มติ ครม. อนุมัติส่วนราชการประชุมต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยว

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการประชุม อบรม สัมมนาในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ให้ใช้บริการโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย หากมีการประชุมในภาคเหนือให้พิจารณาใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2558 (ที่มา: เว็บไซต์รัฐบาลไทย)

9 มิ.ย. 2558 - ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมานั้น มีเรื่องหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบคือ เรื่อง  มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดตามที่รายงานในเว็บไซต์รัฐบาลไทย ดังนี้

"คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยให้ใช้บริการโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกรณีมีการคาดหมายที่จะใช้สถานที่ในการจัดประชุมในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้พิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจในลำดับต้น ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ"

"สาระสำคัญของเรื่อง กก.รายงานว่า 1. รัฐบาลประกาศให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย และเป็นวาระแห่งชาติ  ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ก่อให้เกิดเงินตราหมุนเวียนภายในประเทศและสามารถก้าวสู่การแข่งขันหลักเปิดประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 นอกจากนี้มุ่งเน้นการสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยตลอดปี หมุนเวียนรายได้ในประเทศและให้เห็นความสำคัญและมีความภูมิใจในความเป็นไทย"

"2. เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการกำหนดมาตรการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดการประชุม อบรม สัมมนาในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยให้ใช้บริการโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกรณีมีการคาดหมายที่จะใช้สถานที่ในการจัดประชุมในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้พิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจในลำดับต้น"

"3. มาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ของรัฐบาลที่ให้มีการเบิกจ่ายและปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายในปี 2558 ทั้งนี้ ควรให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ไตรมาส 4"

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์