แนะสำรวจข้อมูลก่อนยุติทีวีแอนะล็อก

20 ส.ค. 2558 สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยข้อเสนอต่อสำนักงาน กสทช. เรื่องแผนยุติแอนะล็อก ภายหลังเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการคุ้มครองผู้บริโภคต่อแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า  สำนักงาน กสทช. ควรมีแผนประชาสัมพันธ์การยุติการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกในพื้นที่ลำดับแรกตามที่สำนักงานฯ ได้เสนอจากแผนการยุติของไทยพีบีเอส ได้แก่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง 1 ธันวาคม 2558 ควรพิจารณาโดยกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ประเภทของกิจกรรม เนื้อหาสาระที่จะใช้สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสองทางและการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน

สุภิญญากล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานควรทำการสำรวจการรับชมในพื้นที่นั้นๆ ก่อนการยุติแอนะล็อก เช่น กรณีสมุย จากข้อมูลทั่วไปพบว่า ประชาชนรับชมจากดาวเทียมร้อยละ 95 ซึ่งข้อมูลนี้สำนักงานควรตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และมีแผนการสนับสนุนการรับชมของผู้บริโภคที่เหลือ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับสิทธิในการเข้าถึงฟรีทีวีด้วยวิธีการอื่นก่อนการยุติแอนะล็อก รวมทั้งต้องมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนข้อสงสัยของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในหลากหลายช่องทางอย่างสอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมาย

“ควรเตรียมข้อมูลที่มีความชัดเจน เป็นระบบและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่าย เพื่อให้เป็นเสมือนคู่มือผู้บริโภคในการทำความเข้าใจกับแผนการยุติการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้พบว่า สำนักงานฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ในการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลปรากฏในเวบไซต์อย่างกระจัดกระจายอย่างน้อย 5 เวบไซต์ด้วยกัน ได้แก่ www.nbtc.go.th, www.broadcast.nbtc.go.th www.digital.nbtc.go.th  www.digitaltv.nbtc.go.th   และ www.bcp.nbtc.go.th  ทั้งนี้ควรเตรียมการสรุปบทเรียนของการดำเนินการแผนการยุติแอนะล็อกในพื้นที่นำร่องเพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป” สุภิญญากล่าว

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์