Skip to main content
sharethis

มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ เป็นตัวแทน 14 องค์กร  ยื่น จ.ม.เปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี นำเสนอยุทธศาสตร์ลดความรุนแรงต่อเพศหญิงในสถานบันเทิง ชี้หากรับจะเกิดผลดีต่อสังคม

12 พ.ค.2558 องค์กรเอกชนที่ทำงานเรื่องเพศและผู้หญิง นำโดยมูลนิธิเอ็มเพาเวอร์ ทำจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอให้มีการปฏิรูปสังคมไทยเพื่อลดความรุนแรงต่อประชาชนเพศหญิง โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ทำงานในสถานบันเทิง

องค์กรดังกล่าวร่วมกับสถานบริการและประชาชน นำเสนอข้อเสนอแนวทางปฏิรูป “แผนยุทธศาสตร์เพื่อลดความรุนแรงในแหล่งสถานบันเทิง” ในด้านต่างๆ รายละเอียด ดังนี้

1.  ให้มีแผนควบคุมธุรกิจสถานบันเทิง ให้เหมาะสมกับสังคม โดย
1.1  ออกใบอนุญาต ให้ทำธุรกิจสถานบันเทิงตามกฎหมายสถานบริการ
1.2  ควบคุมจำนวนแรงงาน และจำนวนสถานประกอบการ
1.3  กำหนดระยะเวลาผ่อนผัน การจัดระเบียบ และ
1.4  บังคับใช้ระเบียบด้วยความยุติธรรมครอบคลุมถึงพนักงานบริการสามารถเข้าถึงสิทธิเป็นเจ้าทุกข์ ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดได้  โดยตนเองไม่มีความผิด

2.  ให้มีข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดระเบียบนี้อย่างทั่วถึง
3.  ให้มีการกำหนดการลงโทษผู้ที่ไม่ร่วมมือเป็นขั้นตอน โดยการตักเตือน (ใบเหลือง ใบแดง)

4.  ให้มีแผนการฟื้นฟูสำหรับคนที่ต้องการเลิกอาชีพและโอกาสทางเลือกในอาชีพอื่น
4.1  โดยมีการอบรมฝึกอาชีพถึงขั้นประกาศนียบัตร
4.2  จัดให้มีกองทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอาชีพใหม่

ในตอนท้ายของจดหมายเปิดผนึก ระบุถึงผลดีต่อสังคมในการที่รัฐบาลดำเนินการข้อเสนอข้างต้นว่า จะช่วยให้รัฐบาลควบคุมจำนวนแรงงานและสถานประกอบธุรกิจบันเทิงได้, ลดผลประโยชน์  (การคอร์รัปชัน) การคุ้มครองธุรกิจสีเทา  “การอำนวยความสะดวก” หรือ “ส่วย” ให้น้อยลง, มีจำนวนผู้ที่ได้รับการอบรม เลือกประกอบอาชีพอื่นเพิ่มขึ้น, แหล่งสถานบันเทิงอยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเมือง และลดปัญหาความรุนแรงต่อเพศหญิงในสังคม โดยเฉพาะ ในแหล่งธุรกิจสถานบันเทิง

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net