'สุภิญญา' ค้านมติปล่อยเงินกู้พัฒนาน้ำ-ขนส่ง ชี้ผิดวัตถุประสงค์กองทุน กทปส.

กสทช. สุภิญญา ไม่เห็นด้วยกรณีกระทรวงการคลังขอยืมเงินกองทุน กทปส. ไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและ ระบบขนส่งทางถนนเร่งด่วน 14,300 ล้านบาท ชี้ไม่ตรงวัตถุประสงค์กองทุน

17 มิ.ย. 2558 - ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ขอยืมเงินจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) จาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 14,300 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนโดยไม่มีภาระดอกเบี้ย โดยบอร์ด กสทช. มีมติ 9 : 1 อนุมัติเงินกองทุนให้ยืมนั้น

ต่อมา สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยความเห็นต่อกรณีการไม่เห็นชอบต่อวาระกระทรวงการคลังขอยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ค. 58 เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนเร่งด่วน เป็นเงิน 14,300 ล้านบาท

สุภิญญาเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการนำเงินกองทุนไปใช้ในกิจการพัฒนาระบบน้ำและพัฒนาขนส่ง ไม่น่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมาย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 แม้สำนักงานจะอ้างถึง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 58  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ว่า ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณให้กระทรวงการคลังสามารถยืมเงินกองทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะ แต่เนื่องจากในที่ประชุม สำนักงานและบอร์ดกองทุนฯไม่ได้แนบรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งบทวิเคราะห์จากโครงการดังกล่าว รวมทั้งคณะรัฐมนตรีน่าจะหารือกับ กสทช. เพื่อทำความเข้าใจในแง่ที่ว่า ผลกระทบจากการนำเงินไปพัฒนาด้านอื่นจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม อาทิเช่น การติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะขั้นพื้นฐาน อินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชนชนบทสามารถเข้าถึงได้ หรือไม่อย่างไร รวมทั้งผลกระทบต่อความล่าช้าที่จะเกิดขึ้น ตนเห็นว่ากระบวนการยังไม่ครบถ้วน รวมทั้งโครงการพัฒนาระบบน้ำ ควรมีการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ ซึ่ง กสทช.เองก็ยังไม่เห็นรายละเอียดในโครงการดังกล่าว

“แม้จะเป็นความจำนงจากกระทรวงการคลัง แต่ก็ยังต้องมีกระบวนการข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพราะมันเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างการพัฒนาระบบน้ำขนส่ง กับการพัฒนาด้านโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน อะไรคือภารกิจสำคัญของ กสทช.ในการนำเงินไปใช้ตรงนี้ หรือว่ารัฐบาลควรนำไปใช้มากกว่ากัน ซึ่งถ้าเทียบกับการใช้เงินกองทุนเพื่อพัฒนาในเรื่องอื่นๆ ควรจะมีรายละเอียดของโครงการต่างๆ เข้ามา หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจมากกว่า เพราะน่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้เงินสาธารณะ” สุภิญญา กล่าว

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์