เอกฉันท์เลือก ผอ.ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส นั่งนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ที่ประชุมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) มีมติเอกฉันท์เลือก กนกพร ประสิทธิ์ผล ผอ.ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่

28 ก.ย. 2558 เว็บไซต์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะสุโกศล SONP ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 5/2558 เพื่อเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการทำงาน โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีก 16 คน ประกอบด้วย

1. นายนิรันดร์ เยาวภาว์ เอเอสทีวีผู้จัดการ กรรมการที่ปรึกษา
2. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง กรรมการที่ปรึกษา
3. นายเหมราช ราชคำ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อุปนายกคนที่ 1
4. นายสมชาติ บุญวิทยา บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) อุปนายกคนที่ 2
5. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ เดลินิวส์ออนไลน์ เลขาธิการ
6. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด เหรัญญิก
7. นายสมเกียรติ ศรีบุญรอด บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายทะเบียน
8. นายวิชัย สอนเรือง บริษัท สยามรัฐ จำกัด ประชาสัมพันธ์คนที่ 1
9.  นางสาวเพ็ญนภา ชยะสุนทร บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ประชาสัมพันธ์คนที่ 2
10. นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) กรรมการด้านสิทธิประโยชน์
11. นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการด้านวิชาการ
12. นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด กรรมการด้านการสร้างแบรนด์ คนที่ 1
13. นางสาวศยานันท์ ไยอ่อน ไทยรัฐออนไลน์ กรรมการด้านการสร้างแบรนด์ คนที่ 2
14. นางสาวอรุณรัตน์ หวลถนอม บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ปฏิคม
15.  นายจิรกร วีระพงศ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด กรรมการ
16. นางสาวศรัณรักษ์ พูนศิริวงศ์  บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด

รายนามที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ อีก 9 คน ประกอบด้วย

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐออนไลน์
2. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย
3. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ
4. นายธนา ทุมมานนท์ ไทยรัฐออนไลน์
5. นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี เดลินิวส์ออนไลน์
6. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ
7. นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
8. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
9. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล เครือเนชั่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารชุดดังกล่าว มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยจะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2559

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์