ฅนรักษ์บ้านเกิด เขาหลวง สวน 'กำนันผู้ใหญ่บ้าน' ปมค้าน ‘ดาวดิน’ ช่วยชาวบ้าน

14 ก.ค.2558 เมื่อเวลา 14.54 น. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 'ความจริงชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีเคลื่อนไหวเพื่อใคร' ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ความว่า

เป็นที่รู้กันว่ากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดทำงานเคลื่อนไหวปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดของตนเองเพื่อลูกหลานต่อสู้กับเหมืองแร่นานกว่า 8 ปี มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เสียอีก

สถานการณ์ เมื่อ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มการเคลื่อนไหว ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่ ตำบลเขาหลวง เป็นกลุ่มแรกมีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อ้างเหตุความไม่สงบเรียบร้อยภายในชุมชน บ้านนาหนองบง เนื่องจากการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของกลุ่มดาวดิน นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดเป็นการขัดคำสั่ง คสช. ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย

ขอแสดงความเสียใจกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหมู่บ้านบริเวณรอบเหมืองแร่ ความไม่รับผิดชอบ,ความไม่ยุติธรรม กลุ่มชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน(ตำบลเขาหลวง)ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพียงไม่กี่คน โดนได้รับน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต/ครอบครัว รับงานพิเศษเพื่อต่อต้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เสียบเข้ามาใช้โอกาสจากประเด็นการเมืองรับใช้ทุน อ้างทหารสั่งการ ให้จับคุมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลุกปั่นชาวบ้านโดยไม่เข้าใจ, ไม่มีข้อมูล ว่าเหตุการณ์ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เมื่อวัน 30 มิถุนายน 2558 ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดังที่เป็นข่าว หวังใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและทหารเป็นเครื่องมือจัดการ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวดิน และกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดให้ คสช ใช้อำนาจเด็ดขาดจัดการตามกฎหมาย ม.44 เบื้องหลังการเคลื่อนไหว คือ บริษัทที่ผิดหวังกับการขอต่ออายุพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำเหมืองแร่ โดยขอความช่วยเหลือ กำนัน , ผู้ใหญ่ เพียงไม่กี่คนออกมาเคลื่อนไหวช่วย โดยเสนอผลประโยชน์ให้ถ้าทำความน่าเชื่อถือ,ทำให้พี่น้องแตกแยกได้,ของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดที่คัดค้านเหมืองแร่ ณ.ขนาดนี้ พื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้ประกอบกิจการเหมืองได้หมดอายุลง วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมากำลังขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อทำเหมืองแร่ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง กำนันแกนนำชมรม กำนัน ผู้ใหญ่ รับจ้างยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ทหาร เปิดทางให้ใช้ ม.44 ห้ามชุมนุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำราบประชาชนไม่ให้ออกมาแสดงความคิดเห็น , ส่วนบริษัทไล่ฟ้องประชาชน ,สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง, ผู้นำกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดไปเรื่อยๆๆ น่าเวทนา กำนัน ตำบลเขาหลวงที่ตกเหยื่อทำลายได้แม้นกระทั้งบ้านพี่น้องเจ้าของตำบลเขาหลวง หวังเพียงเศษเนื้อติดกระดูกเล็กน้อยเยียวยากิเลสตัณหาตน

ส่วนกลุ่มเคลื่อนไหววันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นามชมรม กำนัน ผู้ใหญ่ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองชัดเจน โดยการยุยงทางฝ่ายการเมืองท้องถิ่น การเมืองระดับจังหวัดเป็นผู้จัดจ้าง ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนาโป่ง แลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่าง เหตุกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านนาหนองบงใช้หอกระจายข่าวเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและกลุ่มนักศึกษาดาวดินใช้ปลุกระดม ตำบลนาโป่งอยู่ห่างตำบลเขาหลวง 15 กิโลเมตร ไม่รู้ว่าบ้านนาหนองบงโฆษณา ประกาศกันเรื่องอะไร ฟังคนอื่นมาแล้วเอามา พยายามเข้าแทรกแซงภายในหมู่บ้านแบบไม่มีมารยาท ไม่รู้หรือไงบ้านนาหนองบงนี้เขามีส่วนร่วมกันทั้งหมู่บ้านในการรับรู้ข้อมูล,วิเคราะห์ร่วม,ตัดสินใจร่วมในการแก้ปัญหาพื้นที่ตนเอง การไปยื่นหนังสือที่กองบังคับการทหารบกจังหวัดเลยกับ พอ อำนวย จุลโนนยาง ร้องเรียนให้ คสช. จัดการผู้ใหญ่บ้านนาหนองบงที่ควบคุมประชาชนในพื้นที่ให้เชื่อฟังไม่ได้ ความจริงผู้ใหญ่บ้านกับประชาชนในพื้นที่ใกล้ชิดกันมากเข้าใจปัญหาดีบริหารชุมชนแบบมีส่วนร่วมต่างหาก เสนอวิธีข้อแก้ไขไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดย้อนถามไปว่าความคิดความอ่านที่แสดงออกมาได้ถามประชาชนของท่านหรือยัง เข้ามาเกี่ยวข้องบ้านผู้อื่นหรือเปล่าในทางไม่สร้างสรรค์ ก่อนที่จะยุ่งบ้านผู้อื่นดูแลบ้านตัวเองเอาให้รอดเสียก่อน เป็นห่วงบ้านตัวเองกำลังมีภัยจากเหมืองแร่จะดูแลปัญหาสุขภาพประชาชนในชุมชนให้ปลอดภัยอย่างไร

เรากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดพร้อมให้อภัยที่หลงผิด จงกลับตัวกลับใจเสียใหม่เทิดยังไม่สายเกินแก้

ด้วยความเคารพสิทธิชุมชน/เสรีภาพ

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

 

 

จดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 'ความจริงชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีเคลื่อนไหวเพื่อใคร?'...

Posted by เหมืองแร่ เมืองเลย V2 on 14 กรกฎาคม 2015

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์