กระทรวงยุติธรรมกำหนดพื้นที่ใน มทบ.11 เป็นเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี

รมว.กระทรวงยุติธรรม ลงนามคำสั่งกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี อยู่ในพื้นที่กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 ถ.พระราม 5 เพื่อใช้เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขัง สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 314/2558 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี

แผนที่ตั้งของ มทบ.11 ถนนพระราม 5 ซึ่งคำสั่งกระทรวงยุติธรรมกำหนดให้ใช้พื้นที่ 1 ไร่ ภายใน มทบ.11 เป็นเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี

 

12 ก.ย. 2558 - ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ก.ย. มีการเผยแพร่ คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 314/2558 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี มีรายละเอียดดังนี้

000

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม
ที่ 314/2558
เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี

ด้วยกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัย และความเหมาะสมในการคุมขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นผู้ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษ ที่ไม่ควรจะรวมคุมขังอยู่กับผู้ต้องขังอื่น จึงสมควรกำหนดสถานที่คุมขังไว้สำหรับผู้ต้องขังประเภทดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (1) และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 จึงกำหนดเรือนจำชั่วคราว ขึ้นในพื้นที่ พัน.ร.มทบ.11 ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ เรียกชื่อว่า “เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี” มีอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขังและดำเนินงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย โดยให้สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท