ประยุทธ์งัด ม.44 ย้าย ‘กนกทิพย์’ พ้นรองเลขาสมช. ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หลังมีกระแสลาออก

22 ก.ย. 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2558 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยให้ กนกทิพย์ รชตะนันทน์ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งคำสั่งดังกล่าว ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ลงวันที่ 21 ก.ย. 2558

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปงานด้านความมั่นคงของชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง รับเงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

ข้อ 2 ให้ นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 เป็นพิเศษเฉพาะราย โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและหน้าที่อื่น ๆ ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับการบริหารราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย

ข้อ 3 ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ข้อ 4 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการดังกล่าว

ข้อ 5 เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 หรือไปดำรงตำแหน่งอื่นก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 2 ให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

โดยเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา ผู้จัดการออนไลน์ โพสต์ทูเดย์และเดลินิวส์ รายงานตรงกัน โดยระบุว่า ข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 58 มีมติรับโอน พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แทนนายอนุสิษฐ คุณากร ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ปรากฏว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว นางกนกทิพย์ รองเลขาธิการ สมช.อาวุโสลำดับที่ 1 ภรรยา พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ อดีตรักษาการปลัดกระทรวงกลาโหม แคนดิเดตก่อนหน้านี้ได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกต่อนายอนุสิษฐ ทั้งที่มีอายุราชการถึงปี 2559 แต่นายอนุสิษฐได้ระงับเอาไว้ก่อนเนื่องจากนางกนกทิพย์ถือเป็นเสาหลักของ สมช. มีความอาวุโสและประสบการณ์มากที่สุดในองค์กร ขณะเดียวกัน นายถวิล เปลี่ยนศรี และนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีตเลขาธิการ สมช.ยังช่วยโทรศัพท์มาเกลี้ยกล่อมให้อยู่ช่วยงาน สมช.ต่อไป โดยนางกนกทิพย์อยู่ระหว่างตัดสินใจว่ายืนยันในความตั้งใจเดิมหรือจะอยู่ช่วยงาน สมช.ต่อ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์