สมัชชาคนจน-กป.อพช.อีสาน จี้รัฐบาลทหารยุติการดำเนินคดี ‘บารมี ชัยรัตน์’

สมัชชาคนจนเรียกร้องให้ยุติดำเนินคดีนักศึกษานักกิจกรรมกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ยุติการใช้กำลังและการใช้กฎหมายต่อคนจนที่ปกป้องสิทธิฯ ด้วยแนวทางสันติวิธี พร้อมคืนอำนาจอธิปไตยให้แก่ประชาชน โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข ด้านกลุ่มคนทำงานด้านสิทธิและทรัพยากรธรรมชาติ 13 กลุ่ม ออกแถลงการณ์เรียกร้องยุติดำเนินคดี 'บารมี'-คืนพื้นที่แสดงออก-จัดเลือกตั้ง


บารมี ชัยรัตน์ให้สัมภาษณ์สื่อ วันรับทราบข้อกล่าวหา ที่สน.สำราญราษฎร์

5 ส.ค.2558 กรณี บารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน และ กรรมการองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา มาตรา 116 (“ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด มิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญฯ”) จากการมีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมและให้ที่อาศัยกับกลุ่มนักศึกษาและนักกิจกรรมกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ระหว่างทำกิจกรรมรณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตย ช่วงวันที่ 24-26 มิ.ย. ที่ผ่านมา

สมัชชาคนจน เผยแพร่แถลงการณ์เรียกร้อง 1.ให้รัฐบาลทหารยุติการดำเนินคดีใดๆ กับ บารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน รวมทั้งนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ 14 คน และคนจนผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข 2. ให้รัฐบาลทหารยุติการใช้กำลังและการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนจนที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน, สิทธิชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนด้วยแนวทางสันติวิธี โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข และ 3. รัฐบาลทหารต้องคืนอำนาจอธิปไตยให้แก่ประชาชน โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข

ร้องยุติดำเนินคดี-คืนพื้นที่แสดงออก-จัดเลือกตั้ง
กลุ่มคนทำงานด้านสิทธิและทรัพยากรธรรมชาติ 13 กลุ่ม ออกแถลงการณ์เรียกร้อง 3 ข้อ ดังนี้ 1. ให้รัฐบาลทหารยุติการจับกุมดำเนินคดีต่อนายบารมี ในข้อกล่าวหาตามกฎหมายอาญา มาตรา 116 นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข  2. ให้รัฐบาลเร่งคืนพื้นที่เสรีภาพ การแสดงออกทางการเมือง การเคลื่อนไหวนำเสนอปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา และเสรีภาพในการใช้ชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งยุติการใช้กำลังและกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม และ 3. ดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง คืนอำนาจอธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเร็วที่สุด

กลุ่มคนทำงานด้านสิทธิและทรัพยากรธรรมชาติ 13 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.), เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน,  ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน, เครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน, เครือข่ายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน, เครือข่ายพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์, เครือข่ายป่าชุมชน จ.สุรินทร์, โครงการทามมูล, กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา, เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน, ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพประชาชนนครราชสีมา, ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชี, เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา

 

 

รายละเอียดมีดังนี้ 

แถลงการณ์สมัชชาคนจน
ให้รัฐบาลทหารยุติการดำเนินคดีใดๆ กับ นายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน
นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ 14 คน และคนจนผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทันที

ภายใต้การยึดอำนาจของคณะรัฐประหาร “คสช.” มานานกว่า 1 ปี คนจนที่ประสบปัญหาจากนโยบายของรัฐ ได้รับการกดขี่อย่างหนัก พวกเราสูญเสียเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่มีพื้นที่ส่วนร่วมทางการเมือง ไม่มีส่วนในการกำหนดนโยบายใดๆ ทั้งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการทำมาหากินของเราอย่างรุนแรง การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เคยดำเนินการสมัยรัฐบาลระบอบประชาธิปไตย ก็หยุดชะงักลงไป รัฐบาลทหารไม่เพียงจะไม่ยอมรับฟังเสียงของคนจนที่ได้รับความเดือดร้อน หากแต่ยังเลือกที่จะใช้กำลังต่อเรา ข่มขู่คุกคาม ขับไล่ ทำลายทรัพย์สิน เรียกตัว กักขัง โดยใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม มาละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน เพียงเพื่อให้บรรลุนโยบายของตน ซึ่งหลายครั้ง นโยบายเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของนายทุน

ไม่เพียงแต่คนจนเท่านั้น นักศึกษาและประชาชนที่ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ตามแนวทางประชาธิปไตย ต่างก็เห็นว่า คณะรัฐประหารไม่มีความชอบธรรมใดๆ ในการเข้ามาบริหารประเทศ ดังนั้น จึงมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยสงบ เพื่อประท้วงการรัฐประหารอยู่หลายครั้ง อันนำมาซึ่งการบุกเข้าจับกุมนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ 14 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่สวนเงินมีมา กรุงเทพฯ และผลสืบเนื่องจากการจับกุมดังกล่าว ขณะนี้ นายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานของสมัชชาคนจน ได้รับหมายเรียกด้วยข้อหาฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ที่ว่าด้วยการ “ยุยงปลุกปั่น” และต้องเข้ามารายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 5 สิงหาคม นี้

สมัชชาคนจนเห็นว่า การออกหมายเรียกให้เข้ามารายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้ เป็นการกลั่นแกล้งอย่างไร้เหตุผล เพราะที่ผ่านมานายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานของสมัชชาคนจน ได้ดำเนินการตามแนวทางสันติวิธีเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ที่คนจนมีส่วนร่วม และปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนจนมาโดยตลอด การกล่าวหาด้วยข้อหาดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อคนจนอย่างรุนแรง เพราะได้สร้างความหวาดกลัว ให้ยอมจำนนต่อการกดขี่ข่มเหง โดยไม่กล้ายืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในฐานะพลเมือง ซึ่งเป็นความมุ่งหมายของรัฐบาลเผด็จการโดยทั่วไป
สมัชชาคนจน จึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. ให้รัฐบาลทหารยุติการจับกุมดำเนินคดีต่อนายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน และนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ทั้ง 14 คน ในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา116 โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
2. ให้รัฐบาลทหารยุติการใช้กำลังและการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนจนที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน, สิทธิชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนด้วยแนวทางสันติวิธี โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
3. รัฐบาลทหารต้องคืนอำนาจอธิปไตยให้แก่ประชาชน โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข

“ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน”
สมัชชาคนจน
5 สิงหาคม 2558

00000

“ คืนพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ”
…ยุติการดำเนินคดีต่อ นายบารมี ชัยรัตน์…!!

              
จากคดีข้อกล่าวหาที่มีต่อ นายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน ในการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 " ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด มิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญฯ " ซึ่งจะต้องเข้าไปรายงานตัวตามหมายเรียกของสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นั้น
               
ตลอดระยะเวลาของการยึดอำนาจของทหารที่นำโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา พื้นที่ในการแสดงความเห็น พื้นที่ในการแสดงออกทางการเมือง ตามวิถีทางของประชาธิปไตย ได้ถูกลิดรอนและปิดกั้นการแสดงออกอย่างมาก ปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ถูกจำกัดขอบเขตและพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งปัญหาที่ได้รับ บางกรณีถึงขั้นถูกข่มขู่ คุกคาม ขับไล่ โดยอ้างนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลทหาร ทั้งที่โดยความเป็นจริงแล้ว ประเทศที่จะมีการพัฒนาอย่างรุดหน้า คือประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งการแสดงความคิดเห็น การร้องเรียนนำเสนอปัญหา แต่ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. กลับดำเนินการในสิ่งตรงกันข้ามทั้งสิ้น
               
พวกเราในนามกลุ่ม/เครือข่าย และองค์กร ที่ลงชื่อแนบท้ายในแถลงการณ์นี้ จึงมีข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ต่อไปนี้
               
1. ให้รัฐบาลทหารยุติการจับกุมดำเนินคดีต่อนายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจนในข้อกล่าวหาตามกฎหมายอาญา มาตรา116 นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
               
2. ให้รัฐบาลจงเร่งคืนพื้นที่เสรีภาพ การแสดงออกทางการเมือง การเคลื่อนไหวนำเสนอปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา และเสรีภาพในการใช้ชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งยุติการใช้กำลังและกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนจนที่ปกป้องสิทธิชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนด้วยแนวทางสันติวิธีโดยทันที
               
3. ดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง คืนอำนาจอธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเร็วที่สุด

ด้วยความเคารพ
“ในเสรีภาพ สิทธิชุมชน และความเท่าเทียมกันของเพื่อนมนุษย์”
5 สิงหาคม 2558

กลุ่ม/เครือข่าย และองค์กร ที่ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์
- คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.)
- เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน
- ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน
- เครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน
- เครือข่ายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน
- เครือข่ายพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์
- เครือข่ายป่าชุมชน จ.สุรินทร์
- โครงการทามมูล
- กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
- เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
- ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพประชาชนนครราชสีมา
- ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชี
- เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์