ขบวน 'ประชาธิปไตยใหม่' ให้กำลังใจ 'ดาวดิน' ถูกดำเนินคดีกรณีรำลึก 1 ปีรัฐประหาร

ชาวบ้านและนักศึกษาหลายกลุ่มอ่านคำประกาศ "ขบวนการประชาธิปไตยใหม่" ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น พร้อมเสนอหลักการ "ประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน-ความยุติธรรม-การมีส่วนร่วม-สันติวิธี" เรียกร้องให้ยุติการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ คืนอำนาจ-จัดการเลือกตั้ง และรัฐต้องเคารพสิทธิชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหา

8 มิ.ย. 2558 - เช้าวันนี้ ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น มีการอ่านคำประกาศ "ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (Neo Democracy Movement)" โดยมีองค์กรนักศึกษาจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และองค์กรชาวบ้านรวมทั้งหมด 20 องค์กร ชูหลักการกำปั้น "ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม การมีส่วนร่วม สันติวิธี"

โดยก่อนหน้านี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาวบ้านหลายจังหวัด รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทอง จ. เลย และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษา ทั้งกลุ่มดาวดิน กลุ่ม PERMAS กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) ได้รวมตัวกันเดินทางไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น เพื่อประกาศการต่อสู้ร่วมกันระหว่างชาวบ้านที่เดือดร้อนกับขบวนการนักศึกษา และยืนยันเจตนารมณ์ประชาธิปไตยร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เกิดความวุ่นวายบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ. ขอนแก่น ด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารพยายามเข้าแย่งชิงป้ายผ้าที่มีข้อความรณรงค์ให้กับนักศึกษากลุ่มดาวดินที่ถูกจับในกิจกรรมรำลึก 1 ปี รัฐประหาร เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเจรจา ทำให้ชาวบ้านยอมให้ทหารดูข้อความในป้ายผ้า

ทั้งนี้หลังการอ่านแถลงการณ์ กลุ่มนักศึกษาและชาวบ้านในนาม "ขบวนการประชาธิปไตยใหม่" ได้เดินทางไปที่ สภ.ขอนแก่น เพื่อให้กำลังใจนักศึกษาดาวดิน 7 คน ที่ถูกดำเนินคดีจากเหตุรำลึก 1 ปี 22 พ.ค. โดยนักศึกษาดาวดินทั้ง 7 คนจะมารายงานตัวที่ สภ.ขอนแก่น ตามที่ พ.ต.อ.วิเศษ ภักดีวุฒิ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.เมืองขอนแก่น เป็นผู้นัด เพื่อส่งฟ้องอัยการทหารหลังจากได้มีการสรุปสำนวนและส่งฟ้องต่อศาลทหารก่อนหน้านี้แล้ว

โดยรายละเอียดของแถลงการณ์ "ขบวนการประชาธิปไตยใหม่" มีดังนี้

000

คำประกาศขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (Neo Democracy Movement)

นับเป็นเวลากว่าทศวรรษที่สังคมไทยได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมือง  ที่นับวันจะมีความร้ายแรงและอันตรายมากยิ่งขึ้น  เพราะ ได้ปรากฏว่ามีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าตนสามารถนำสังคมไทยฝ่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้  แต่อย่างไรก็ดีเมื่อหนทางพิสูจน์ม้าฉันใด กาลเวลาย่อมพิสูจน์คนฉันท์นั้น  ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาวิกฤตสังคมไทยหาได้ลดลงไม่  แต่กลับยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิม  เพราะได้ปรากฏว่า  มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง  มีการกระทำที่เป็นการทำลายความสงบสุขของชุมชน  มีการยกยอปอปั้นกลุ่มทุนไม่กี่ครอบครัวให้สูงส่งกว่าคนไทยคนอื่นๆ  และยังบริหารประเทศชาติล้มเหลวในทางเศรษฐกิจจนยากจะเห็นแสงสว่างได้  ทั้งหมดนี้คณะบุคคลดังกล่าวล้วนแต่ล้มเหลวนับแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน  เพราะไม่สนใจในหลักการที่สำคัญที่จะเป็นหลักการในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ  หลักการที่สำคัญที่ว่านี้ คือ

- หลักประชาธิปไตยที่จะทำให้คนไทยมีสิทธิเสรีภาพเสมอหน้าอย่างเท่าเทียมกัน

- หลักความยุติธรรมที่จะช่วยลดความขัดแย้งของคนในสังคม เมื่อกระบวนการยุติธรรมในสังคมเข้มแข็ง  สังคมก็จะเชื่อถือในกฎหมาย ความสงบสุขของสังคมก็ย่อมตามมา

- หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดชีวิตของตนเอง

- หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนต้องเคารพและไม่กระทำการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิดังกล่าว สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเหมือนเสาค้ำยันความเป็นมนุษย์ แต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งการมีอยู่ของสังคมใดสังคมหนึ่งล้วนต้องได้รับความเคารพ และจะมีผู้ใดกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมนั้นมิได้ รวมถึงการตัดสินใจของชุมชนซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ซึ่งบุคคลทุกคนในสังคมต้องเคารพ

- หลักสันติวิธี โดยทั่วไปแล้วสังคมย่อมมีความขัดแย้ง แต่การใช้ความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ข้อพิสูจน์นี้คือ ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ปรากฏความรุนแรงหลายระลอกในสังคมไทย แต่ปัญหายังดำรงอยู่

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่  ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาและประชาชน ไม่อาจจะอดทนให้ประเทศชาติจมจ่อไปกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวต่อไปอีกได้ และเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง จึงมีข้อเสนอต่อประชาชนดังต่อไปนี้

- ยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราว ยุติกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจและยกเลิกประกาศที่เป็นผลพวงของรัฐประหาร รวมถึงยกเลิกกฎอัยการศึกและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมตลอดทั่วราชอาณาจักร

- ยุติการคุกคามและการดำเนินคดีกับประชาชน

- คืนอำนาจให้ประชาชน และจัดให้มีการเลือกตั้งตามปกติโดยเร็ว

- รัฐต้องหยุดละเมิดสิทธิชุมชน และต้องเคารพในสิทธิชุมชน การใดๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหา

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่
8 มิถุนายน 2558

 
ความคืบหน้าล่าสุด ในเวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักศึกษาดาวดิน 7 คน ที่ถูกตำรวจออกหมายเรียกให้มารายงานตัวที่ สภ.เมืองขอนแก่น ภายในเวลา 17.00 น. วันที่ 8 มิ.ย. ได้ประกาศที่ลานจามจุรี หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า จะอารยะขัดขืน ด้วยการไม่ไปรายงานตัว ไม่หลบหนี และยินดีรับโทษทางกฎหมาย ไม่หลบหนี และระบุว่ากฎหมายที่ใช้กับพวกตนเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่มีความชอบธรรม

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์