กรุงเทพโพลล์เผย 61% ไม่ค่อยเข้าใจ รธน.ใหม่ 57.3%รับได้ หาก สปช. จะไม่รับร่างฯ

เผยผลสำรวจ ปชช. 61.0% ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  52.1% ไม่เห็นด้วยหากมีนายกฯ ที่ไม่มาจากการเลือกตั้ง และ 57.3% รับได้ หาก สปช. จะไม่รับร่างฯ รวมทั้ง 44.4% โหวตเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

4 ก.ย.2558 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,021 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 61.0  ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขณะที่ร้อยละ 34.4 มีความรู้ความเข้าใจบ้างในประเด็นที่สำคัญๆ และมีเพียงร้อยละ 3.6 ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.3 จึงอยากให้มีผู้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาช่วยอธิบายให้ประชาชนทั่วประเทศฟัง มีเพียงร้อยละ 5.2  เท่านั้นที่บอกว่าไม่อยากให้มี 

เมื่อถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะทำให้อำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองลดลง” ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 “เห็นด้วย”  ขณะที่ร้อยละ 20.4 “ไม่เห็นด้วย”  ส่วนร้อยละ 18.7 ไม่แน่ใจ
 
แต่ที่น่าสนใจคือเมื่อถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่ กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อาจทำให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.1 ระบุว่า  “ไม่เห็นด้วย”   ขณะที่ร้อยละ 36.4 “เห็นด้วย”  ที่เหลือร้อยละ 11.5 
ไม่แน่ใจ
 
นอกจากนี้เมื่อถามว่า “รับได้หรือไม่  หาก สปช. ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จนทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป” ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 บอกว่า “รับได้ เพราะบ้านเมืองจะสงบ ไม่มีความขัดแย้ง” ขณะที่ร้อยละ 29.1  “รับไม่ได้เพราะอยากให้มีการเลือกตั้งตามโรดแมป” ที่เหลือร้อยละ 13.6 ไม่แน่ใจ  
 
สำหรับปัจจัยที่ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือ ฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ (ร้อยละ 40.8) รองลงมาคือ  ฟังความคิดเห็นของญาติ/ ครอบครัว (ร้อยละ 25.0) และฟังความคิดเห็นของนักการเมืองท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.) (ร้อยละ 22.7)
 
สุดท้ายเมื่อถามว่า “หากถึงวันลงประชามติ  จะโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้” ส่วนใหญ่
ร้อยละ 44.4 บอกว่า “เห็นด้วย” ขณะที่ร้อยละ 21.7   “ไม่เห็นด้วย”  ส่วนร้อยละ 33.9 ยังไม่แน่ใจ  
 

รายละเอียดการสำรวจ : 

วัตถุประสงค์การสำรวจ
 
1)    เพื่อสะท้อนความความรู้ความเข้าใจที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
 
2)    เพื่อสะท้อนความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน ประเด็นการลดอำนาจนักการเมืองและพรรคการเมือง และประเด็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
 
3)    เพื่อต้องการทราบถึงปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจประกอบการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 
ประชากรที่สนใจศึกษา
 
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
 
 การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล
 
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล     :  1-3 กันยายน 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ           :  4 กันยายน 2558
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์