ผลสำรวจ ปชช. 3 จว.อีสานใต้ ส่วนใหญ่ตามการร่าง รธน. ร้อยละ 60 เห็นควรทำประชามติ

2 มิ.ย.2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา สภาปฏิรูปแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมเวทีเผยแพร่ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญระดับจังหวัด พบว่าส่วนใหญ่ติดตามกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ แต่ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญไม่มากนัก

การสำรวจดังกล่าว ทำผ่านแบบสอบถามประชาชนที่เข้าร่วมเวทีจำนวน 1,690 คน เป็นชาย 1,182 คน หญิง 475 คน และไม่ระบุ 33 คน โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18-29  ปี 530 คน , 40-49 ปี 482 คน, 50-59 ปี 430 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 713 คน จาก 25 อำเภอใน จ.อุบลราชธานี และส่วนหนึ่งจาก จ.ศรีสะเกษ และ จ.อำนาจเจริญ

ผลการสำรวจพบว่า 64.44% ติดตามกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ, 31.36% ไม่ติดตาม, 59.70% มีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในระดับน้อย, 19.47%  ไม่แน่ใจ และ 18.58% มีความเข้าใจในระดับมาก โดยทั้งนี้ มีการรับทราบข้อมูลผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ หอกระจายข่าว เอกสารหนังสือเผยแพร่ แผ่นปลิวโปสเตอร์ เสียงตามสาย ตามลำดับ

สำหรับประเด็นในร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ที่ประชาชนที่เข้าร่วมเวทีให้ความสนใจมากที่สุด คือ การนำชาติสู่สันติสุข  รองลงมา คือ เรื่องสังคมเป็นธรรม, การเมืองใสสะอาดและสมดุล และการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ ตามลำดับ และ  59.8% เห็นว่าควรมีการจัดทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ โดยระบุเหตุผลว่า ประชาชนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่างรัฐธรรมนูญ, ประชาชนเข้าใจถึงรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น และบ้านเมืองจะได้สงบสุข ตามลำดับ และ 7.2% เห็นว่าไม่ควรทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ 32.66% เห็นว่าการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ, 42.78% ไม่แน่ใจ, เห็นว่าไม่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 11.36% และไม่ระบุ 13.20%

ส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นได้ 52.18% มีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง, 14.50% เชื่อมั่นในระดับมาก, 11.07% เชื่อมั่นในระดับน้อย, 5.03% เชื่อมั่นในระดับมากที่สุด, 4.38% เชื่อมั่นในระดับน้อยที่สุด และไม่ระบุ 12.84%

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์