เตรียมงานบุญ 6 ปีชุมชนบ่อแก้ว จากผู้สูญเสียที่ทำกินสู่วิถีเกษตรยั่งยืน

ชาวชุมชนบ่อแก้ว ร่วมกันจัดทำกำหนดการจัดงานทำบุญครบรอบ 6 ปีของการกลับคืนสู่พื้นที่ทำกินเดิม ในวันที่ 16 -17 ก.ค.นี้ โดยสถานที่จัดงาน คือ ศาลาบ้านดินชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยช่วงก่อนวันงาน ชาวชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ปรับทัศนียภาพบริเวณชุมชน รวมทั้งแปลงเกษตรอินทรีย์ ซ่อมแซมห้องน้ำ ปรับพื้นถนน เทปูนพื้นศาลาบ้านดิน จากเงินบริจาคร่วมกันของคนในชุมชนและผู้มีจิตศรัทธา

ชุมชนบ่อแก้ว เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากการที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้ามายึดที่ดินทำกินของชาวบ้าน แล้วดำเนินการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส เมื่อปี 2521 กระทั่งผู้ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนได้รวมใจกันยึดผืนดินกลับคืนมาเมื่อวันที่ 17 ก.ค.2552

นอกจาก ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่แล้ว ผืนดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เกิดความเสื่อมโทรม ภายหลังที่ยึดที่กินทำกินเดิมกลับคืนมา ชาวบ้านได้ร่วมพลิกฟื้นพัฒนาผืนดินให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยการคิดค้นแนวทางจัดการที่ดินไปสู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมอินทรีย์ ถือเป็นรูปแบบการต่อสู้ด้วยวิธีการเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ดินทำกินเดิม ปลูกพืชผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการแสดงให้สังคมเข้าใจว่า พืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ยูคาลิปตัส ที่รัฐส่งเสริมให้ปลูก นอกจากเป็นการละเมิดสิทธิของชุมชนแล้ว ยังไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของชุมชน

กล่าวได้ว่า ปัจจุบันชุมชนบ่อแก้วได้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับทำการผลิตปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเลี้ยงชีพในระดับครอบครัว นอกจากพืชผักที่กินได้แล้ว ยังมีโรงปุ๋ยหมัก ศูนย์เมล็ดพันธุกรรมและเศษจากจอกแหน ที่ชุมชนร่วมกันมาแปรเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

กว่า 6 ปี ที่ชุมชนบ่อแก้ร่วมกันพลิกฟื้นทั้งชีวิตและผืนดิน โดยไม่ได้ยึดติดกับการถือครองที่ดินเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการการปฏิรูปที่ดินในวิถีการผลิต คือ การทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นความมั่งคงบนเส้นทางการสร้างความยั่งยืนให้กับผืนดินและชีวิต

ล่วงมาจะครบรอบ 6 ปี (17 ก.ค.58) ด้วยความพยายามของผู้ไม่ยอมจำนนต่อความไม่เป็นธรรม ที่ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการกำหนดชีวิตของพวกเขาเอง สิ่งนี้ คือ ความงดงามบนวิถีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยการปลูกพืชผักท้องถิ่น ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ อันเป็นสิทธิชุมชนขั้นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต ที่จะส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ ถือเป็นการสร้างความมั่งคงอาหาร ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งอาหารจากภายนอก รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อให้การดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน ตลอดจนสืบทอดไปถึงลูกหลาน

สำหรับกำหนดการทำบุญครบรอบ 6 ปี มีดังนี้

วันที่ 16 ก.ค. ประมาณ 08.30 น. เครือข่ายสมาชิก บุคคลทั่วไป และชาวชุมชนบ่อแก้ว ร่วมกันทำขนมพื้นบ้าน อาทิ ข้าวต้มมัดข้าวห่อใบตอง พร้อมเตรียมประดับจัดดอกไม้ และเตรียมของถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

ประมาณ 13.00 น. ร่วมกันประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์และพันธุกรรมพื้นบ้าน จำพวก กล้วย หน่อไม้ ข่า เป็นต้น ในระหว่างนี้จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอินทรีย์ที่ยั่งยืน

วันที่ 17 ก.ค. ประมาณ 06.00 น. ร่วมกันทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเจดีย์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จำนวนรวม 5 รูป พร้อมประกอบพิธีสงฆ์ โดยพระครูนันทเจติยาภิรักษ์ (พระอาจารย์โต) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ แสดงพระธรรมเทศนา เป็นเสร็จพิธี

 

 

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์