แม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์โวย ไม่เอาแบบแปลนตลาดสดหลังใหม่มูลค่า 50 ล้าน

แม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์โวย ไม่เอาแบบแปลนตลาดสดหลังใหม่ มูลค่า 50 ล้านบาท ชี้เหมือนศูนย์ปฏิบัติธรรม ทึบไป ไม่ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แถมระหว่างการก่อสร้าง 540 วัน เทศบาลให้แม่ค้าทั้งหมด 400 แผง ย้ายไปค้าขายที่ใหม่ ซึ่งห่างจากที่เดิมเกือบ 1 กิโลเมตร เกรงส่งผลทำให้ยอดการค้าขายลดน้อยลง
 
 
19 ก.ย. 2558 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า ตามที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ประกาศว่าจะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากอาคารตลาดสด (หลังเก่า) สร้างเมื่อ พ.ศ.2501 อายุกว่า 50 ปี โดยปัจจุบันอาคารได้ทรุดโทรมอาจไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค และผู้ประกอบการบริเวณพื้นโดยรอบชำรุด มีน้ำเฉอะแฉะ รางระบายน้ำอุดตัน ขยะตกค้างมีกลิ่นเหม็น มีสัตว์แมลงนำโรค จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำการก่อสร้างใหม่ ดังนั้น เทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ดังนี้ 1.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นคนละไม่เกิน 5 นาที และให้แสดงความคิดเห็นเป็นเอกสารในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ และกำหนดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 24 ก.ย.58 นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ประกาศเมื่อวันที่ 4 ก.ย.58 โดยนายวรรธนินทร์ ตั้ทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
-วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีอาคารตลาดสดที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง และถูกสุขลักษณะตลาด และเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ตลาดสดและบริเวณโดยรอบ ให้ถูกหลักสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานมีขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯก่อนมีการก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 540 วัน ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุรินทร์ งบฯในการก่อสร้าง จำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)ผลที่จะได้ คือ ได้ตลาดเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มั่นคงแข็งแรง พื้นทำด้วยวัสดุถาวรแข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ เรียบ ทำความสะอาดง่าย มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง มีตระแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมัน มีห้องน้ำ ห้องสุขาที่ถูกหลักสุขลักษณะ สะอาดและเหมาะสม
 
-ส่วนผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างที่มีต่อประชาชน ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดสด (หลังเก่า) จะต้องย้ายสถานที่ทำการค้าขายไปประกอบการค้าขายอยู่ในสถานที่ ซึ่งเทศบาลได้จัดไว้รองรับ จนกว่าการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่จะแล้วเสร็จ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สนง.เทศบาลเมืองสุรินทร์ โทร 044-511117 ต่อ 134
 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด มารวมตัวกันกว่า 100 คน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องที่ทางเทศบาลจะก่อสร้างตลาดสดหลังใหม่แทนที่หลังเก่า ซึ่งก็มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการที่จะก่อสร้างตลาดสดใหม่ บ้างก็อยากให้ทำแค่ซ่อมแซมก็พอไม่ต้องรื้อสร้างใหม่ แต่ที่ไม่เห็นด้วยส่วนมากคือแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนดมาให้ เพราะทึบ ไม่ปลอดโปร่ง เหมือนศูนย์ปฏิบัติธรรม อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และกำหนดให้ผู้ประกอบการค้าขายที่อยู่ในบริเวณตลาดสด(หลังเก่า)จะต้องย้ายสถานที่ทำการค้าขายไปอยู่เส้นทางสายลำชี และอีกที่หนึ่ง เลยห้าแยกอาชีวะศึกษาไป ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ที่กำหนดให้ อยู่ห่างจากตลาดเดิมเกือบ 1 กิโลเมตร จะส่งผลทำให้ยอดการค้าขายลดน้อยลง ต่างจากที่อยู่ปัจจุบันเป็นตลาดสดที่มีคิวรถของแต่ละอำเภอมาจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสดอยู่แล้ว ถ้าย้ายให้ไปขายไกลเกินไป จะไม่มีคนตามไปซื้อสินค้า อยากจะให้ทางเทศบาลช่วยเห็นใจผู้ประกอบการค้าขายในตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 400 แผงด้วย และช่วยจัดหาที่ขายให้อยู่ใกล้เคียงกับตลาดเดิม หรือที่ไม่ห่างไกลจากตลาดเดิมมากนัก
 
นางนันทนา ชาญอักษร รองประธารชมรมตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ กล่าวว่า ที่มาประชุมกันในครั้งนี้ เนื่องจากทางเทศบาลจะทำตลาดใหม่ แทนตลาดเก่าที่มีอายุการใช้งานมากแล้ว ไม่สะอาด เลยมาประชุมหารือกันว่าจะเอาตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลจัดให้หรือป่าว ได้ขอสรุปว่า เราไมอยากย้ายจากที่นี้ไปไกลเกินไป โดยทางเทศบาลเสนอให้ไปแม่ค้าตลาดไปอยู่ที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ 2 ทางสายลำชี ทางแม่ค้าบอกว่าไกลเกินไป ขออยู่ที่เทศบาลหรือถนนหน้าตลาดเก่า และอีกอย่างแบบแปลนที่ทางเทศบาลให้เรามาแม่ค้าบอกว่ามันทึบ อยากได้แบบแปลนใหม่ ที่มันโปร่งและสะอาดตามากกว่านี้ เลยปรึกษาหารือกันว่า วันที่ 24 ก.ย.เราจะเข้าไปที่เทศบาล เพื่อทำประชาพิจารณ์ว่าเราไม่ต้องการแบบนี้ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าเราจะขอแบบแปลนใหม่ และถ้าต้องให้ย้ายตลาดก็ขออยู่ที่หน้าเทศบาล แต่เสียงส่วนใหญ่ก็ต้องการให้ซ่อมแซมตลาดเป็นโซนๆมากกว่าที่จะรื้อทำใหม่
 
นางสุภัคนา ทองสอาด แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ กล่าวว่า ตอนที่ไปประชุมที่เทศบาลเขาบอกว่าจะรื้อตลาด และเอาแบบแปลนมาให้ดู เห็นแล้วเราไม่ชอบเพราะว่ามันไม่โปร่ง มันทึบไป เหมือนกับศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่เราต้องการคือต้องโปร่ง ไม่มีหน้าต่างประตู ทีนี้ถ้ารื้อแล้วจะให้เราไปอยู่ที่ไหน เขาบอกว่าเตรียมให้ไว้ให้เรา 2 ที่ ถ้าห่างไกลกว่านี้เราไม่ไป เราขออยู่ใกล้ๆที่เดิม ส่วนแม่ค้าที่อยู่ในอาคารที่ขายหมูขายอะไรเขาเสนอว่า ให้เอาไปไว้ที่เทศบาล ทีนี้ ผอ.กองคลังที่เทศบาลก็บอกว่า โต้รุ่งก็ให้เอาไปขายที่ในเทศบาล ให้ไปอยู่ด้วยกันกับตลาดไนท์เพราะขายอาหารเหมือนกัน ตลาดอยู่ข้างในไนท์อยู่ข้างนอก และหากว่าก่อสร้างเสร็จแล้ว ที่ของเรามี 8 เมตร ยังคงอยู่ 8 เมตรมั้ย ตรงนี้เขาบอกว่ายังได้เท่าเดิมและที่เดิม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ว่ามีแค่หลังคากับพื้นไม่มีโต๊ะให้ เลยเสนอให้ทำเป็นแท่นปูนและมีที่เก็บของให้ เขาบอกว่าโบราณไป จะให้เราสร้างโต๊ะขึ้นมาเองโดยการไปขอแบบแปลนที่เทศบาลมาสร้าง เขาจะกำหนดความสูง ความยาว ความกว้างให้ จะได้เสมอกัน ถ้าจะทำแบบนั้นเราขอเสนอให้ทางเทศบาลหาบริษัทมาทำดีๆทำให้เสมอเหมือนกันเลย แล้วค่อยมาจัดเก็บค่าใช้จ่ายกับเรา ส่วนแม่ค้าบ้างคนที่ไม่มีเงินสดจ่าย ก็ขอให้ผ่อนส่งเป็นรายเดือน ส่วนเรื่องที่ทางเทศบาลจะทำตลาดใหม่เราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะตลาดเป็นหน้าตาของจังหวัด แม่ค้าทุกคนก็ต้องการให้สร้างใหม่แต่ไม่ใช่แบบแปลนแบบนี้
 
นายนริศร ตั้งศักดิ์สมหวัง พ่อค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพิ่มเติมว่า ถ้าจะก่อสร้างตลาดใหม่ อยากจะได้ลาดจอดรถเพิ่มด้วย เพราะที่จอดรถไม่พอเพียง ไหนจะรถพ่อค้า ไหนจะรถผู้ที่มาซื้อของที่ตลาดอีก ทำให้เหมือนสวนจตุจักรเลยก็ดี จะได้เป็นช่องใครช่องมันไปเลย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์