ชมบันทึกวิดีโอ 'ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล : อ่านภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์ (ฉบับขยายความ)'

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดเวทีสาธารณะ ‘ปรีดีศึกษา’ โดยเชิญ ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเคยเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์ มาแล้วครั้งหนึ่งในงานประจำปีของสถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อปี 2549 โดยได้รับเชิญมาปาฐกถาอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ ในหัวข้อ “อ่านภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์ ผ่านหนังสือ ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์ (ฉบับขยายความ)”

ประชาไท นำเสนอบันทึกวิดีโอการปาฐกถาดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสาธารณะปรีดีศึกษา