ชาวบ้านคลองไทรฯ ร้องกสม. หลัง ส.ป.ก. มีนโยบายผลักออกจากพื้นที่

สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ชาวชุมชนคลองไทรพัฒนา จ.สุราษฏร์ฯ  ร้อง กสม. หลัง สปก. ส่งหนังสือถึงผู้ว่าสุราษฎร์ฯ ให้ดำเนินผลักดันชาวบ้านออกจากพื้นที่ ด้าน ‘หมอนิรันดร์’ เตรียมเรียกทุกฝ่ายคุย 15 ก.ย.

27 ส.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.00 น ตัวแทนจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) และตัวแทนชาวบ้านชุมชนคลองไทรพัฒนา ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อกรณีที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) สั่งบังคับคดีคดีเด็ดขาดต่อสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ และชาวชุมชนคลองไทรพัฒนา ให้ออกจากพื้นที่ของ ส.ป.ก. โดยมีการร้องขอให้กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน และการใช้ดุลพินิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทั้งนี้ ตัวแทนชาวชุมชนคลองไทรฯ และสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ได้ให้ข้อมูลภายให้จากยื่นหนังสือต่อ นพ.นิรันดร์ ว่า ทางด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ จะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ประกอบด้วย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งส่วนกลาง และส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนชาวบ้าน และสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ มาร่วมพูดคุยหารือ ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในวันที่ 15 ก.ย. 2558 นี้

ขณะเดียวกัน ตัวแทนชาวชุมชนคลองไทรฯ และสมาชิก สกต. ได้ให้ข้อมูลว่า ภายหลังจากศาลฏีกาตัดสินคดี ส.ป.ก. ชนะคดีซึ่งเป็นโจทก์ ฟ้องขับไล่บริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัด ออกจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2558 จนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีการบังคับคดีให้บริษัทออกจากพื้นที่แต่อย่างใด จนกระทั้งเมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) ได้เดินทางเข้าไปในชุมชน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการบังคับคดีให้บริษัทฯ และบริวารออกจากพื้นที่ของ ส.ป.ก. โดยมีการแจ้งว่า หากมีการบังคับคดีให้บริษัท ออกจากพื้นที่แล้ว ส.ป.ก. มีความจำเป็นต้องให้ชาวชุมชนคลองไทรฯ ออกจากพื้นที่ด้วยเช่นกัน เพื่อความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินใหม่ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนชาวชุมชนคลองไทรฯ และสมาชิก สกต. เห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของ ส.ป.ก. ไม่เป็นธรรมต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาแล้วเกือบ 10 ปี เนื่องจากมีอาชีพ และวิถีชีวิตที่ผูกโยงอยู่กับพื้นที่ ทั้งยังได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับรัฐบาลก่อนหน้า โดยได้มีการดำเนินการในการผลักดันออกโฉนดชุมชน ทั้งยังเห็นว่าวิธีการจัดสรรที่ดินที่ของ ส.ป.ก อาจจะไม่ได้เป็นแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินที่ถูกจุด เนื่องจากเป็นการมอบที่ดินให้เกษตรกรในลักษณะการครอบครองแบบปัจเจก และไม่ได้คำนึงถึงความผูกโยงระหว่างตัวเกษตรกรกับที่ดิน ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนมือผู้ครอบครองที่ดิน และกลับไปสู่มือของนายทุนอีกครั้ง

ข้อมูลพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีสมาชิกชุมชนทั้งหมด จำนวน 45 ครัวเรือนสถานะของพื้นที่ตามกฎหมายเป็นที่ ส.ป.ก. พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 906 ไร่

เรื่อง คดี ส.ป.ก. ฟ้องบริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัดในปี 2550 ส.ป.ก. ชนะคดีศาลสั่งให้ บ.จิวกังจุ้ยพัฒนา และบริวารออกจากพื้นที่ แต่ บ.จิวกังจุ้ย ขอยื่นอุทธรณ์ทุเลาบังคับคดี ล่าสุดศาลฎีกาตัดสินให้ ส.ป.ก. ชนะคดีขับไล่บริษัทออกจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2558  แต่ปัจจุบัน (27 ส.ค. 2558) ยังไม่มีการบังคับคดีให้บริษัท และบริวาร ออกจากพื้นที่

 

ความชอบธรรมการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของชาวบ้าน

1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 71 / 52 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของ เครือข่าย ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 ลงนามโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกินในที่ดิน ตามวิถีชีวิตปกติไปพลางก่อนจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

2. มติคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหา ของ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) วันที่ 11 มีนาคม 2553 ส.ป.ก. ได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการมายัง ส.ป.ก.ให้ผ่อนผันให้ชุมชนต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ สามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้จนกว่า กระบวนการฟ้องขับไล่บริษัทและนายทุนจะแล้วเสร็จ

3. มติคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มี โฉนดชุมชน (ปจช.) ให้ชุมชนคลองไทรพัฒนาเป็นพื้นที่ นำรองโฉนดชุมชน วันที่ 6 ตุลาคม 2553 (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นเป็นประธาน ปจช.)

4. บันทึกขัอตกลง (MOU) ข้อ 1,3 ระหว่าง พีมูฟ กับ ตัวแทนรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

5. เจ้าหน้าที่ชุดรังวัดของ ส.ป.ก.ลงพื้นที่รังวัดแนวเขตให้ชัดเจน ในเดือน พฤษภาคม 2557 และได้เข้ามาปักป้าย ส.ป.ก. เพื่อยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก.

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์