เทพชัย หย่อง นั่งเก้าอี้ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนใหม่

17 มิ.ย. 2558 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันนี้ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอิศราฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และมีการเลือกตั้งคณะกรรมบริหารชุดใหม่ ดังนี้ ประธานสมาพันธ์ฯ ได้แก่  นายเทพชัย  หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รองประธานคนที่ 1  นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รองประธานคนที่ 2 นายอานันต์  นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย) รองประธานคนที่ 3 พ.จ.อ.นพดร ใจอารีย์  นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เลขาธิการสมาพันธ์ฯ นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ เหรัญญิก สมาพันธ์ฯ นางสาวพิมพ์ชญา  ทิพยธรรมรัตน์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เทพชัย กล่าวว่า การได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถือเป็นภารกิจสำคัญ ที่ต้องผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน และองค์กรสมาคมสมาชิกในประเทศไทย
            
เทพชัย กล่าวว่า ในช่วงก้าวเข้าสู่เออีซี  สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องของเออีซี และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์