รมว.พัฒนาสังคมแนะแก้ปัญหาเด็กแว้น ให้ภูมิใจพลเมืองคุณภาพตามทางตนเอง

14 ก.ย. 2558 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เยาวชน คิดดี ทำดี สู่จิตอาสา” ภายใต้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแข่งรถในทาง พร้อมมอบนโยบาย : เดินหน้า สร้างโอกาส การพัฒนาเด็กและเยาวชนในมิติใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

แนะแก้ปัญหาแว้น ให้โอกาสภูมิใจในการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามวิถีทางตนเองเลือก

โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเยาวชนและวัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันกันบนถนนสาธารณะ ยังเป็นปัญหาสังคมที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งในส่วนหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเป็นเพียงดำเนินการปลายทาง คือ การจับปรับ และลงโทษ แต่หลังจากนั้นเด็กเยาวชนเหล่านี้จะรวมกลุ่มกลับมาทำพฤติกรรมเดิมอีก และมีสมาชิกมารวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น จนเป็นที่วิตกว่าสถานการณ์เหล่านี้จะรุนแรงจนยากจะควบคุมได้ และจากปัญหาดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสหลงผิดไปในเรื่องอื่นๆ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม ฯลฯ ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นหน่วยแรกของการช่วยปกป้อง ดูแลเด็กและเยาวชน ส่วนหน่วยงานต่างๆ ทางสังคมต้องมีส่วนมาเติมเต็มในสิ่งที่เด็ก และเยาวชนต้องการทั้งในเรื่องของการมีพื้นที่ให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การให้โอกาสต่อการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามวิถีทางตนเองเลือก ในอนาคต

เสริมสร้างทุนทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นำเสนอผลงาน

พล.อ.อ.อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลมีนโยบายที่เน้นมาตรการเชิงป้องกัน และส่งเสริมความประพฤติเด็ก เยาวชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว เพื่อให้การเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน ที่รวมกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันกันบนถนนสาธารณะ จึงได้จัดงาน "เยาวชน คิดดี ทำดี สู่จิตอาสา” เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานด้านเด็ก และเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 130 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เป็นเครือข่ายคนทำงานด้านเด็ก และเยาวชน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงความสามารถจากกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เช่น Talk Show "ปลุกพลัง สร้างจิตอาสา” เป็นต้น การจัดนิทรรศการผลงานเยาวชนจิตอาสา การแสดงดนตรีจากเยาวชนสร้างสรรค์สังคม และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เยาวชน คิดดีได้ ทำดีได้” จากผู้ที่เคยเป็นกลุ่มเสี่ยง และคนทำงานจิตอาสาที่มีแนวคิดการทำงานเปลี่ยนจาก เด็กกลุ่มเสี่ยง เป็นเด็กกลุ่มสร้างสรรค์

"การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เห็นในคุณค่าตนเอง และการใช้ชีวิตเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย เป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มเพื่อน ครอบครัว และสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการให้โอกาสแก่เด็ก และเยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ สามารถจุดประกายการพัฒนาตนเอง และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตัวเอง สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์ต่อ สังคม และประเทศชาติต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวท้าย

 

เรียบเรียงจาก ศูนย์สื่อทำเนียบฯ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์