ผบ.ทบ.กำชับทหารทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

ผบ.ทบ.กำชับผู้บังคับหน่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาล ป้องกันการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเข้าใจผิด ด้าน รมว.มหาดไทย ย้ำรัฐบาลไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับกลุ่มนักศึกษา
 
3 ก.ค. 2558 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผย ผลการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ประจำเดือนกรกฎาคม ว่า พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก  ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชน  จึงกำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลงานตามนโยบายเหล่านั้น ให้เดินหน้าตามวัตถุประสงค์ และกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
“โดยเฉพาะเรื่องการสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อการดำเนินการของรัฐบาล ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ดำรงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ และมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำลังดำเนินการ เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี บิดเบือนข้อมูลและสร้างความเข้าใจผิด” พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว
 
พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า  ผู้บัญชาการทหารบกยังสั่งการให้ทุกหน่วยศึกษาในสาระสำคัญ ทำความเข้าใจนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558-2564 และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงต่อไป รวมทั้ง เตรียมความพร้อมของกองทัพบก ในเรื่องการฝึกตามวงรอบ การฝึกการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit school) รวมทั้ง การจัดการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการฝึกต่างๆ เพื่อปรับมาตรฐานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
“ผู้บัญชาการทหารบกขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานให้เกิดผลที่ดีที่สุดในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนากองทัพบกให้มีความก้าวหน้า ทำงานทันต่อเวลา ตอบสนองต่อภารกิจที่รัฐบาลและคสช.ที่สำคัญให้ระลึกเสมอว่างานที่ได้ปฏิบัตินั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม” รองโฆษกกองทัพบก กล่าว
 
 
รมว.มหาดไทย ย้ำรัฐบาลไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับกลุ่มนักศึกษา
 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง ข้อเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้รัฐบาลพิจารณาปล่อยตัว 14 นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่ถูกควบคุมตัว ว่า เราถือว่ากลุ่มนักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์ หากเคลื่อนไหวโดยไม่มีอะไรแอบแฝง แต่เมื่อสืบสวนแล้วพบว่าเคลื่อนไหวจากการจัดตั้ง ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
 
พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ทราบว่ามีการอนุญาตให้ประกันตัว เพื่อปล่อยตัวออกมาได้ ไม่ได้กักไว้ แต่กลุ่มนักศึกษาเลือกที่จะไม่ประกันตัวออกมา ดังนั้น ทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย
 
“อยากสร้างความเข้าใจว่า เรื่องนี้มีปัญหากันอยู่เดิม รัฐบาล คสช.เข้ามาหยุดสถานการณ์และภาวะที่เดินไม่ได้ คสช.และรัฐบาลปัจจุบันจึงไม่ใช่คู่กรณีกับเรื่องนี้ เรื่องของเรื่องคือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในประเทศ และไม่สามารถหาทางออกได้ เมื่อเราเข้ามาหยุดสถานการณ์ เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็เลือกตั้งกัน ทุกอย่างเดินไปตามโรดแมป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว
 
 
 
ที่มาข่าวเรียบเรียงจากสำนักข่าวไทย

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์