กป.อพช. แถลงเรียกร้องปล่อยนักศึกษาและนักกิจกรรม 14 คน โดยไม่มีเงื่อนไข

กรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนชี้ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิพลเมืองไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความปรองดอง เรียกร้องรัฐบาลปล่อย 14 นักกิจกรรมโดยไม่มีเงื่อนไข

วันที่ 6 ก.ค. 2558 กป.อพช.ได้แถลงเรียกร้องรัฐบาล คสช. และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในทุกระดับให้ยอมรับว่าการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มพลเมืองใดๆก็ตามที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือมาจากความปรารถนาที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองดังที่กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้กระทำไปแล้วนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับการเคารพ

ทั้งยังอธิบายว่า การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ อยู่ในกรอบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่นานาอารยะประเทศให้การยอมรับ ดังที่ตราไว้ใน “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 2519” ที่ประเทศไทยเป็นภาคีตั้งแต่ปี 2539 ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุม คุมขังนักศึกษานักกิจกรรมเหล่านี้ พร้อมตั้งข้อหาที่รุนแรง และดำเนินคดีโดยใช้อำนาจการไต่สวนโดยศาลทหาร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และแทรกแซงกระบวนการบยุติธรรม กป.อพช.จึงขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเขาโดยไม่มีเงื่อนไข

อ่านแถลงการณ์โดยละเอียด

เรียกร้องปล่อยนักศึกษาและนักกิจกรรม 14 คน โดยไม่มีเงื่อนไข
การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิพลเมือง
ไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความปรองดอง

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนอกเครื่องแบบได้จับกุมนักศึกษานักกิจกรรมทางสังคมในนามกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ในข้อหาร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด มิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร เป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และข้อหาฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. 3/2558 นั้น

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เห็นว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ อยู่ในกรอบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่นานาอารยะประเทศให้การยอมรับ ดังที่ตราไว้ใน “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 2519” ที่ประเทศไทยเป็นภาคีตั้งแต่ปี 2539 ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุม คุมขังนักศึกษานักกิจกรรมเหล่านี้ พร้อมตั้งข้อหาที่รุนแรง และดำเนินคดีโดยใช้อำนาจการไต่สวนโดยศาลทหาร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และแทรกแซงกระบวนการบยุติธรรม กป.อพช.จึงขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเขาโดยไม่มีเงื่อนไข

ประเทศไทยในภาพรวมประกอบด้วยพลเมืองที่มีจิตสำนึกและความตื่นตัวทางการเมืองในระดับสูง อันเป็นผลพวงของพัฒนาการที่ต่อเนื่องของระบอบประชาธิปไตย ลังจากที่คสช.ยึดอำนาจการบริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และได้ใช้มาตรการกดข่มความเห็นต่างทางการเมืองในลักษณะเหมารวม ซึ่งจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยุติลงเมื่อใด ย่อมทำให้ประชาชนหลายกลุ่มเกิดความรู้สึกถูกบีบคั้น กดดันเพราะไม่อาจแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

โดยข้อเท็จจริง การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในนามกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีเจตจำนงปกป้องราษฎรในชนบทห่างไกลที่ถูกข่มเหงรังแกโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพล มีบุคคลในเครื่องแบบเกี่ยวข้อง และมุ่งตรวจสอบนโยบายภาครัฐที่ก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและฐานอาชีพของชุมชน อันได้ดำเนินมาตั้งแต่ก่อนพฤษภาคม 2557 กป.อพช.เห็นว่ากิจกรรมเช่นนี้ก่อประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ อีกทั้งยังเกื้อกูลภาครัฐที่จะต้องบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

กป.อพช.ขอเรียกร้องรัฐบาล คสช. และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในทุกระดับให้ยอมรับว่าการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มพลเมืองใดๆก็ตามที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือมาจากความปรารถนาที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองดังที่กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้กระทำไปแล้วนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับการเคารพ

คสช. รัฐบาล และเจ้าหน้าที่รัฐด้านความมั่นคง พึงยึดหลักขันติธรรม ระมัดระวังที่จะด่วนสรุปว่าการแสดงความเห็นต่างของกลุ่มพลเมืองใดๆมีผู้อยู่เบื้องหลัง ซึ่งอาจทำให้การดำเนินนโยบายผิดพลาดยิ่งขึ้นเพราะเข้าใจปัญหาไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้การนำพาประเทศไทยไปสู่ความปรองดองยิ่งห่างไกลจากความเป็นจริง

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
6 กรกฎาคม 2558

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์