‘เครือข่ายปกป้องอันดามัน’แถลง ขอเวลา 3 ปี ผลิตพลังงานสะอาดไม่ต้องการถ่านหิน

เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน อ่านแถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรี ขอเวลาสามปี ผลิตพลังงานหมุนเวียนใช้เอง ศศิน เฉลิมลาภโผล่ให้กำลังใจ สองผู้อดอาหารประท้วงยังกำลังใจดี ล้มไปมีคนนั่งต่อ

13 ก.ค. 2558 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน พร้อมด้วยนักวิชาการและตัวแทนองค์กรท่องเที่ยว อ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 7 เรื่องข้อเสนอต่อการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่

อมฤต ศิริพรจุฑากุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน อ่านแถลงการณ์จั่วหัวถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาสำคัญว่า จะขอเวลา 3 ปีให้จังหวัดกระบี่ลองผลิตไฟฟ้าใช้เอง ภายใต้เงื่อนไขว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนการขยายระบบโครงข่ายสายส่งให้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดกระบี่เข้าสู่สายส่งไฟฟ้าได้เป็นอันดับแรก หากไม่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 100 %ภายในเวลา 3 ปี รัฐบาลจึงพิจารณาตั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และนำเสนอโรงงานไฟฟ้าตัวอย่างที่ใช้น้ำเสียจากโรงงานปาล์มผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียและปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน โดยในปัจจุบันโรงงานปาล์มในจังหวัดกระบี่สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้ว 11 โรง กำลังดำเนินการอีก 6 โรงและยังมีอีก 15 โรงที่ยังไม่ได้ผลิต นอกจากนี้ แถลงการณ์ฉบับนี้ยังเปิดเผยผลวิจัย สำรวจจากนักท่องเที่ยว 37 ประเทศ จำนวน 624 คน พบว่านักท่องเที่ยวร้อยละ 87 จะไม่กลับมาเที่ยวอีกเลย หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งจะส่งผลกระทบการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี

ด้าน เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว  โดยเปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 27 และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากการสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 39 ในปี 2568 นอกจากนี้การคาดการณ์การใช้ไฟฟ้ายังเกินความเป็นจริงไปราว 1500 เมกะวัตต์ ดังนั้นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเดิม ที่วางแผนไว้ว่าจะเข้าสู่ระบบในปี 2562 จึงสามารถเลื่อนไปได้เป็นเวลา 6-7 ปี ซึ่งมีเวลาให้กับเครือข่ายปกป้องได้ทดลองระบบ ว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนได้จริงหรือไม่ ซึ่งหากทำได้สำเร็จก็จะไม่จำเป็นต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกต่อไป  อย่างไรก็ดี รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับระบบสายส่ง ในปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากแต่ไม่สามารถขายเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากสายส่งเต็ม เพราะไม่ได้มีการลงทุนและให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนเป็นอันดับแรก

ด้านศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่าที่มาปรากฏตัวในวันนี้เพื่อให้กำลังใจกับ ชัย และ โอ ผู้นั่งประท้วงอดอาหารบริเวณด้านหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงเครือข่ายทั้งหมดที่ต่อสู้มา และกล่าวว่าสังคมควรจะเคารพการต่อสู้  สำหรับเรื่องโรงไฟฟ้า ศศินกล่าวว่า ไม่ควรมาถกเถียงกันเรื่องใช้ถ่านหินหรือไม่ใช้ถ่านหิน แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ ในบางพื้นที่ก็สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ ถ้ามีความพร้อมและชุมชนในพื้นที่ยอมรับ แต่ในกรณีของจังหวัดกระบี่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งมีความสำคัญกับระบบนิเวศ ก็ควรเก็บรักษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ก็ตาม

ขณะที่ ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวถึงประเด็นทางด้านกฎหมาย ว่าภายใต้พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 กำหนดไว้ชัดเจนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ต้องกำหนดแผนและมาตรการในการคุ้มครองหรือสงวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว  ดังนั้นจึงถือว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว ปลัดกระทรวง รวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ(ททช.) ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้  ทั้งที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการททท.ได้ออกกฎกระทรวงประกาศให้พื้นที่อันดามัน อันประกอบด้วยจังหวัดพังงา สตูล ภูเก็ต กระบี่ และตรัง เป็นพื้นที่พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว  ตนในนามสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจึงขอเรียกร้องให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องออกมาทำหน้าที่สงวนและคุ้มครองพื้นที่ดังกล่าวตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ไม่เช่นนั้นก็จะต้องร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองต่อไป

ด้านสัญชัย สูติพันธ์วิหาร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวย้ำประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ว่าจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามพรบ.ส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และยังมีการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ จึงไม่ควรสร้างโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานไฟฟ้า และประเด็นการใช้ถ่านหินซึ่งจะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สัญชัย ยังกล่าวถึงหลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ มีการให้ข้อมูลแต่ด้านดีด้านเดียว  เมื่อมีการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ในบางเวทีพบว่าชาวบ้านในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบไม่ได้เข้าร่วมในการแสดงความคิดความเห็น  นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้มีการประมูล ทั้งที่รายงาน EHIA ยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญ แต่กลับมีการเริ่มต้นกระบวนการเปิดให้ประมูลแล้ว ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงประเด็นเศรษฐกิจ ว่าการท่องเที่ยวเป็นขาเศรษฐกิจขาเดียวของประเทศที่เหลืออยู่ จึงจำเป็นจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้  สำหรับต่อไปในการเปิดประชาคมอาเซียน ยังมีชาติอื่นเช่นพม่า ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สดใหม่ หากประเทศไทยไม่สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ไว้ได้ก็จะเป็นแค่ทางผ่านให้นักท่องเที่ยวเท่านั้น

ด้านสมาชิกเครือข่ายทั้งสองที่ได้ทำการอดอาหารประท้วงมาแล้วกว่า 3 วัน กล่าวเพียงสั้นๆว่า  ข้อเสนอที่จะยื่นในวันนี้เป็นข้อเสนอที่เป็นกลางที่สุดแล้ว และเมื่อไรที่รัฐบาลยอมรับข้อเสนอ ก็จะกลับบ้าน

“พวกผมล้มไป ก็จะมีคนอื่นมานั่งต่อครับ”

วัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมทั้งกล่าวว่า ปัญหาทุกเรื่องสามารถคุยกันได้  และรับปากว่าจะทำหน้าที่เป็นสะพาน นำหนังสือไปให้ถึงนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ขอบคุณที่ใช้วิธีการสบายๆแบบนี้ แม้ว่าจะอยากให้กลับแต่ก็เข้าใจเจตนารมณ์

ภายหลังการแถลงข่าว  เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงมารับหนังสือจากเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์กู้ชีวิตเข้าตรวจสุขภาพผู้อดอาหารประท้วงอีกด้วย เบื้องต้นพบว่ายังมีสุขภาพดี

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์