จับตา กสท. พิจารณาแผนยุติคลื่นทีวีแอนาล็อก 15 มิ.ย. นี้

เผยวาระการประชุม กสท. 15 มิ.ย. นี้ มีวาระยุติสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ตามกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
13 มิ.ย. 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. นี้ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 19/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตา ได้แก่การพิจารณาแผนยุติรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (ASO Plan) ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ไนน์ (ช่อง 9) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ThaiPBS) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามการกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้บทเฉพาะกาลแห่งพรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 74 โดยกำหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตรา 83 วรรคสาม แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับคณะกรรมการ กรณีไทยพีบีเอส เห็นควรกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา 88 และกำหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตรา 83  วรรคสาม พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯภายในระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการและใช้คลื่นความถี่ที่เหลืออยู่
 
นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า แผนการยุติแอนะล็อกควรมีแผนเตรียมความพร้อมกับประชาชนด้วย หากแผนนี้ผ่านการพิจารณาแล้ว ดิฉันเสนอให้นำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นวาระแห่งชาติ ต่อไปนี้อีก 3 ปี เพื่อมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐส่วนต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องช่วยทำงานกับ กสทช.ในการเตรียมความพร้อมประชาชน
 
“การจะยุติทีวีแอนะล็อกได้จะต้องมั่นใจว่าทุกครัวเรือนทุกจุดในประเทศเข้าถึงทีวีในระบบดิจิตอลได้แล้ว จึงต้องมีการสำรวจสถิติครัวเรืออย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบตัวเลขจริงๆ จากนั้นต้องสำรวจในพื้นที่ในชุมชนว่ารับชมดิจิตอลทีวีได้กี่ครัวเรือน เป้าหมายคือ 95% ของครัวเรือน ที่สามารถเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอลได้แล้ว” สุภิญญา กล่าว
 
ส่วนการขยายโครงข่ายดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน มีวาระการพิจารณา ได้แก่ การขออุทธรณ์คำสั่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถเริ่มขยายโครงข่ายตามระยะเวลาที่กำหนด และวาระการติดตั้งโครงข่ายดิจิตอลทีวีที่ล่าช้ากว่าแผน ของ บ. อสมท. ที่ไม่สามารถติดตั้งให้แล้วเสร็จทันในวันที่ 1 มิ.ย. 58 ทั้งนี้เกิดความล่าช้าจากความพร้อมในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของ บมจ. อสมท. และไทยพีบีเอส ซึ่งผลกระทบต่อการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ทุกราย ในที่ประชุมจะมีการพิจารณาโทษทางปกครองต่อไป
 
 
วาระสำคัญอื่นๆ น่าจับตาได้แก่ ช่องพีชทีวี (Peace TV) ร้องขอความเป็นธรรม และอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต วาระรายงานความผิดการออกอากาศรายการทางสถานี 24 ทีวี (ยี่สิบสี่ทีวี) รวมถึงวาระข้อร้องเรียนของโครงข่ายทีวีดาวเทียมเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมขายกล่องรับสัญญาณเคเบิล ดาวเทียม และกรณีการเก็บค่าสมาชิกโดยไม่มีใบอนุญาต วาระความเห็นจากผู้ประกอบการกรณีผู้ประกอบกิจการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก นำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่นๆ และการพิจารณาร่างประกาศ เรื่องแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และรายงานการประเมินผลกระทบแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง (RIA) วิทยุดิจิตอล เป็นต้น ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์