Skip to main content
sharethis

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรภาคประชาสังคมจัด เผยทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กลไก UPR เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เน้นปมคุกคามนักปกป้องสิทธิฯในไทย

23 ก.ย.2558 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา  องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน  ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในและระหว่างประเทศที่ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ได้จัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  ภายใต้กลไก UPR (Universal Periodical Review) เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council)  เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา  โดยรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมที่ได้เสนอไปนั้น ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  สิทธิในที่ดินและพื้นที่ป่าไม้  สิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ  สิทธิเด็ก  สิทธิแรงงาน  ปัญหาการบังคับให้บุคคลสูญหาย  การป้องกันการทรมานและการเยียวยาผู้เสียหาย  การรายงานสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้  การพิจารณาคดีพลเรือนภายใต้ระบบศาลทหาร  สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการชุมนุมสาธารณะ เป็นต้น

การนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในครั้งนี้ได้เสนอผ่านทางเว็ปไซต์ http://uprdoc.ohchr.org ของสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก UPR ได้เคยมีการทบทวนภายใต้กลไกดังกล่าวมาแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อพ.ศ. 2553 ซึ่งในครั้งนั้นมีประเทศต่างๆกว่า 193 ประเทศเข้าสู่กระบวนการทบทวนภายใต้กลไกดังกล่าวเช่นกัน  และจะเสนอต่อที่ประชุมตามกระบวนการ UPR อีกครั้ง  ในการประชุมครั้งที่ 25 ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2559 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

สำหรับการทบทวนสถานการณ์สิทธิภายใต้กลไก UPR (Universal Periodical Review) เป็นกระบวนการทบทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) ซึ่งจะจัดขึ้นที่ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยประเทศสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชน (HRC) รวมถึงสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) จะร่วมกันจัดเวทีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดังกล่าวของประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ โดยวัตถุประสงค์ของกลไกดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกผ่านการประสานความร่วมมือของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน  โดยการจัดทำรายงานจะมีการนำเสนอรายงานส่วนภาครัฐจำนวน 20 หน้า รายงานจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ จำนวน 10 หน้า และรายงานที่ได้รวบรวมจากองค์กรเอกชนต่างๆ โดยทางสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจะรวบรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 10 หน้า  ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทางสภาสิทธิมนุษยชน (HRC) และสำนักเลขาของ UPR จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทุกฉบับตามที่ประเทศสมาชิกนั้นได้เข้าเป็นภาคีในกฎหมายฉบับดังกล่าว รวมถึงส่วนที่ไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมายด้วย

ในครั้งนี้ สนส. ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ติดตามและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ได้จัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในประเด็นสิทธิมนุษยชน กรณีข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยของนักปกป้องเพื่อสิทธิมนุษยชนจากการคุกคามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์การคุกคาม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาในเชิงระบบที่ก่อให้เกิดอุปสรรค สร้างความลำบาก และละเลยต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุกคามและละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้จากข้อมูลรายงานการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net