ม.เที่ยงคืน เรียกร้องสังคมร่วมกดดันกระบวนการร่าง 'รัฐธรรมนูญ' เปิดกว้าง-โปร่งใส

ม.เที่ยงคืนประกาศ 10 ชื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝันที่ได้รับการเสนอมากที่สุด ระบุคงไม่ถูกเลือกไปร่างเหมือนคนที่รับใช้รัฐประหาร พร้อมเรียกร้องให้สังคมร่วมกันเรียกร้องและกดดันเพื่อทำให้กระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องกลับมาอยู่ในมือของประชาชน โปร่งใส เปิดกว้างและรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย

28 ก.ย. 2558 หลังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนชวนประชาชนเสนอชื่อ “สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน” ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2558 ทางเพจเฟซบุ๊ก รัฐธรรมนูญในฝัน ล่าสุด มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนประกาศชื่อผู้ได้รับการเสนอมากที่สุด 10 ราย พร้อมเรียกร้องให้สังคมร่วมกันเรียกร้องและกดดันเพื่อทำให้กระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องกลับมาอยู่ในมือของประชาชน รวมทั้งทำให้กระบวนการดังกล่าวต้องดำเนินการไปอย่างโปร่งใส เปิดกว้างและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายในสังคมไทย ไม่ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน

ตามที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้เชิญชวนให้มีการเสนอรายชื่อบุคคลที่แต่ละท่านมีความเห็นว่าสมควรที่จะเข้ามาทำหน้าที่ “สภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน” มายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น ปรากฏว่าได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาและทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อบุคคลจำนวน 10 คน ที่ได้มีการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากที่สุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

1. เกษียร เตชะพีระ
2. คณิน บุญสุวรรณ
3. จาตุรนต์ ฉายแสง
4. นิธิ เอียวศรีวงศ์
5. พนัส ทัศนียานนท์
6. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
7. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
8. สุขุม นวลสกุล
9. สุลักษณ์ ศิวรักษ์
10. สมบัติ บุญงามอนงค์
ซึ่งหากพิจารณาจากรายชื่อที่ได้มีการเสนอเข้ามา ทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมีความเห็นดังต่อไปนี้

ประการแรก รายชื่อของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝันจะประกอบไปด้วยกลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ นักวิชาการ นักการเมือง และนักกิจกรรมทางสังคม โดยบุคคลทั้งหมดที่ได้มีการเสนอชื่อเข้ามาล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้แสดงให้เห็นมาอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้แสดงความเห็นต่อสาธารณะด้วยการใช้เหตุผลและปัญญามาอย่างต่อเนื่อง จึงนับว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะมีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม

ประการที่สอง เป็นที่ชัดเจนว่าบุคคลทั้ง 10 คน ที่ได้ถูกเสนอชื่อผ่านมายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จะไม่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ หากเปรียบเทียบกับรายชื่อที่ทางผู้มีอำนาจได้เสนอชื่อออกมาต่อสาธารณชนก็จะพบเห็นถึงความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงเฉพาะในด้านของความรอบรู้ การยึดมั่นต่อหลักการระบอบประชาธิปไตย หากยังรวมไปถึงภูมิหลังและเกียรติประวัติในการทำงาน ซึ่งเห็นได้อย่างประจักษ์ว่าคณะบุคคลที่กำลังถูกคัดเลือกโดยผู้มีอำนาจนั้น มีคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งก็คือการรับใช้ต่อผู้ที่ได้กระทำการรัฐประหารเป็นสำคัญ

ประการที่สาม ในท่ามกลางที่สังคมไทยมีความขัดแย้งที่สลับซับซ้อนและดำรงอยู่มาอย่างยาวนานเกินกว่าทศวรรษ กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ในมือของกลุ่มคนอันคับแคบย่อมไม่สามารถนำพาสังคมไทยให้หลุดพ้นไปจากสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างแน่นอน การร่างและการจัดทำรัฐธรรมนูญที่เป็นไปเพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์และผลประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะกลุ่มเฉพาะฝ่ายด้วยการใช้อำนาจ มีแต่จะทำให้สังคมไทยต้องจมดิ่งลงไปสู่ความเลวร้ายมากยิ่งขึ้น

ทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็ไม่ได้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง 10 คนนี้จะต้องเป็นตัวแทนในการมีบทบาทต่อการร่างรัฐธรรมนูญ หากการแสดงความเห็นที่ปรากฏขึ้นก็เพียงต้องการสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการนับตั้งแต่ภายหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ก็ล้วนแต่เป็นการดำเนินการในระหว่างผู้มีอำนาจโดยมิได้สัมพันธ์กับความปรารถนาของประชาชนแต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันเรียกร้องและกดดันเพื่อทำให้กระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องกลับมาอยู่ในมือของประชาชน รวมทั้งทำให้กระบวนการดังกล่าวต้องดำเนินการไปอย่างโปร่งใส เปิดกว้างและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายในสังคมไทย ไม่ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2558
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท