เปิด 63 รายชื่อผู้สมัครชิง 2 เก้าอี้กรรมการสิทธิฯ

จากกรณีเมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา การประชุมสภานิติบัญญํติแห่งชาติ (สนช.) ไม่รับรอง บวร ยสินทร และศุภชัย ถนอมทรัพย์ เป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) (อ่านรายละเอียด) ส่งผลให้ คณะกรรมการสิทธิฯ ชุดใหม่ยังขาดอีก 2 คน จากทั้งหมด 7 คน ดังนั้นคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิฯ ได้มีประกาศลงวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิฯ  จำนวน  2 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 26 ส.ค. - 1 ก.ย. 58 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องเสวนา  ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

โดยล่าสุดวันนี้(1 ก.ย. 58) รายงานจากสนง.คณะกรรมการสิทธิฯ แจ้งว่า มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิ  จำนวน 63 คน ประกอบด้วย

1. นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที 

2. พันเอก ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ

3. นายวีระ สมความคิด     

4. พันตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม           

5. นายอิทธิกร ขำเดช       

6. นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์      

7. นายสุพจน์ เวชมุข        

8. นายธีรพันธ์ นาทีกาญจนลาภ      

9. หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี 

10. นางเตือนใจ ดีเทศน์    

11. รองศาสตราจารย์ มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ               

12. นายสุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม        

13. นายนิกร วีสเพ็ญ        

14. นายคมเทพ ประภายนต์           

15. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จันทรา เหล่าถาวร           

16. นายอนุวัติ เตียวตระกูล

17. นายชาติชัย  อุดมกิจมงคล           

18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ยศศักดิ์  โกไศยกานนท์       

19.  นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล  

20. นายสมภพ ระงับทุกข์  

21.  นายวิชกรพุฒิ  รัตนวิเชียร        

22.  พันตำรวจโทหญิง  ฐิชาลักษณ์  ณรงค์วิทย์          

23.  นายบรรจง  นะแส     

24.  นายไพโรจน์  พลเพชร

25.  พลเอก  ภูดิศ  ทัตติยโชติ        

26. นางสาวอุชษณีย์  ชิดชอบ        

27.  นายกฤษฎา  ให้วัฒนานุกูล

28.  นายสรรพสิทธิ์  คุมพ์ประพันธ์

29.  รองศาสตราจารย์  มยุนา  ศรีสุภนันต์

30.  นายไพฑูรย์  สว่างกมล

31.  นายสามารถ  ภู่ไพบูลย์

32.  นายนคร  ศิลปอาชา

33.  นายธารีพันธ์  ทีปะศิริ

34.  นางชลิดา  ทาเจริญศักดิ์

35.  นางภรณี  ลีนุตพงษ์

36.  นายมโน  เมตตานันโท  เลาหวนิช 

37.  นายพิทยา  จินาวัฒน์

38.  นายชาติชาย  สุทธิกลม

39.  นางสาวเสาวนิตย์  ยโสธร

40.  นางทิพย์พาพร  ตันติสุนทร

41.  นางพะเยาว์  อัคฮาด

42.  นายรังษี  จุ๊ยมณี

43.  นายพิเชียร  อำนาจวรประเสริฐ

44.  นายธวัชชัย  ไทยเขียว

45.  นางสาวปวิมลวรรณ  รัตนศรีโชติช่วง

46.  นายสิระ  เจนจาคะ

47.  นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม

48.  พลตำรวจโท  ทวีศักดิ์  ตู้จินดา

49.  นายปิยะชาติ  อำนวยเวช

50.  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ

51.  นายสุรจิต  ชิรเวทย์

52.  นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ

53.  นายอัษฎางค์  เชี่ยวธาดา

54.  พันตำรวจเอก  สุเทพ  สัตถาผล

55.  นางพิกุล  พรหมจันทร์

56.  นายเสกสรร  ประเสริฐ

57.  พลโท  วิภพ  กิวานนท์

58.  นายเปรมปรีดา  ปราโมช  ณ อยุธยา

59.  นางสาวศุภมาศ  พยัฆวิเชียร

60.  นายศรีสุวรรณ  จรรยา

61.  พลตรีหญิง  พูลศรี  เปาวรัตน์

62.  นางรัชนี  เกษคุปต์

63.  นางนิภาพร  พุทธพงษ์

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง