เตือนแรงงานไทยในอิสราเอลรับเงินชดเชยก่อนกลับประเทศ

เตือนแรงงานไทยที่ทำงานกับนายจ้างครบ 5 ปีให้ขอรับเงินปิซูอิมหรือค่าชดเชยจากนายจ้างก่อนเดินทางกลับ อย่าหลงเชื่อว่าจะสามารถรับเงินที่ประเทศไทยได้ 
 
 
ที่มาภาพจาก: jta.org
 
5 ก.ค. 2558  ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟแจ้งข่าวว่าแรงงานไทยให้ขอรับเงินปิซูอิม หรือค่าชดเชย จากนายจ้างก่อนเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากแรงงานไทยที่ทำงานกับนายจ้างติดต่อกันครบ 5 ปี (วีซ่านายจ้างเดียวกัน) จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปิซูอิม หรือค่าชดเชยตามกฎหมายจากนายจ้างก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งหากนายจ้างปฏิเสธไม่จ่ายค่าชดเชยหรือนายจ้างกับแรงงานตกลงกับนายจ้างไม่ได้ แรงงานมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยจากนายจ้างได้ นั้น
 
ปัจจุบัน ฝ่ายแรงงานฯ ได้รับการสอบถามจากแรงงานไทยในภาคเกษตรและจากนายจ้างอิสราเอลหลายรายว่า มีบริษัทเอกชนของอิสราเอล ได้เชิญชวนให้นายจ้างจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่บริษัท โดยอ้างว่าจะช่วยเหลือนายจ้าง ถ้านายจ้างจ่ายเงินให้บริษัท นายจ้างจะไม่ต้องจ่ายเงินปิซูอิม หรือค่าชดเชย ให้แก่แรงงานไทย รวมถึงบริษัทเอกชนของอิสราเอลดังกล่าวได้มีหุ้นส่วนกับบริษัทที่ประเทศไทย ซึ่งจะติดต่อกับแรงงานไทยที่เรียกร้องเงินปิซูอิม หรือค่าชดเชย จากนายจ้าง ชักจูงให้แรงงานไทยยุติการเรียกร้องหรือฟ้องร้องนายจ้างที่ประเทศอิสราเอล และกลับไปรับเงินปิซูอิม หรือค่าชดเชย ที่ประเทศไทย โดยพบว่ามีหญิงไทยจะโทรศัพท์จากประเทศไทยมาหาแรงงานที่ประเทศอิสราเอล และโน้มน้าวให้เชื่อว่า แรงงานสามารถได้รับเงินปิซูอิม หรือค่าชดเชย เมื่อเดินทางไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งหากแรงงานหลงเชื่อไม่เรียกร้องและขอรับเงินปิซูอิม หรือค่าชดเชย ก่อนเดินทางกลับ แต่เมื่อแรงงานเดินทางไปถึงประเทศไทยแล้ว อาจได้รับเงินเล็กน้อยหรือไม่ได้รับเงินเลย ซึ่งเป็นการกระทำที่หลอกลวงทั้งแรงงานไทยและนายจ้างอิสราเอล เป็นผลทำให้แรงงานเสียสิทธิ์ที่พึงได้รับ เพราะการร้องเรียนเงินปิซูอิมหรือค่าชดเชย จะต้องดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องที่ประเทศอิสราเอลเท่านั้น หากแรงงานกลับประเทศไทยไปแล้วจะไม่สามารถฟ้องร้องได้ เพราะแรงงานต้องมอบอำนาจให้ทนายความอิสราเอลและไปแสดงตนต่อศาลเพื่อเบิกความที่ประเทศอิสราเอล
 
ฝ่ายแรงงานฯ จึงขอเตือนแรงงานไทยให้ระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อว่าจะสามารถรับเงิน ปิซูอิม หรือค่าชดเชยที่ประเทศไทยได้ ที่ถูกต้อง คือ แรงงานต้องเรียกร้องขอรับเงินปิซูอิม หรือค่าชดเชยจากนายจ้างก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด ขอให้ติดต่อสอบถามขอคำแนะนำจากฝ่ายแรงงานฯ หมายเลขโทรศัพท์ 09 – 9548431 – 3 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 17.00 น. วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือหมายเลขโทรศัพท์ 054 - 4693476-7
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์