‘สุเทพ’ แถลงสื่อเตรียมเปิดอาชีวะต้นแบบ สร้างชุมชนพอเพียง ย้ำปฏิรูปพรรคการเมือง ไม่ชุมนุมต้าน แม้ คสช.ทำไม่ถูกต้อง

30 ก.ค.2558 ตอนสายวันนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และคณะกรรมการมูลนิธิมวลมหาประชาชน จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ โดยกล่าวถึงกิจกรรมที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินในอนาคตของมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

นายสุเทพ ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน ชี้แจงว่า งบประมาณที่ได้มาจากเงินบริจาคของประชาชน ได้ใช้ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมถึงมีเงินทุนสำหรับเด็กกำพร้าซึ่งได้รับทุนการศึกษาทุกราย รายละ 2 ล้านบาท

นายสุเทพกล่าวว่า อีกประการหนึ่งที่มูลนิธิมวลมหาประชาชนพยายามส่งเสริม คือ การบวช ซึ่งจะช่วยประคับประคองให้คนในสังคมได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทางมูลนิธิได้ร่วมกันเรียกร้องให้ชาวพุทธเห็นความสำคัญของการศึกษาธรรมะ และมีการจัดอุปสมบทหมู่ทุกเดือนที่วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลารามแล้ว รวมกว่า 600 รูป ซึ่งถือเป็นความสำเร็จ และจะมีการดำเนินการต่อเนื่อง

ชักชวนระดมทุน-ร่วมเป็นเจ้าของมูลนิธิ ยันไม่เคลื่อนไหวชุมนุม ยอมรับ คสช.จำเป็นกับประเทศ

นายสุเทพกล่าวว่า ในฐานะประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกับมูลนิธิ

"นี่จะเป็นมูลนิธิของคนที่รักชาติรักแผ่นดิน ใครก็ตามที่มีอุดมการณ์เช่นนี้ก็เข้ามาเป็นเจ้าของมูลนิธิได้ และเราดำเนินการตามแนวทางประชาธิปไตย"

เขากล่าวว่า สิ่งที่มูลนิธิมวลมหาประชาชนจะดำเนินการต่อไป คือ การดำเนินการตามมติของผู้ที่เข้าร่วมเป็นเจ้าของ ซึ่งจะเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบมูลนิธินี้ รวมไปถึงรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายของมูลนิธิด้วย

"คนที่จะมาเป็นเจ้าของมูลนิธิต้องสามารถเปิดเผยว่าตัวเองว่าประกอบอาชีพอะไร มีรายได้เท่าไหร่ และพร้อมที่จะบริจาคเงินให้มูลนิธิเป็นจำนวน 1 วันจากรายได้ทั้งปี" นายสุเทพกล่าวถึงเงื่อนไขการบริจาคและย้ำว่า จะไม่มีการเลือกปฏิบัติในการแสดงความเห็น และหากพื้นที่ใด หรือจังหวัดใดมีผู้บริจาคเป็นจำนวนมากก็อาจจะมีการตั้งสาขาของมูลนิธิในจังหวัดนั้นๆ

นายสุเทพกล่าวต่อไปว่า กิจกรรมของมูลนิธิจะทำเพื่อปกป้องประเทศ และในกรณีที่มีรัฐบาลหรือประเทศใดที่เข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจประเทศไทย ก็พร้อมจะส่งตัวแทนไปอธิบายกับรัฐบาล หรือสภา รวมถึงสื่อมวลชนของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาจะเป็นปฏิปักษ์กับประเทศใด พร้อมระบุว่า นายกษิต ภิรมย์จะเป็นหัวหน้าทีมในการทำงานสื่อสารและชี้แจงต่อประเทศต่างๆ ให้เข้าใจประเทศไทย

"เรารักคนอื่นๆ เรารักทุกคนแต่เรารักประเทศเรามากกว่า"

นอกจากนี้ มูลนิธิยังวางแนวทางเป็นศูนย์รวมแนวทางที่สร้างสรรค์สำหรับประเทศ โดยช่วงแรกจะใช้สื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น เว็บไซต์ และอีเมล์ โดยยังไม่มีแนวทางเปิดเวทีเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับ คสช. และยอมรับว่าในเวลานี้ประเทศนี้ต้องมีรัฐบาลอย่าง คสช. ในการดูแลบ้านเมือง และยอมรับว่ากฎหมายของ คสช. มีความชอบธรรม

เปิด 'อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ'

นายสุเทพกล่าวว่า หลังจากแถลงข่าวในวันนี้ จะเคลื่อนไหวทำกิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยยึดธรรมะของศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ หรืออิสลาม เช่น ปฏิรูปการศึกษาโดยผลักดันให้การศึกษาของประเทศไทยเป็นการศึกษาที่ผลิตคนออกมารับใช้ประเทศ ไม่เพียงความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ แต่ต้องผลิตคนที่มีคุณธรรมด้วย ซึ่งต้องผลิตคนที่คุณภาพและมีคุณธรรมและมูลนิธิจะจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ที่เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี หลักสูตร 5 ปี โดยฝึกอาชีพร่วมกับธรรมะด้วย นักศึกษาต้องฝึกฝนตนเองเอาตัวให้รอดจากการครอบงำของวัตถุนิยมและกิเลส รู้จักประมาณตัวเอง นักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนทุน โดยเขาคาดหวังว่า อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณจะเป็นวิทยาลัยอาชีวะต้นแบบ

สร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุเทพกล่าวว่า มีแนวคิดที่จะสร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และได้เลือกเกาะพะลวย ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็ก ใกล้เกาะสมุย มีประชากรราว 200 ครัวเรือน โดยจะทำให้เป็นชุมชนต้นแบบตามหลักความพอเพียง

นายสุเทพย้ำว่า จะไม่พูดเรื่องการเมืองที่นำไปสู่ความขัดแย้งใดๆ และเขายังถือศีลครบถ้วน และพร้อมร่วมมือกับคนทุกกลุ่ม และเรียกร้องขอความสมานฉันท์เพื่อร่วมกันทำงานเพื่อประเทศไทย แต่ย้ำว่าต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป

"เราต้องการเห็นรัฐบาลนี้ปฏิรูปให้สำเร็จ ไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่" และกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ทำไปในแนวทางที่ถูกต้อง ก็จะแสดงความเห็นอย่างเรียบร้อย แต่จะไม่ชุมนุมหรือเข้ายึดสถานที่ต่างๆ

นายสุเทพกล่าวว่า เขาจะแสดงให้เห็นว่าแนวทางของมูลนิธิมวลมหาประชาชนจะมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนล้านๆ คน และเป็นแนวทางการปฏิรูปพรรคการเมืองซึ่งเขาเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างของการปฏิรูป

"จะปฏิรูปการเมืองต้องปฏิรูปพรรคการเมือง" นายสุเทพกล่าว และยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ และเขาจะไม่กลับไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้ว และแนวทางหลังจากนี้อาจจะมีความแตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์