โพลล์เผย 1 ปี เชียร์ ‘ประยุทธ์’ นั่งนายกฯต่อ ลดลงจาก 3 เดือนแรก 11.9%

19 ส.ค.2558 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ประเมินผลงาน 1 ปี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,053 คนจากทุกภูมิภาคระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. 2558 ซึ่งผู้สำรวจระบุว่า การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน

ผลสำรวจโดยรวม ความพึงพอใจต่อผลงานของรัฐบาลลดลงเหลือร้อยละ 5.94  ขณะที่ในรอบ 3 เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 6.52 และรอบ 6 เดือนแรกอยู่ที่ 6.20 หากดูรายละเอียดในแต่ละด้านในรอบ 1 ปีจะพบว่า หากเทียบกับผลสำรวจรอบ 6 เดือน มีด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวที่ผู้ถูกสำรวจพึงพอใจเพิ่มขึ้น ขณะที่หากเทียบกับผลสำรวจในรอบ 3 เดือนแรกของรัฐบาลจะพบว่าเมื่อครบ 1 ปีความพึงพอใจลดลงทั้งหมดทุกด้าน  โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ความพอใจลดลงมากที่สุดร้อยละ 0.83 ลำดับถัดมาเป็นด้านเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 0.71   

ด้านที่ทำการประเมินความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน)

ครบ 3 เดือน

รัฐบาล

ครบ 6 เดือน

รัฐบาล

ครบ 1 ปีรัฐบาล

เพิ่มขึ้น / ลดลง

ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย

6.96

6.57

6.78

+0.21

ด้านความมั่นคงของประเทศ     

7.30

7.11

6.47

-0.64

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      

6.42

6.12

5.95

-0.17

ด้านการต่างประเทศ    

6.01

5.60

5.32

-0.28

ด้านเศรษฐกิจ  

5.89

5.58

5.18

-0.4

คะแนนเฉลี่ย

6.52

6.20

5.94

-0.26

ตารางของกรุงเทพโพลล์

สำหรับคำถามของโพลล์ว่า  “หากวันนี้  ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” ผลสำรวจพบว่า ผู้สนับสนุนลดลงจาก 3 เดือนแรกร้อยละ 11.9  และผู้ไม่สนับสนุนมีมากขึ้นจากรอบ 3 เดือนแรก ร้อยละ 6.9

 

ครบ 3 เดือน

นายกรัฐมนตรี (ร้อยละ)

ครบ 6 เดือน

นายกรัฐมนตรี (ร้อยละ)

ครบ 1 ปี

นายกรัฐมนตรี (ร้อยละ)

เพิ่มขึ้น/

ลดลง

(ร้อยละ)

สนับสนุน

75.0

68.7

63.1

-5.6

ไม่สนับสนุน

12.6

12.6

19.5

6.9

งดออกเสียง

12.4

18.7

17.4

-1.3

คำถามถึงความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ผลสำรวจรอบ 1 ปีนี้ลดลงเหลือ 7.11 จากรอบ 6 เดือนอยู่ที่ 7.26 และรอบ 3 เดือนอยู่ที่ 7.43 รายละเอียดดังตาราง

ด้านที่ทำการประเมินความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน)

ครบ 3 เดือน

นายกรัฐมนตรี

ครบ 6 เดือน

นายกรัฐมนตรี

ครบ 1 ปี

นายกรัฐมนตรี

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ

8.04

7.89

7.80

-0.09

ความซื่อสัตย์สุจริต

7.69

7.58

7.55

-0.03

การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

7.61

7.41

7.33

-0.08

ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ

7.55

7.50

7.25

-0.25

ความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ ที่มี

7.27

7.04

6.89

-0.15

ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ

6.41

6.13

5.82

-0.31

คะแนนเฉลี่ย

7.43

7.26

7.11

-0.15

สุดท้ายคำถามถึงความคาดหวังเมื่อแรกที่พล.อ.ประยุทธ์ มาเป็นนายกรัฐมนตรี ผลปรากฏว่า ดีกว่าคาดหวังไว้ 41.11 พอๆ กับที่คาดหวังไว้ 30.9 แย่กว่าที่คาดหวังไว้ 11.7 และไม่ได้คาดหวังไว้ 16.3

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์