กรรมการสิทธิแถลงประณามการใช้ความรุนแรงเหตุระเบิดแยกราชประสงค์

18 ส.ค. 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณศาลพระพรหมแยกราชประสงค์ เมื่อคืนวานนี้ และเรียกร้องให้ยุติการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ระบุขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งในเรื่องการดำเนินการสืบสวน และสอบสวน เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย การดูแลรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ การเยียวยาผู้เสียหาย ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่เสียชีวิตจากกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อชาวไทยและชาวต่างประเทศ แนะประชาชนควรรับฟังข่าวสารจากรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลต่างๆ ที่ไม่อาจหาแหล่งอ้างอิงได้

ด้านมูลนิธิผสานวัฒนธรรมออกแถลงการณ์ประณามการกระทำด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบ และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความสูญเสียในครั้งนี้ทั้งต่อผู้สียชีวิตและผู้บาดเจ็บ รวมทั้งครอบครัว  โดยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายส่งผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริง บนพื้นฐานของความเป็นจริง เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้สูญเสีย ไม่ประเมินสถานการณ์จากข่าวลือที่ไร้ฐานความเป็นจริง หรือเป็นเหตุให้เกิดความเกลียดชังต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการล่วงหน้า พร้อมขอให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้ความเป็นมืออาชีพสืบสวนสอบสวนสาเหตุการก่อเหตุวินาศกรรมโดยไร้อคติเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนติดตามจับตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษโดยเร็วตามกระบวนการยุติธรรม 

"การเรียกร้องความสนใจ หรือสร้างสถานการณ์โดยใช้ชีวิตผู้บริสุทธิเป็นข้อแลกเปลี่ยน ถือเป็นการกระทำที่ขลาดเขลา ไม่กล้าเผชิญหน้า และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษชนคนหมู่มากอย่างน่ารังเกียจ   ความรุนแรงไม่เคยเป็นทางออกของมนุษยชาติ มีแต่จะนำไปสู่ความสูญเสียของทุกฝ่าย" มูลนิธิผสานวัฒนธรรมระบุ

ด้านกลุ่มประชาคมจุฬาฯ เพื่อประชาชน แถลงการณ์ประณามการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปขยายต่อ เพื่อประดิษฐ์วาทกรรม สร้างถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความเกลียดขัง (Hate Speech) เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของฝ่ายใดก็ตาม และขอให้เจ้าหน้าที่เร่งทำงาน สืบสวน สอบสวน เพื่อจับกุมผู้กระทำผิดโดยเร็ว และขอให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส

 

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง  ประณามการใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยใช้ระเบิดสังหารต่อกลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้บริสุทธิ์ในที่ชุมชนบริเวณราชประสงค์
                             
จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชุมชนบริเวณศาลพระพรหม แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  เวลาประมาณ 19.00 น. โดยผู้ก่อความไม่สงบใช้ระเบิดสังหาร เพื่อมุ่งหมายชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต จำนวน 20 ราย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 125 ราย  ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มาแสวงบุญตามความเชื่อทางศาสนา  ตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยทั่วไป
                                       
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการก่อเหตุในพื้นที่ชุมชนซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก โดยใช้วิธีการที่โหดร้ายทารุณ ไร้มนุษยธรรม อันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ในการนี้ จึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนผู้ที่สูญเสียทรัพย์สิน และผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อจิตใจมา ณ โอกาสนี้  รวมทั้งขอเรียกร้องและเสนอต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
                             
1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวและขอเรียกร้องให้ยุติการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
                             
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งในเรื่องการดำเนินการสืบสวน และสอบสวน เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย การดูแลรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ การเยียวยาผู้เสียหาย ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่เสียชีวิตจากกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อชาวไทยและชาวต่างประเทศ
                             
3. ประชาชนทุกภาคส่วนควรรับฟังข่าวสารจากรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลต่างๆ ที่ไม่อาจหาแหล่งอ้างอิงได้ เนื่องจากอาจเป็นการสร้างกระแสข่าวให้เกิดความสับสน ตื่นตระหนก รวมทั้งร่วมกันสอดส่องดูแลในการสร้างระบบการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชุมชน  ตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังและป้องปรามผู้ไม่หวังดีที่ก่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติ  และหาตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมายได้โดยเร็ว รวมทั้งพิจารณามาตรการในการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน  อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศต่อไป   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
18 สิงหาคม 2558

 

0000

แถลงการณ์มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ประณามความรุนแรงที่ราชประสงค์ ขอให้รัฐหาสาเหตุที่แท้จริงโดยเร็ว

การก่อเหตุวินาศกรรมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริเวณหน้าพระพรหม แยกราชประสงค์ในเวลา 18.55 น. ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก  รวมทั้งสร้างความหวาดกลัวต่อสาธารณชนทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน  จากสถิติของศูนย์เอราวัณเปิดเผยเมื่อเวลา 1.00 น.ของวันที่ 18 สิงหาคมว่า เหตุระเบิดครั้งนี้เป็นเหตุให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวน 20 ราย และบาดเจ็บจำนวน 126 คน เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการก่อเหตุวินาศกรรมร้ายแรงครั้งแรกในใจกลางกรุงเทพมหานคร ทำลายความเชื่อมั่นในทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และความน่าเชื่อถือในการรักษาความปลอดภัยโดยรวม
               
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอประณามการกระทำด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบ และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความสูญเสียในครั้งนี้ทั้งต่อผู้สียชีวิตและผู้บาดเจ็บ รวมทั้งครอบครัว  โดยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายส่งผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริง บนพื้นฐานของความเป็นจริง เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้สูญเสีย ไม่ประเมินสถานการณ์จากข่าวลือที่ไร้ฐานความเป็นจริง หรือเป็นเหตุให้เกิดความเกลียดชังต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการล่วงหน้า
               
ขอให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้ความเป็นมืออาชีพสืบสวนสอบสวนสาเหตุการก่อเหตุวินาศกรรมโดยไร้อคติเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนติดตามจับตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษโดยเร็วตามกระบวนการยุติธรรม  โดยรายงานความคืบหน้าอย่างตรงไปตรงมาต่อคนไทยและคนต่างชาติเป็นระยะ เพื่อไม่ให้สังคมต้องถูกครอบงำด้วยกระแสข่าวเท็จ ไร้ความเป็นจริง หรือทำให้สังคม และผู้สูญเสีย ต้องบอบช้ำไปมากกว่านี้
               
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดหลักสันติวิธีในการแสดงออก ไม่ว่าการก่อเหตุครั้งนี้จะกระทำโดยฝ่ายใดหรือชนชาติใดก็ตาม  การเรียกร้องความสนใจ หรือสร้างสถานการณ์โดยใช้ชีวิตผู้บริสุทธิเป็นข้อแลกเปลี่ยน ถือเป็นการกระทำที่ขลาดเขลา ไม่กล้าเผชิญหน้า และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษชนคนหมู่มากอย่างน่ารังเกียจ   ความรุนแรงไม่เคยเป็นทางออกของมนุษยชาติ มีแต่จะนำไปสู่ความสูญเสียของทุกฝ่าย
 

 

แถลงการณ์กลุ่มประชาคมจุฬาฯ เพื่อประชาชน

เรื่อง เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค์เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 17 สิงหาคม 2558

ตามที่เกิดเหตุวางระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ที่ผ่านมา ทางกลุ่มขอแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. ทางกลุ่มฯ ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงญาติสนิทมิตรสหาย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

2. ทางกลุ่มฯ ขอประณามต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของฝ่ายใดก็ตาม เนื่องจากเป็นการกระทำที่รุนแรง ถือได้ว่าเป็นการก่อความไม่สงบ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์

3. ทางกลุ่มฯ ขอให้ประชาชนทั่วไป มีสติ ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ รวมถึงตรวจสอบข่าวที่ได้รับก่อนจะทำการส่งต่อ เพื่อลดความชุลมุน และเพื่อให้ผู้อื่นที่ติดตามข่าวสาร สามารถติดตามข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทางกลุ่มฯ ขอประณามการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปขยายต่อ เพื่อประดิษฐ์วาทกรรม สร้างถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความเกลียดขัง (Hate Speech) เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของฝ่ายใดก็ตาม

5. ทางกลุ่มฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งทำงาน สืบสวน สอบสวน เพื่อจับกุมผู้กระทำผิดโดยเร็ว และขอให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส

6. ทางกลุ่มฯ ขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เพื่อประเมินสถานการณ์ และเพื่อความปลอดภัยของ นิสิต คณาจารย์ รวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย

กลุ่มประชาคมจุฬาฯ เพื่อประชาชน

17 สิงหาคม 2558
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์