อินโฟกราฟฟิคจากกลุ่มศิลปินอิสระ ‘3.6 หมื่นล้านบาท นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ?’

กลุ่มศิลปินอิสระ ‘The Whaleswatcher’ จัดทำอินโฟกราฟฟิค ชื่อว่า ‘KALAHOME : กะลาโฮม’ เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่ม โดยแจกแจงถึงงบประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาทที่รัฐบาลจะใช้ในการจัดซื้อเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือ เปรียบเทียบว่า เงินจำนวนดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อะไรได้บ้าง

ดูภาพขนาดใหญ่

ที่มา : เฟซบุ๊กเพจ The Whaleswatcher