สภาพัฒนาการเมืองมีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

สภาพัฒนาการเมืองไม่เห็นชอบร่างแรกรัฐธรรมนูญชี้เป็นฉบับสืบทอดอำนาจ ศรีธนญชัย ซ่อนเงื่อน สร้างปัญหา เตรียมส่งความเห็นเสนอแก้ไข 3 ตัดสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพิ่มสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยแทน
 
9 พ.ค. 2558 สำนักข่าวไทยรายงานว่านายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) แถลงผลการประชุมสภาพัฒนาการเมืองสมัยที่ 2 เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่า ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบกับร่างแรกของรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองและปัญหาความขัดแย้งของประเทศได้อย่างแท้จริง จึงจะเสนอแนวคิดไปยังกรรมาธิการยกร่าง 3 ประเด็นเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย  1.กรอบแนวคิดของการยกร่าง ไม่ให้ความสำคัญกับภาคพลเมืองอย่างแท้จริง ควรทำให้ภาคพลเมืองเป็นใหญ่มีสภาพลเมืองขับเคลื่อนงานใน 3 ระดับ คือระดับตำบล ระดับจังหวัด และระดับชาติ
 
“2.เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้เสถียรภาพและโครงสร้างทางการเมืองเกิดปัญหา หากรัฐธรรมนูญบังคับใช้จะทำให้รัฐบาลเกิดความอ่อนแอ โดยเฉพาะที่มาของนายกรัฐมนตรี การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะทำให้เกิดการต่อรองอำนาจ การขับเคลื่อนงานต่างๆ จะเกิดปัญหา 3. รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจ เพราะการตั้งสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศและการสรรหาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นการต่อยอดการทำงานของสปช.และขั้วอำนาจในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยาก เป็นรัฐธรรมนูญฉบับศรีธนญชัยที่เขียนแบบซ่อนเงื่อนและจะสร้างปัญหาตามมาภายหลัง” นายธีรภัทร์ กล่าว
 
นายธีรภัทร์ กล่าวว่า สพม.ขอเสนอให้ตัดสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศออกจากรัฐธรรมนูญ แต่ให้เพิ่มแผนพัฒนาการเมืองแห่งชาติ มีกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และจัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยที่มีสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองแห่งชาติเป็นหน่วยงานธุรการ ทำหน้าที่สร้างความเข้มแข็งให้ภาคพลเมือง โดยข้อเสนอทั้งหมดจะส่งให้กรรมาธิการยกร่าง ฯ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ รวมทั้งหน่วยงานแม่น้ำ 5 สายด้วย ซึ่งรายละเอียดที่จะจัดส่งประกอบด้วยกรอบแนวคิดในการร่างรัฐธรรมนูญ โครงร่างรัฐธรรมนูญ คำอภิปรายและคำแปรญัญติของสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง และหวังว่ากรรมาธิการยกร่างฯ จะนำข้อเสนอไปพิจารณา
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์