ครม. ไฟเขียว 120 ล้าน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุรุนแรงทางการเมือง 56-57

8 ก.ย. 2558 พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (8 ก.ย.)ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2556-2557(ชีวิตและร่างกาย) ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2556-2557 เสนอ โดยครม.อนุมัติวงเงิน จำนวน 120 ล้านบาท ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเบิกจ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูสมรรถภาพและเงินยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 862 ราย แบ่งเป็นเสียชีวิต 28 ราย และบาดเจ็บ 834 ราย โดยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือมีดังนี้ 1.กรณีเสียชีวิต ทุพลภาพและต้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย รายละ 4 แสนบาท 2.ทุพลลภาพ รายละ 2 แสนบาท 3.บาดเจ็บสาหัส 1 แสนบาท 4.บาดเจ็บ รายละ 6 หมื่นบาท และ 5.บาดเจ็บเล็กน้อย รายละ 2 หมื่นบาท

สำหรับรายละเอียด มติดังกล่าวมีดังนี้

                        1. กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2548 – 2553 ในส่วนที่ยังคงค้างการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 วันที่ 6 มีนาคม 2555 และวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เห็นควรรอจนกว่าคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถึงที่สุด

                        2. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2556 – 2557 (ชีวิตและร่างกาย)

                        3. อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ดังนี้

                                    3.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเยียวยา วงเงิน 120,000,000 บาท โดยให้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายงบประมาณในการจ่ายเงินเยียวยา เงินฟื้นฟูสมรรถภาพและเงินยังชีพ และสำนักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายงบประมาณในการจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาภายใต้หลักเกณฑ์ สำหรับในปีงบประมาณต่อไปขอให้ตั้งงบประมาณปกติในการเยียวยา

                                    3.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของคณะกรรมการอำนวยการฯ คณะอนุกรรมการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สป.ศธ. และ สปน. วงเงิน 1,000,000 บาท โดยให้ สปน. เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 – 2557 (ชีวิตและร่างกาย) มีอัตราการช่วยเหลือ ดังนี้

1) เสียชีวิตรายละ 400,000 บาท

2) ทุพพลภาพและต้องฟื้นฟูสมรรถภาพรายละ 400,000 บาท               

3) ทุพพลภาพรายละ 200,000 บาท

4) บาดเจ็บสาหัส รายละ 100,000 บาท

5) บาดเจ็บรายละ 60,000 บาท                

6) บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 20,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือเป็นเงินยังชีพรายเดือนและเงินทุนการศึกษารายปีให้แก่บุตรของผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพที่กำลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ ให้นำจำนวนเงินช่วยเหลือชดเชยอื่น ๆ จากภาครัฐทั้งหมด อันเนื่องมาจากมูลเหตุหรือความเสียหายเช่นเดียวกันที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาได้รับไปแล้ว (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเงินเยียวยาที่จะได้รับ ซึ่งคาดว่าใช้งบประมาณในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 862 ราย (เสียชีวิต 28 ราย บาดเจ็บ 834 ราย) จำนวน 120,000,000 บาท และมอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สป.ศธ. เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับการเยียวยาในด้านอื่น ๆ ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเยียวยาต่อไปตามอำนาจหน้าที่

ที่มา : ศูนย์สื่อทำเนียบ และ สำนักข่าวไทย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์