รมว.พัฒนาสังคมแนะแก้ปัญหาเด็กแว้น ให้ภูมิใจพลเมืองคุณภาพตามทางตนเอง

14 ก.ย. 2558 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เยาวชน คิดดี ทำดี สู่จิตอาสา” ภายใต้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแข่งรถในทาง พร้อมมอบนโยบาย : เดินหน้า สร้างโอกาส การพัฒนาเด็กและเยาวชนในมิติใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

แนะแก้ปัญหาแว้น ให้โอกาสภูมิใจในการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามวิถีทางตนเองเลือก

โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเยาวชนและวัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันกันบนถนนสาธารณะ ยังเป็นปัญหาสังคมที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งในส่วนหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเป็นเพียงดำเนินการปลายทาง คือ การจับปรับ และลงโทษ แต่หลังจากนั้นเด็กเยาวชนเหล่านี้จะรวมกลุ่มกลับมาทำพฤติกรรมเดิมอีก และมีสมาชิกมารวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น จนเป็นที่วิตกว่าสถานการณ์เหล่านี้จะรุนแรงจนยากจะควบคุมได้ และจากปัญหาดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสหลงผิดไปในเรื่องอื่นๆ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม ฯลฯ ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นหน่วยแรกของการช่วยปกป้อง ดูแลเด็กและเยาวชน ส่วนหน่วยงานต่างๆ ทางสังคมต้องมีส่วนมาเติมเต็มในสิ่งที่เด็ก และเยาวชนต้องการทั้งในเรื่องของการมีพื้นที่ให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การให้โอกาสต่อการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามวิถีทางตนเองเลือก ในอนาคต

เสริมสร้างทุนทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นำเสนอผลงานปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

พล.อ.อ.อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลมีนโยบายที่เน้นมาตรการเชิงป้องกัน และส่งเสริมความประพฤติเด็ก เยาวชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว เพื่อให้การเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน ที่รวมกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันกันบนถนนสาธารณะ จึงได้จัดงาน "เยาวชน คิดดี ทำดี สู่จิตอาสา” เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานด้านเด็ก และเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 130 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เป็นเครือข่ายคนทำงานด้านเด็ก และเยาวชน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงความสามารถจากกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เช่น Talk Show "ปลุกพลัง สร้างจิตอาสา” เป็นต้น การจัดนิทรรศการผลงานเยาวชนจิตอาสา การแสดงดนตรีจากเยาวชนสร้างสรรค์สังคม และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เยาวชน คิดดีได้ ทำดีได้” จากผู้ที่เคยเป็นกลุ่มเสี่ยง และคนทำงานจิตอาสาที่มีแนวคิดการทำงานเปลี่ยนจาก เด็กกลุ่มเสี่ยง เป็นเด็กกลุ่มสร้างสรรค์

"การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เห็นในคุณค่าตนเอง และการใช้ชีวิตเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย เป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มเพื่อน ครอบครัว และสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการให้โอกาสแก่เด็ก และเยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ สามารถจุดประกายการพัฒนาตนเอง และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตัวเอง สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์ต่อ สังคม และประเทศชาติต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวท้าย

 

เรียบเรียงจาก ศูนย์สื่อทำเนียบฯ

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์