สมาพันธ์ชนพื้นเมือง-แนวร่วมแรงงานในเอกวาดอร์ เรียกร้องผู้นำกลับมาดำเนินนโยบายเพื่อคนจน

มีกระแสต่อต้านผู้นำคนปัจจุบันของเอกวาดอร์ทั้งจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายซ้ายซึ่งเคลื่อนไหวโดยไม่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อไม่นานมานี้มีการประท้วงจากองค์กรชนพื้นเมืองขนาดใหญ่และกลุ่มแนวร่วมแรงงานที่ร่วมกันเรียกร้องให้ผู้นำเอกวาดอร์เบนเข็มกลับมาดำเนินนโยบายแบบฝ่ายซ้าย หลังจากที่เริ่มมีท่าทีอ่อนข้อให้กับชนชั้นนำฝ่ายขวา

15 ส.ค. 2558 เว็บไซต์ข่าวสารกิจกรรมและการเมืองในละตินอเมริกา 'อัพไซด์ดาวน์เวิล์ด' นำเสนอเรื่องของกลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองในเอกวาดอร์เดินขบวนเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อร่วมมือกับองค์กรแรงงานประท้วงนโยบายเกื้อหนุนชนชั้นนำ อีกทั้งเรียกร้องให้ผู้นำทำตามสัญญาในเรื่องการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาษา คือภาษาพื้นเมืองกับภาษากลาง

กลุ่มสมาพันธ์ผู้มีเชื้อชาติชนพื้นเมือง (Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador หรือ CONAIE) เริ่มเดินขบวนจากจังหวัดซาโมราชินชิเปทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา พวกเขาเดินทางถึงเมืองหลวงในวันที่ 13 ส.ค. เพื่อร่วมกับกลุ่มแนวร่วมแรงงาน (Workers United Front หรือ FUT) ของเอกวาดอร์ที่กำลังหยุดงานประท้วงนโยบายแรงงานของรัฐบาล

การร่วมประท้วงของสองกลุ่มนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้การประท้วงของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในเดือน มิ.ย. ซึ่งประธานาธิบดีเอกวาดอร์ที่เป็นฝ่ายซ้ายอย่าง ราฟาเอล คอร์เรีย มีท่าทีอ่อนข้อให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมฝ่ายขวาซึ่งเป็นกลุ่มคนรวยและชนชั้นนำคณาธิปไตยที่พยายามปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง โดยเรียกร้องขอเจรจากับกลุ่มฝ่ายขวาในขณะที่ประณามการประท้วงของกลุ่มชนพื้นเมืองและกลุ่มแรงงานว่าเป็นการพยายามทำลายเสถียรภาพของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม อัพไซต์ดาวน์เวิล์ด รายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงสองฝ่ายที่มีอุดมการณ์ต่างกันยังมีเป้าหมายและวิธีการที่ต่างกันด้วย เช่นผู้ประท้วงฝ่ายขวาบางกลุ่มเรียกร้องให้มีการรัฐประหารโค่นล้มคอร์เรียด้วยวิธีการนอกรัฐธรรมนูญที่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากกองทัพ แต่ดูเหมือนว่ากองทัพเอกวาดอร์ยังคงคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคมและความมีเสถียรภาพภายใต้รัฐบาลคอร์เรียมากกว่าความวุ่นวายจากฝ่ายอนุรักษ์นิยม

ทางด้านผู้ประท้วงฝ่ายซ้ายเรียกร้องให้คอร์เรียปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2551 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความก้าวหน้าโดยมีการระบุถึงการคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงความเป็นพหุเชื้อชาติในเอกวาดอร์ ข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ชอบใจ กลุ่มฝ่ายซ้ายตกชอบบางคนยังกล่าวหาว่าคอร์เรียพยายามปกป้องผลประโยชน์ให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเรียกร้องให้นำตัว "ฝ่ายซ้ายที่แท้จริง" เข้ามาแทนโดยการลงสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยส่วนมากแล้วกลุ่มฝ่ายซ้ายที่มีหลักการไม่ยอมร่วมมือกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมและไม่ต้องการให้การเมืองก้าวถอยหลัง

ทางด้านกลุ่มชาวเอกวาดอร์สายกลางรวมถึงผู้สนับสนุนคอร์เรียในต่างประเทศดูจะพอใจกับการที่กลุ่มอำนาจทุนนิยมในโลกยับยั้งไม่ให้รัฐบาลคอร์เรียทำอะไรแบบเอียงไปขั้วใดขั้วหนึ่ง ผู้สนับสนุนคอร์เรียอ้างว่าถ้าหากคอร์เรียมีนโยบายเอียงไปทางฝ่ายซ้ายจะทำให้ประเทศขาดเสถียรภาพและอาจจะทำให้ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสูญเสียไป

อัพไซด์ดาวน์เวิล์ด ระบุว่ากลุ่มแรงงาน FUT เคยประท้วงรัฐบาลเอกวาดอร์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นรัฐบาลอนุรักษ์นิยมเมื่อช่วงราวปี 2523-2533 จากการที่รัฐบาลยุคนั้นดำเนินนโยบายแบบนำทรัพยากรสาธารณะจากคนจนไปให้คนรวย ก่อนที่ต่อมาในปี 2533 กลุ่มสมาพันธ์ผู้มีเชื้อชาติชนพื้นเมืองหรือ CONAIE สามารถโค่นล้มรัฐบาลลงได้จากการลุกฮือของพวกเขาเนื่องจากความไม่พอใจในประเด็นที่ดินในชนบท ทำให้ CONAIE กลายเป็นกลุ่มหัวหอกนำการเคลื่อนไหวทางสังคมโค่นล้มรัฐบาลอนุรักษ์นิยมในยุคสมัยต่อๆ มา จนกระทั่งสามารถเรียกร้องให้เอกวาดอร์มีการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา แต่ข้อตกลงในเรื่องนี้ก็ถูกพับไปในสมัยรัฐบาลคอร์เรีย

คอร์เรียอาศัยพื้นที่การเคลื่อนไหวทางสังคมจนสามารถชนะการเลือกตั้งปี 2549 เขาดำเนินนโยบายโดยเน้นใช้งบประมาณเพื่อคนจน ลดความเหลื่อมล้ำ จนทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากและสามารถชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักกิจกรรมก็วิจารณ์ว่าคอร์เรียเริ่มหันมาอาศัยอุตสาหกรรมขุดเจาะทรัพยากรเช่นเหมืองทองและปิโตรเลียมในการนำมาดำเนินโครงการของเขาซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังคงทำให้เกิดระบบการผลิตแบบทุนนิยม ทำให้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมายังคงมีการประท้วงในประเด็นทรัพยากรอย่างต่อเนื่องโดยมี CONAIE เป็นผู้นำการประท้วง

ถึงแม้ว่าคอร์เรียจะกล่าวหาว่า CONAIE เป็นกลุ่มที่ร่วมมือกับนักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านรัฐบาลของเขาและไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มชนพื้นเมืองโดยส่วนใหญ่ แต่อัพไซด์ดาวน์เวิล์ดก็ระบุว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มชนพื้นเมืองไม่ได้มีความเป็นเอกภาพทั้งหมดก็จริง แต่ CONAIE โดยหลักๆ แล้วจะเอียงไปทางฝ่ายซ้ายกลางที่ร่วมมือกับเอ็นจีโอและนักบวชนิกายคาทอลิกฝ่ายหัวเสรีมากกว่า นอกจากนี้ CONAIE ยังมีแนวร่วมเป็นองค์กรชนพื้นเมืองอีก 3 องค์กร โดย 2 องค์กรนั้นมีลักษณะแบบสังคมนิยมขณะที่อีกองค์กรหนึ่งถึงจะค่อนข้างอนุรักษ์นิยมแต่ก็เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องด้านเศรษฐกิจร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม คอร์เรียพยายามต่อกรกับ CONAIE ด้วยการสร้างองค์กรใหม่ที่มาจากกลุ่มคนที่ต่อต้าน CONAIE จากภายใน และถึงแม้ว่า CONAIE จะเป็นองค์กรด้านชนพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็ไม่สามารถเป็นปากเสียงให้ของกลุ่มชนพื้นเมืองทุกภาคส่วนได้เพราะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน บางส่วนใน CONAIE ก็ต้องการร่วมมือกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพื่อต่อต้านคอร์เรีย บางส่วนที่เป็นเสรีนิยมพยายามเสนอให้เน้นต่อต้านเรื่องนโยบายทางลบแต่ให้สนับสนุนนโยบายทางบวก

แต่ในการประชุมของ CONAIE เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมากลุ่มผู้นำองค์กรก็กล่าวประณามทั้งผู้ที่ร่วมมือกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมและผู้ที่ทำงานร่วมกับคอร์เรีย โดยยืนยันจุดยืนที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการศึกษาแบบ 2 ภาษาตามสัญญาและยังคงต่อต้านอุตสาหกรรมการขุดเจาะทรัพยากรต่อไป

ทั้งนี้ CONAIE ยังร่วมมือกับภาคแรงงานอย่าง FUT ในการเรียกร้องให้ยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเป็นการขยายอำนาจบริหารของคอร์เรียมากขึ้นเช่น การให้เขามีสิทธิได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกสมัย และต่อต้านนโยบายอื่นๆ ที่กระทบประชาชนอย่างการจำกัดเงินบำนาญของผู้เกษียณอายุ การจำกัดการเข้าถึงการศึกษาในระดับสูงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การขยายการขุดเจาะน้ำมันในอุทยานแห่งชาติยาสุนิ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าทั้ง 2 องค์กรจะมีอำนาจน้อยลงจนไม่สามารถสร้างแรงสะเทือนได้เท่ายุคก่อน

 

เรียบเรียงจาก

Ecuador’s New Indigenous Uprising, Upside Down World, 12-08-2015
http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/5422-ecuadors-new-indigenous-uprising

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์