ก.แรงงานเปิดตัว ‘Labour Poll’ ชี้แรงงานไทยสุขสูงสุดคือได้จงรักภักดีในหลวง

7 ก.ย. 2558 กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัย Labour Poll ณ กระทรวงแรงงาน ว่า ภารกิจบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงานนั้น เป็นภารกิจที่มุ่งไปสู่พี่น้องประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกระทรวงแรงงาน เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราได้ทำงานตามหลักเกณฑ์ของภารกิจ แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นความต้องการของประชาชนแท้จริงหรือไม่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ ดังที่มีการเปิดศูนย์วิจัยเลเบอร์โพลล์ของกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำผลการวิจัยต่างๆ มาช่วยในการบริหารแรงงาน และทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการแรงงาน  เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

พล.อ.ศิริชัย กล่าวต่อว่า ถือว่าเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยที่มีการวัดผลและประเมินผลในลักษณะดังกล่าว ซึ่งเรามีการปรับตัวเรื่องการบริหารแรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานโลก นำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน และอย่างน้อยก็เพื่อให้สามารถดูแลพี่น้องแรงงานให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งจากนี้คณะทำงานจะต้องไปกำหนดหัวข้อการสำรวจว่าจะสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใดเพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงในการทำงาน วิเคราะห์ วิจัย ศึกษาและนำไปกำหนดนโยบายของกระทรวงแรงงานและช่วยการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนในระยะที่สองศูนย์วิจัยเลเบอร์โพลล์จะมีการสำรวจสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์ว่าหลังจากเปิดให้บริการมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้นประชาชนเห็นว่าอย่างไร ควรแก้ไขเรื่องใดบ้าง นอกจากนี้จะนำทุกเรื่องตามภารกิจของกระทรวงแรงงานมาจัดลำดับความเร่งด่วนเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อไป

ด้าน เพชรรัตน์ สินอวย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พบเรื่องที่น่ายินดีเมื่อนำคะแนนไปเทียบกับผลการวิจัยของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ซึ่งได้ทำการสำรวจ World Happiness Report 2015 แล้วปรากฎผลการสำรวจพบว่า ความสุขของแรงงานไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ของประชากรโลก ทั้งนี้อันดับ 1 คือ สวิสเซอร์แลนด์ 7.59 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 รองลงมาเป็นไอซ์แลนด์ 7.56 คะแนน เดนมาร์ค 7.53 นอร์เว 7.52 และไทย 7.46 ตามลำดับ สอดคล้องกับผลการสำรวจของกระทรวงแรงงานที่พบว่า ความสุขจากชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยทั่วประเทศ พบว่า โดยรวมแล้วแรงงานไทยมีความสุขค่อนข้างมาก โดยคะแนนจากการสำรวจอยู่ที่ 7.46 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน สำหรับเรื่องที่ทำให้แรงงานไทยมีความสุขมากที่สุดคือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ที่ 9.07 คะแนน รองลงมาคือ การช่วยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะฝีมือ 8.16 คะแนน เรื่องช่วยให้คนไทยมีงานทำ 8.13 คะแนน และเรื่องสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 8.06 คะแนน

ส่วนเรื่องที่ทำให้แรงงานไทยมีความสุขน้อยที่สุด คือ สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ที่ 4.65 คะแนน สำหรับความต้องการของแรงงานไทยที่ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดช่วยเหลือเพื่อทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น คือ ต้องการให้มีการจัดหางาน 27.23 % รองลงมาต้องการให้ช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิความเป็นธรรมและสวัสดิการ 22.70 % และต้องการให้เปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะฝีมือ 15.32 %

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งศูนย์วิจัย Labour Poll ขึ้นเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนวัยแรงงานเกี่ยวกับดัชนีความสุขแรงงานไทย จำนวน 1,435 คนระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท