รมต. พลังงาน ไม่รับหนังสือร้องเรียน จากกลุ่มอนุรักษ์ฯ ท่ามกลางการอารักขาจาก จนท. 300 นาย

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 พื้นที่ รอยื่นหนังสือคัดค้านการขุดเจาะปิโตรเลียม ต่อ รมต. พลังงาน แต่ไร้การตอบรับ ท่ามกลางการอารักขาเข้มงวด

10 ส.ค. 2558 เมื่อวานนี้ แฟนเพจเฟซบุ๊กกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด รายงานว่า เวลา 9.30 น. ชาวบ้าน 3 พื้นที่ จากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูนสาด กลุ่มอนุรักษ์ดงมูล และกลุ่มพิทักษ์ดงมูล ต.หนองใหญ่ กว่า 100 คน มารวมกลุ่มกันบริเวณสี่แยกบ้านนามูล ระหว่างทางไปหลุมเจาะ DM 5 เพื่อขอยื่นหนังสือกับ ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

10.00 น. ตำรวจภูธรภาค 4 ตำรวจ สภ.กระนวน อส. ฝ่ายรักษาความสงบ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กอ.รมน จังหวัดขอนแก่น กว่า 300 คน มาตั้งแถวกั้นไม่ให้ชาวบ้านที่เตรียมมายื่นหนังสือ เข้าขวางเส้นทางไปยังหลุมเจาะ DM 5 ด้านชาวบ้านไม่พอใจที่ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ไม่ลงมารับฟังปัญหาร้องเรียนกับชาวบ้านโดยตรง จึงยังจับกลุ่มบริเวณสี่แยกบ้านนามูล

10.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ 5-6 คน จะนำชาวบ้าน 2 คน นั่งรถตำรวจไปยังหลุมเจาะ DM 5 อ้างว่าให้เป็นตัวแทนยื่นหนังสือ แต่ถูกชาวบ้านส่วนใหญ่สกัดไว้ พร้อมยืนยันให้ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมารับกับชาวบ้านด้วยตนเอง

11.00 น. เจ้าหน้าที่เริ่มพลักดันชาวบ้านออกจากถนนอีกครั้งเพื่อเปิดทางให้ขบวน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ออกจากพื้นที่ ขณะที่ชาวบ้านที่มารอยื่นหนังสือก็ตะโกนให้ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ลงมารับหนังสือกับชาวบ้าน

11.30 น. ชาวบ้านเดินทางไปรอยื่นหนังสือกับ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน บริเวณจุดที่จะสร้างโรงแยกก๊าซ ของโครงการพัฒนาแหล่งผลิตดงมูล บ้านนาคำน้อย อ.หนองกุงศรี เพราะเเจ้งว่าจะลงพื้นที่ เวลาบ่ายโมง

13.00 น. คณะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ไม่ได้เดินทางมาตามที่แจ้งในเบื้องต้น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูนสาด กลุ่มอนุรักษ์ดงมูล และกลุ่มพิทักษ์ดงมูล ต.หนองใหญ่ จึงร่วมกัน แลกเปลี่ยนปัญหาการขุดเจาะปิโตรเลียม และโรงแยกก๊าซที่จะเกิดขึ้น

รายละเอียดหนังสือมีดังนี้

ที่  022/2558                                                                      กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

                                                                                            221 หมู่ 7 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน

                                                                                             จังหวัดขอนแก่น 40170

วันที่  9 สิงหาคม 2558

เรื่อง    ขอให้ตรวจสอบและพิสูจน์ผลกระทบจากโครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียม หลุมเจาะ DM 5 และให้หยุดทบทวนโครงการโรงแยกก๊าซ และแนววางท่อก๊าซ โครงการพัฒนาแหล่งผลิตดงมูล

เรียน    รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

เนื่องจาก เรากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตามที่ทางกลุ่มฯได้คัดค้านกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด เรื่อยมา เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้ตรวจสอบโครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล 5 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กระนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการไตรภาคี โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะ DM 5 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อป้องกันผลกระทบ และตรวจสอบการทำงานของโครงการดังกล่าว ขณะที่บริษัทเอกชนก็เดินหน้าโครงการเรื่อยมา ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูลดูนสาด กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูนสาด ได้เฝ้าติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน พบว่า มีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ ชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นในระหว่างการขุดเจาะและเผาทดสอบโดยไม่มีกระบวนการพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือว่าจะไม่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และผลผลิตทางการเกษตรชาวบ้านเสียหายไร้มาตรการตรวจสอบ  นอกจากนั้นแล้ว กระบวนการติดตามควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ เช่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการไตรภาคีได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแจ้งว่าจะหยุดการเผาทดสอบก๊าซ แต่กลับมีการเผาก๊าซอีกครั้งในวันที่ 27 มิถุนายน และปล่อยก๊าซดิบ โดยไม่มีการเผา นอกจากนั้นแล้ว ยังพบว่ามีกรณีพิพาท เรื่อง ยางพาราของชาวบ้าน ในพื้นที่รอบ หลุมเจาะดงมูล 5 ตาย ซึ่งชาวบ้านสงสัยว่าเกิดจากการเผาทดสอบก๊าซ แต่กลับยังไม่มีกระบวนการพิสูจน์ทราบ ถึงสาเหตุที่แน่ชัด ทำให้พวกเราสงสัยในบทบาทการทำงานของคณะกรรมการไตรภาคีที่ถูกตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หลังจากการขุดเจาะปิโตรเลียมที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนแล้ว พวกเราทราบว่า ทางบริษัทเอกชนกำลังจะดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งผลิตดงมูล ซึ่งจะมีการสร้างโรงแยกก๊าซ และแนววางท่อ จึงยิ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชน

กลุ่มฯจึงขอเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ผลกระทบจากโครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียม หลุมเจาะ DM 5 และให้หยุดทบทวนโครงการโรงแยกก๊าซ และแนววางท่อก๊าซ โครงการพัฒนาแหล่งผลิตดงมูล โดยขอให้ชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กลุ่มฯเพื่อเป็นหลักฐาน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

 ด้วยความเคารพอย่างสูง

  ลงชื่อ

 (                                      )

ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

 

ที่ 1/2558                                                                              กลุ่มอนุรักษ์ดงมูล

                                                                                              64 หมู่ 11 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท

                                                                                              จังหวัดกาฬสินธุ์  46190

9  สิงหาคม  ๒๕๕๘

เรื่อง      ขอคัดค้านการขุดเจาะปิโตรเลียม หลุม PK-D แปลงสัมปทาน  L27/43

เรียน     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

เนื่องด้วยกลุ่มอนุรักษ์ดงมูล เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของชาวตำบลนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการคุมคามของโครงการขุดสำรวจปิโตรเลียม หลุม PK-D แปลงสัมปทาน  L27/43

กลุ่มอนุรักษ์ดงมูลเริ่มคัดค้านโครงการขุดสำรวจปิโตรเลียมฯ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖   โดยยื่นหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากเราพบว่ากระบวนการอนุมัติมีปัญหาทั้งในขั้นตอนการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ทำการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หมู่  ๘  บ้านโนนอำนวย ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่กลับเตรียมในการขุดเจาะสำรวจที่หมู่ ๑๓    บ้านน้อยนามูล ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอ้างว่าสองพื้นที่ไม่มีความแตกต่าง แต่ในความเป็นจริงพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกัน  นอกจากนั้นขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก) ในเขตตำบลนาตาลนั้นขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้น กลุ่มอนุรักษ์ดงมูลจึงขอให้ท่านดำเนินการยกเลิกการขุดเจาะปิโตรเลียม หลุม PK-D แปลงสัมปทานที่  L27/43  เนื่องจากจุดที่ตั้งแทนขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมนั้นอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและอยู่ติดกับภูโน และวนอุทยานแห่งชาติภูพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดงมูลที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาหารและอาชีพที่สำคัญของชุมชน ต่อไป    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจาณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

 (นางสาวกรรณิกา   เหล่าพิมพ์)

ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ดงมูล

 

ที่  001/2558                                                                    กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.หนองใหญ่

                                                                                          48 หมู่ 7 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี

                                                                                           จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220

วันที่  9 สิงหาคม  2558

เรื่อง    ขอยื่นคัดค้านโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน    รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายชื่อประชาชนที่คัดค้านโครงการโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด

เนื่องจากเรากลุ่มกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม ต. หนองใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองใหญ่ ต.โคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี และ ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กลับพบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลเรื่องผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมอย่างรอบด้าน และกระบวนการให้ข้อมูลไม่ได้สร้างความเข้าใจให้ชุมชนว่าการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่กลับมุ่งเน้นการแจกของ เช่น กระเป๋า กรรไกรตัดเล็บ เพื่อแลกกับลายเซ็นจากชาวบ้านเท่านั้น ด้วยความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ประชาชนจึงได้รวมตัวกันเดินทางไปศึกษาผลกระทบจากพื้นที่ที่มีการขุดเจาะปิโตรเลียม พบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตร ของประชาชนจริง นอกจากนั้น เรายังพบว่า โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B นั้น อยู่ใกล้กับชุมชนเพียง 500 เมตร และอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเพียง 200 เมตร อีกทั้งพื้นที่โครงการดังกล่าวยังทับซ้อนกับพื้นที่การเกษตรที่สำคัญของประชาชน หากรัฐยังคงปล่อยให้บริษัทเอกชนดำเนินโครงการต่อไป นั้นหมายถึงการเดินหน้าทำลายวิถีชีวิตของประชาชน

ดังนั้น กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.หนองใหญ่ ขอยื่นรายชื่อประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองใหญ่ ต.โคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี และ ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 823 คน คัดค้าน โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด และให้ยกเลิกรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการดังกล่าวเพราะขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

 (                                       )

            ตัวแทนกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.หนองใหญ่          

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท