กลุ่มอนุรักษ์ฯห้วยเสือเต้น-โคกหินขาว ยื่นหนังสือผังเมือง ขอขยายพื้นที่ EIA

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว พร้อมดาวดิน เข้ายื่นหนังสือต่อกรมโยธาธิการและผังแผน ขอนแก่น ขอให้มีการขยายเขตพื้นที่วิเคราะห์ EIA จาก 300 เมตร เป็น 5,000 เมตร

11 ส.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ เวลา 10.00 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว พร้อมกับนักศึกษาจากกลุ่มดาวดิน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามมประกาศ เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ในเขตท้องที่จังหวัดขอนแก่น ตามแผนที่แสดงเขตผังเมืองรวมเสร็จเรียบร้อยและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมดังกล่าว ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นและสาขา สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2558 ถึง วันที่ 13 ส.ค. 2558

โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นมีสิทธิร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น โดยให้คำทำร้องหนังสือยื่นที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นและสาขา สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น และกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือระบบอินเตอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว และนักศึกษาได้มีข้อเสนอต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น และมีการพูดคุยชี้แจงดังนี้

1.ให้ยกเลิกการกำหนดให้ที่ดินในระยะ 300 เมตรจากพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดในข้อ 3. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีอยู่ก่อนนั้นแล้ว

ทางเจ้าหน้าที่จากผังเมืองชี้แจงว่าในส่วนของข้อ 3 เป็นกรณีของการเลี้ยงเพื่อการค้าในรูปแบบของฟาร์มที่จะต้องขออนุญาตกับกรมปศุสัตว์ ไม่ใช่การเลี้ยงแบบที่ชาวบ้านทำอยู่

2. เพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นมีมาตรการคุ้มครองพื้นที่ที่สอดคล้องและไปเป็นตามแนวปฏิบัติของมาตรการการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงให้ขยายระยะจาก 300 เมตรเป็น 5,000 เนื่องจากชาวบ้านกังวลว่าถ้ากำหนดขอบเขตแค่ 300 เมตร ยังไงก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นอยู่ดี

ทางเจ้าหน้าที่จากผังเมืองชี้แจงว่าในส่วนของพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ใช่แค่แหล่งน้ำ แต่หมายความรวมถึงเขตนิเวศทั้งหมด ทั้งป่า พื้นที่น้ำ ฯ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการประกาศขอบเขตบริเวณที่ชัดเจนของพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่ามีพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่ โดยต้องรอการกำหนดเขตพื้นที่ชุ่มน้ำจาก สำนักงานนโยบายและแผน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับเขตเทศบาลและพื้นที่เมือง

 และในเรื่องความกังวลของชาวบ้านหากมีโรงงานมาตั้งในพื้นที่ชุ่มน้ำ ด้านผังเมืองชี้แจงว่าหากมีการประกาศขอบเขตที่ชัดเจนของพื้นที่ชุ่มน้ำออกมาก็จะสามารถแก้ไขผังเมืองได้ โดยมีการตรากฎกระทรวงขอทำการแก้ไขเฉพาะบริเวณ และหากมีโรงงานใดมาตั้งอยู่ในพื้นที่ 30,000 ไร่ดังกล่าวไม่สามารถทำได้ และมีข้อเสนอหากมีขอบเขตที่ชัดเจนแล้วจะมีการเรียกประชุมกลุ่มย่อยพูดคุยถึงโรงงานในพื้นที่ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนในเรื่องการขยายพื้นที่ทางผังเมืองจะรับเรื่องนี้ไปคุยกับที่ประชุมอีกที

3.ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่มีพื้นที่สีม่วง (พื้นที่อุตสาหกรรม) แต่เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วกลับมีพื้นที่อุตสาหกรรมและอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น

ทางเจ้าหน้าที่จากผังเมืองชี้แจงว่าในส่วนนี้จากที่ประชุมทางผู้ใหญ่ทางผังเมืองเราต้องมีพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม และพื้นที่สีม่วงดังกล่าวเป็นพื้นที่เดิมที่เคยมีสีม่วงอยู่แล้วและมีมาตรการรองรับโดยมีข้อกำหนดให้ห่างจากพื้นที่ชุ่มน้ำ มากเพียงพอ แต่หากมีการก่อสร้างในพื้นที่ก็เกินเขตอำนาจของทางผังเมือง ทางผังเมืองไม่มีอำนาจในส่วนนี้

4.ในส่วนของการจัดสรรที่ดิน มีขอบเขตในการจัดสรรอย่างไร มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ทางเจ้าหน้าที่จากผังเมืองชี้แจงว่า ในส่วนของการจัดสรรที่ดินในรายละเอียดให้ไปดูในส่วนของกฎหมายที่ดิน การจัดสรรที่ดินในความหมายดังกล่าวคือ การจัดสรรเพื่อการค้าจึงจะถูกห้าม

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์