สตง.เบรก กสทช. ชี้เลื่อนเก็บค่าประมูลทีวีดิจิทัลไม่ได้

21 พ.ค. 2558 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตอบข้อหารือกรณี กสทช.ส่งหนังสือให้ สตง. พิจารณาให้ความเห็นว่า การที่ กสทช. จะเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล สามารถดำเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และมีความเหมาะสมหรือไม่

โดย สตง. ระบุว่า การที่ กสทช.มีมติให้เลื่อนกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ออกไปเป็นเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ สตง. ให้เหตุผลประกอบ 2 ข้อ คือ 1.พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มิได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ กสทช.ไว้โดยตรง ให้สามารถเลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ได้ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 80 /2557 ลงวันที่ 9 ก.ค.2557 โดยให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ดังนั้น กสทช. อาจไม่มีอำนาจและหน้าที่จะอนุญาตให้เลื่อนกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ได้

2. เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ ได้ระบุถึงระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมให้ใช้คลื่นความถี่เท่ากับราคาที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่ไว้ในข้อ 13 อย่างชัดเจน ซึ่งเท่ากับเป็นการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน

ดังนั้น การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้ทำเป็นหนังสือและได้ลงนามไว้แล้วนั้นมิสามารถกระทำได้ นอกจากการแก้ไขดังกล่าวเป็นความจำเป็นและไม่ทำให้ราชการเสียหาย หรือเป็นการแก้ไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ 

ทั้งนี้ กสทช.กำหนดให้ผู้ประกอบการทีวีดิทัลทั้ง 24 ช่อง จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 ในวันที่ 24 พ.ค. 2558 รวมมูลค่ากว่า 8,124 ล้านบาท โดย บอร์ด กสทช. ชุดใหญ่ จะหารือเรื่องนี้เป็นวาระพิเศษ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้

ก่อนหน้านี้ กสทช. ได้ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจากเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและการใช้อำนาจ กสทช. โดยล่าสุด อสส. ทำหนังสือตอบกลับแล้วว่า กสทช.ไม่สามารถเลื่อนกำหนดเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์