หลายประเทศปัญหาแรงงานเด็กยังคงรุนแรง

เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิ.ย. ยังพบหลายประเทศปัญหาแรงงานเด็กยังรุนแรง เลขาธิการ UN เรียกร้องอุซเบกิซสถานยุติการบังคับใช้แรงงานเด็ก ที่เวียดนามพบแรงงานเด็กกว่า 1.75 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของเยาวชนอายุ 5-17 ปี ส่วนอินโดนีเซียระบุจะยุติการใช้แรงงานเด็กภายใน 7 ปี จากปัจจุบัน 1.7 ล้านคน
 
 
เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิ.ย. ยังพบหลายประเทศปัญหาแรงงานเด็กยังรุนแรง (ที่มาภาพ: dnaindia.com)
 
วอนอุซเบกิซสถานให้ยุติการใช้แรงงานบังคับ ซึ่งรวมถึงการใช้แรงงานเด็ก
 
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2015 ที่ผ่านมานายบัน คี-มูน (Ban Ki-moon) เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ได้เรียกร้องต่อประธานาธิบดีอิสลาม คาริมอฟ (Islam Karimov) ของอุซเบกิซสถานให้ยุติการใช้แรงงานบังคับ ซึ่งรวมถึงการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการผลิตฝ้าย อันเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งนี้นายบันได้เข้าพบกับนายคาริมอฟในระหว่างการเยือน 5 อดีตประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียกลาง ทั้
 
จากข้อมูลขององค์กรสิทธิมนุษยชนพบว่าแรงงานเด็กในอุซเบกิสถานอาจจะมีอายุเพียงแค่ 8-9 ขวบหรืออายุน้อยกว่านั้น พวกเขาถูกบังคับให้มาเก็บฝ้ายในไร่ที่มีขนาดใหญ่หลายร้อยเอเคอร์ ทั้งนี้มีเด็กจำนวนมากไม่สามารถเข้าเรียนในระดับชั้นสูง ๆ ได้ เพราะต้องไปทำงานในไร่ฝ้าย หรือไม่ผู้ปกครองต้องยอมเสียค่าปรับเพื่อให้พวกเขาได้รับการศึกษาต่อ แทนการถูกใช้แรงงานบังคับนี้
 
แรงงานเด็กกว่า 1.75 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของเยาวชนอายุ 5-17 ปี
 
 
ที่มาภาพจาก baogiaothong.vn
 
ด้านสื่อเวียดนามรายงานว่าจากข้อมูลของ ILO พบการใช้แรงงานเด็กมีกว่า 1.75 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของเยาวชนอายุ 5-17 ปี เด็กในเวียดนามกว่าร้อยละ 85 อาศัยอยู่ในชนบท และแรงงานเด็กร้อยละ 65 ทำงานอยู่ในภาคการเกษตรให้กับครอบครัวซึ่งแน่นอนว่าไม่มีรายได้เป็นตัวเงินในการตอบแทน และสัดส่วนหนึ่งในสามของแรงงานเด็กที่เวียดนามต้องทำงานมากกว่า 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 
ทั้งนี้เมื่อปี 2012 เวียดนามถูกขึ้นบัญชีดำ 1 ใน 74 ประเทศที่สหรัฐอเมริการะบุว่าใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ 
 
อินโดนีเซียเตรียมเลิกใช้แรงงานเด็กใน 7 ปี
 
ด้านกระทรวงแรงงานอินโดนีเซีย แถลงเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่าอินโดนีเซียวางแผนยุติการใช้แรงงานเด็กภายใน 7 ปี แม้กฎหมายอินโดนีเซียจะห้ามไม่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานเต็มเวลา แต่สถานการณ์ปัจจุบันพบอินโดนีเซียมีแรงงานเด็กกว่า 1.7 ล้านคน และสัดส่วนถึงหนึ่งในสี่ต้องทำงานที่เสี่ยงอันตราย ทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าระยะสั้นที่จะเลิกใช้แรงงานเด็กประมาณ 16,000 คนภายในสิ้นปีนี้ก่อน โดยจะทำการปรับปรุงสวัสดิการครอบครัวของแรงงานเด็ก และให้การศึกษาเรื่องสิทธิเด็กให้มากขึ้น
 
NO to child labour – YES to quality education
 
 
ในปี 2015 นี้ ILO ได้จัดให้มีการรณรงค์ในแคมเปญต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour) ว่า "NO to child labour – YES to quality education!" โดยจะเน้นในเรื่องความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงนั้นจะช่วยตัดวงจรการใช้แรงงานเด็กลงได้ (ที่มาภาพจาก ILO)
 
อนึ่งข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Orginazation - ILO) พบว่าจำนวนแรงงานเด็กทั่วโลกลดลงหนึ่งในสาม โดยระหว่างปี 2000 ถึง 2012 จำนวนแรงงานเด็ก (อายุระหว่าง 5-17 ปี) ทั่วโลก ลดลงจาก 246 ล้านคน เหลือ 168 ล้านคน การใช้แรงงานเด็กมีอัตราสูงสุดในประเทศด้อยพัฒนา แต่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ารายได้และความยากจน ไม่ใช่สาเหตุในการใช้แรงงานเด็กเท่านั้น และแรงงานเด็กที่เป็นหญิงลดลงร้อยละ 40 นับแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เทียบกับแรงงานเด็กชายที่ลดลงร้อยละ 25
 
ในภาพรวมประมาณการว่ามีแรงงานเด็กรวมทุกภูมิภาคเป็นสัดส่วนเกือบถึงร้อยละ 11 ของประชากรวัยเด็กทั้งหมด ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคมีจำนวนแรงงานเด็กมากที่สุดในโลก 78 ล้านคน (ร้อยละ 9.3 ของประชากรวัยเด็กในภูมิภาค) ส่วนภูมิภาคแอฟริกันซับ-ซาฮารา ใช้แรงงานเด็กสัดส่วนสูงที่สุด มีแรงงานเด็ก 59 ล้านคน (มากกว่าร้อยละ 21 ของประชากรวัยเด็กในภูมิภาค) ในแถบลาตินอเมริกามี 13 ล้านคน (ร้อยละ 8.8 ของประชากรวัยเด็กในภูมิภาค) และในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมี 9.2 ล้านคน (ร้อยละ 8.4 ของประชากรวัยเด็กในภูมิภาค) มีแรงงานเด็กที่ทำงานในรูปแบบที่เลวร้าย (งานที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และหมิ่นเหม่ต่อศีลธรรม) พบมากที่สุดในเอเชียและแปซิฟิค ซึ่งมีจำนวน 33.9 ล้านคน จาก 85 ล้านคนทั่วโลก โดยภาคการเกษตรยังคงใช้แรงงานเด็กมากที่สุดประมาณ 98 ล้านคน (ร้อยละ 59 ของจำนวนแรงงานเด็กทั้งหมด) ภาคบริการใช้แรงงานเด็กถึง 54 ล้านคน ส่วนในภาคอุตสาหกรรมใช้แรงงานเด็ก 12 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแรงงานเด็กเหล่านี้ถูกใช้งานในระบบเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal economy)
 
ทั้งนี้ ILO ได้กำหนดให้ กำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour) โดยในปี ค.ศ. 1999  ILO ได้จัดประชุมให้ประเทศสมาชิกร่วมลงนามในอนุสัญญาฉบับที่ 182 มีข้อตกลงร่วมกันในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปอย่างเร่งด่วน ซึ่งในปี 2015 นี้ ILO ได้จัดให้มีการรณรงค์ในแคมเปญว่า "NO to child labour – YES to quality education!" โดยจะเน้นในเรื่องความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงนั้นจะช่วยตัดวงจรการแรงงานเด็กลงได้
 
 
 
ที่มาบางส่วนเรียบเรียงจาก
 
UN Leader Urges Uzbekistan To Stop Torture, Forced Labor
 
Viet Nam has some 1.75 million child labourers
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์