ประกาศรอบแรกซีไรต์ 18 จาก 59 นวนิยายเข้ารอบ

ประกาศผลการคัดเลือกวรรณกรรมซีไซต์รอบแรก(Long list) 18 เล่ม จากนักเขียน 16 คน ผ่านเข้ารอบ

เมื่อวานนี้ (11 ก.ค. 2558) เฟซบุ๊ค พินิจ นิลรัตน์ หนึ่งในกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรต์ ได้เปิดเผยผลการคัดเลือกหนังสือรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558 ประเภทนวนิยายในรอบแรก (Long list) คณะกรรมการพิจารณาลงมติคัดเลือกให้นวนิยายทั้งหมด 18 เล่ม จากจำนวนที่ส่งประกวดทั้งหมด 59 เล่ม มีรายชื่อต่อไปนี้

       1. กาหลมหรทึก : ปราปต์
       2. จุงกิง เซ็กซ์เพรส : อนุสรณ์ ติปยานนท์
       3. จุติ : อุทิศ เหมะมูล
       4. ดังนั้นจึงสิ้นสลาย : นิธิ นิธิวีรกุล
       5. นิราศมหรรณพ : ปราปต์
       6. เนรเทศ : ภู กระดาษ
       7. ประเทศเหนือจริง : ปองวุฒิ รุจิระชาคร
       8. พลิ้วไปในพรายเวลา : ผาด พาสิกรณ์
       9. พันธุ์ไร้ราก : สุวิชานนท์ รัตนภิมล
       10. พิพิธภัณฑ์เสียง : จิรัฏฐ์ ประเสิรฐทรัพย์
       11. รักในรอยบาป : เงาจันทร์
       12. ลิงเปลือย : รัตนชัย มานะบุตร
       13. สวนโลก : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
       14. สายรุ้งกลางซากผุกร่อน : มาโนช พรหมสิงห์
       15. ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต : วีรพร นิติประภา
       16. หมาหัวคน : วิภาส ศรีทอง
       17. หรือเป็นเราที่สูญหาย : จเด็จ กำจรเดช
       18. หลงลบลืมสูญ : วิภาส ศรีทอง

นวนิยายที่ผ่านเข้ารอบแรก (Long List) ของ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 18 เรื่อง ถือเป็นนวนิยายที่มีคุณค่าในเชิงศิลปะวรรณกรรมที่น่าสนใจ ทั้งด้านรูปแบบการเขียน สาระเนื้อหา ภาษา การนำเสนอประเด็นด้านความคิด ตลอดจนกลวิธีในการสื่อสาร เล่าเรื่องผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ในมิติของความเป็นสากล อันหมายถึงความเปี่ยมเต็มทางด้านมโนสำนึก รูปรอยของการใช้ข้อมูลในการเขียน ที่ตั้งอยู่กับการพินิจพิเคราะห์เป็นอย่างดี การนำเสนอสู่เป้าหมายที่ชี้ให้เห็นถึงทางออกของปัญหาต่างๆ นานา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นวนิยายในแต่ละเรื่องมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ในตัวเองตามประเภทของนวนิยาย และสไตล์ในการประพันธ์ ที่นักเขียนแต่ละคนได้เลือกรังสรรค์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมิติทางประวัติศาสตร์ที่ลึกเร้น สังคมครอบครัวที่ถูกบีบกดและไร้ทางออก ความเป็นพื้นถิ่นที่ถูกทิ้งร้าง ภาวะทางการเมืองที่เต็มไปด้วยเงื่อนปมแห่งวิกฤต สภาวะแวดล้อมแห่งธรรมชาติที่ถูกทำลาย ความทบซ้อนแห่งภาวะจิตที่ยากจะควบคุมภายใน วิถีใหม่แห่งองค์ความรู้และศรัทธา นัยแห่งความเป็นปัจเจกที่เล่นหัวอยู่กับวิธีคิดของตัวตน อาชญากรรมที่ย้อนแย้งอยู่กับคุณธรรม กระทั่งจินตนาการที่ผสมผสานและเชื่อมโยง อยู่กับความเป็นรากเหง้าทางวรรณศิลป์อันสมบูรณ์

ความโดดเด่นในเชิงชั้นและฝีมือการเขียนที่รัดกุม มีทิศทางและกอปรด้วยดุลยภาพทางด้านอารมณ์ แห่งประพันธกรรมของนักเขียนแต่ละคน นับเป็นพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ในวงวรรณกรรมไทย สามารถจับต้องได้ทั้งในเชิงวิชาการ และผัสสะอันบริสุทธิ์ ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า เนื้อแท้แห่งนวนิยายโดยรวมทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น “มนุษยทัศน์” ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี เราต่างมองเห็น และได้ยินสิ่งที่ถูกประกาศออกมา จากตัวตนของนักเขียน ที่มีต่อสมบัติทางปัญญาของพวกเขาว่า “ทุกคนต่างมีชีวิตอยู่ในวิถีที่แปลกแตกต่างกันตามยุคสมัย” และนั่นย่อมหมายถึงว่า เราต้องเรียนรู้ รับรู้ และรู้สึกที่จะต้องเข้าใจโลกแห่งชีวิต ของกันและกันอย่างลึกซึ้ง สามารถก่อเกิดแสงสว่างทางปัญญาแก่ผู้อ่าน ผ่านความงามและความหมาย ของความเป็นนวนิยายอันมีค่ายิ่งนี้

ทั้งนี้ นวนิยายทั้งหมด คณะกรรมการคัดเลือกจะได้พิจารณา เพื่อประกาศผลในรอบสุดท้าย (Short List) ต่อไป

คณะกรรมการคัดเลือก 7 คน ได้แก่

นายสกุล บุณยทัต (ประธานกรรมการ)
นายนิกร เภรีกุล
นางสาวธนิกาญจน์ จินาพันธ์
นางพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
นายพินิจ นิลรัตน์
นายสหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล

    

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท