สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 59 เพิ่มงบส่วนกลางเตรียมปฏิรูป 20 ปี

สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ 59 ลดงบหลายกระทรวง จัดสรรเพิ่มเข้าส่วนกลางกว่า 2 หมื่นล้าน เตรียมเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

28 ส.ค.2558 เมื่อวานนี้ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เมื่อวันที่ 27 ส.ค.58  เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 วงเงินงบประมาณ 2.72 ล้านล้านบาท (2 ล้าน 7 แสน 2 หมื่นล้านบาท) โดยเป็นการพิจารณารายมาตราในวาระที่ 2 และเห็นชอบในวาระที่ 3 ภายหลังคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ปรับลดงบประมาณจำนวนกว่า 20,582 ล้านบาท โดยนำไปจัดสรรเพิ่มในส่วนของงบกลาง กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ เพื่อเตรียมไว้ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และเพื่อเป็นการเตรียมสำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยจัดสรรแบบบูรณาการ คำนึงถึงความพร้อม ศักยภาพ ความซ้ำซ้อน และรายการที่จำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติ กระทรวงและหน่วยงาน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นหลัก ส่งผลให้งบกลางมียอดรวมทั้งหมดกว่า 422,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการอภิปรายมีสมาชิกอภิปรายเพียงไม่กี่คน โดยสลับสับเปลี่ยนกันอภิปรายในแต่ละมาตรา จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 184 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป พร้อมเห็นชอบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่สำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรี ฝากว่า รัฐบาลขอให้ความมั่นใจว่าจะนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายให้ตรงกับความประสงค์ของ สมาชิก และตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้นประธานได้สั่งปิดการประชุมทันทีในเวลา 14.10 น.

Thai PBS รายงานด้วยว่า สำหรับหน่วยงานที่มีการปรับลดงบประมาณนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ถูกปรับลดมากที่สุดจำนวน 3,055 ล้านบาท รองลงมาคือกระทรวงคมนาคมปรับลดจำนวน 2,784 ล้านบาท และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถูกปรับลดจำนวน 2,554 ล้านบาท ส่วนกระทรวงกลาโหมถูกปรับลดไปทั้งสิ้น 1,257 ล้านบาท คงเหลือกว่า 206,000 ล้านบาท จัดสรรให้กองทัพบกกว่า 101,000 ล้านบาท กองทัพเรือกว่า 40,000 ล้านบาท กองทัพอากาศกว่า 38,000 ล้านบาท

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์