'นครินทร์ เมฆไตรรัตน์' ได้รับเลือกนั่งเป็น ตลก.ศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ได้รับการสรรหาเป็น ตุลการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่ 3 คน

<--break- />11 ก.ย. 2558 เมื่อเวลา 14.00 น. คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมครั้งที่2 เพื่อพิจารณาเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงจากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 10 คน ซึ่งมีผู้ที่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน1คน จึงทำให้เหลือผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 9 คน ภายหลังพิจารณาแล้ว ที่ประชุมลงมติเลือก ศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะได้นำรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานวุฒิสภา เพื่อดำเนินการต่อไป 

สำหรับรายชื่อผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหามีทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้ 1.นายสมภพ ระงับทุกข์ อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร 2.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 3.นายปัญญา อุดชาชน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 4.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษถ์ 5.นายสนธิ เตชานันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 6.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ 7.นายเชาวนะ ไตรมาศ อดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ 8.นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 9.นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ 10.นายวิทยา พานิชพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ปรากฎว่า นายสนธิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขาดคุณสมบัติ เนื่องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ ฉะนั้นในการสรรหาตุลการศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จึงมีกรรมการสรรหาเพียง 3 คน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์