ฅนรักษ์บ้านเกิด เขาหลวง สวน 'กำนันผู้ใหญ่บ้าน' ปมค้าน ‘ดาวดิน’ ช่วยชาวบ้าน

14 ก.ค.2558 เมื่อเวลา 14.54 น. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 'ความจริงชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีเคลื่อนไหวเพื่อใคร' ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ความว่า

เป็นที่รู้กันว่ากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดทำงานเคลื่อนไหวปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดของตนเองเพื่อลูกหลานต่อสู้กับเหมืองแร่นานกว่า 8 ปี มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เสียอีก

สถานการณ์ เมื่อ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มการเคลื่อนไหว ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่ ตำบลเขาหลวง เป็นกลุ่มแรกมีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อ้างเหตุความไม่สงบเรียบร้อยภายในชุมชน บ้านนาหนองบง เนื่องจากการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของกลุ่มดาวดิน นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดเป็นการขัดคำสั่ง คสช. ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย

ขอแสดงความเสียใจกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหมู่บ้านบริเวณรอบเหมืองแร่ ความไม่รับผิดชอบ,ความไม่ยุติธรรม กลุ่มชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน(ตำบลเขาหลวง)ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพียงไม่กี่คน โดนได้รับน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต/ครอบครัว รับงานพิเศษเพื่อต่อต้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เสียบเข้ามาใช้โอกาสจากประเด็นการเมืองรับใช้ทุน อ้างทหารสั่งการ ให้จับคุมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลุกปั่นชาวบ้านโดยไม่เข้าใจ, ไม่มีข้อมูล ว่าเหตุการณ์ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เมื่อวัน 30 มิถุนายน 2558 ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดังที่เป็นข่าว หวังใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและทหารเป็นเครื่องมือจัดการ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวดิน และกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดให้ คสช ใช้อำนาจเด็ดขาดจัดการตามกฎหมาย ม.44 เบื้องหลังการเคลื่อนไหว คือ บริษัทที่ผิดหวังกับการขอต่ออายุพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำเหมืองแร่ โดยขอความช่วยเหลือ กำนัน , ผู้ใหญ่ เพียงไม่กี่คนออกมาเคลื่อนไหวช่วย โดยเสนอผลประโยชน์ให้ถ้าทำความน่าเชื่อถือ,ทำให้พี่น้องแตกแยกได้,ของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดที่คัดค้านเหมืองแร่ ณ.ขนาดนี้ พื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้ประกอบกิจการเหมืองได้หมดอายุลง วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมากำลังขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เพื่อทำเหมืองแร่ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง กำนันแกนนำชมรม กำนัน ผู้ใหญ่ รับจ้างยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ทหาร เปิดทางให้ใช้ ม.44 ห้ามชุมนุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำราบประชาชนไม่ให้ออกมาแสดงความคิดเห็น , ส่วนบริษัทไล่ฟ้องประชาชน ,สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง, ผู้นำกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดไปเรื่อยๆๆ น่าเวทนา กำนัน ตำบลเขาหลวงที่ตกเหยื่อทำลายได้แม้นกระทั้งบ้านพี่น้องเจ้าของตำบลเขาหลวง หวังเพียงเศษเนื้อติดกระดูกเล็กน้อยเยียวยากิเลสตัณหาตน

ส่วนกลุ่มเคลื่อนไหววันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นามชมรม กำนัน ผู้ใหญ่ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองชัดเจน โดยการยุยงทางฝ่ายการเมืองท้องถิ่น การเมืองระดับจังหวัดเป็นผู้จัดจ้าง ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนาโป่ง แลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่าง เหตุกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านนาหนองบงใช้หอกระจายข่าวเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดและกลุ่มนักศึกษาดาวดินใช้ปลุกระดม ตำบลนาโป่งอยู่ห่างตำบลเขาหลวง 15 กิโลเมตร ไม่รู้ว่าบ้านนาหนองบงโฆษณา ประกาศกันเรื่องอะไร ฟังคนอื่นมาแล้วเอามา พยายามเข้าแทรกแซงภายในหมู่บ้านแบบไม่มีมารยาท ไม่รู้หรือไงบ้านนาหนองบงนี้เขามีส่วนร่วมกันทั้งหมู่บ้านในการรับรู้ข้อมูล,วิเคราะห์ร่วม,ตัดสินใจร่วมในการแก้ปัญหาพื้นที่ตนเอง การไปยื่นหนังสือที่กองบังคับการทหารบกจังหวัดเลยกับ พอ อำนวย จุลโนนยาง ร้องเรียนให้ คสช. จัดการผู้ใหญ่บ้านนาหนองบงที่ควบคุมประชาชนในพื้นที่ให้เชื่อฟังไม่ได้ ความจริงผู้ใหญ่บ้านกับประชาชนในพื้นที่ใกล้ชิดกันมากเข้าใจปัญหาดีบริหารชุมชนแบบมีส่วนร่วมต่างหาก เสนอวิธีข้อแก้ไขไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดย้อนถามไปว่าความคิดความอ่านที่แสดงออกมาได้ถามประชาชนของท่านหรือยัง เข้ามาเกี่ยวข้องบ้านผู้อื่นหรือเปล่าในทางไม่สร้างสรรค์ ก่อนที่จะยุ่งบ้านผู้อื่นดูแลบ้านตัวเองเอาให้รอดเสียก่อน เป็นห่วงบ้านตัวเองกำลังมีภัยจากเหมืองแร่จะดูแลปัญหาสุขภาพประชาชนในชุมชนให้ปลอดภัยอย่างไร

เรากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดพร้อมให้อภัยที่หลงผิด จงกลับตัวกลับใจเสียใหม่เทิดยังไม่สายเกินแก้

ด้วยความเคารพสิทธิชุมชน/เสรีภาพ

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

 

 

จดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 'ความจริงชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีเคลื่อนไหวเพื่อใคร?'...

Posted by เหมืองแร่ เมืองเลย V2 on 14 กรกฎาคม 2015

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์