เปิดจม.เหรียญทอง-พุทธอิสระจี้สหรัฐคุ้มครอง‘สิทธิมนุษยชนส่วนพระองค์’–ปลดสุณัย ผาสุก

วานนี้ (1 ต.ค.2558) เวลา 13.00 น. นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และผู้ก่อตั้งเครือข่ายผู้จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ในนาม องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน และพระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือพระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม พร้อมผู้ชุมนุมราว 60 คน เดินทางไปที่สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือประท้วงการทำงานของ Human Right Watch และให้ปลดสุณัย ผาสุก (รายละเอียดหนังสือ 2 ฉบับอ่านด้านล่าง) 

เพจiLaw ระบุว่า หลังจากยื่นหนังสือมีการรวมตัวกันที่สวนลุมฯ เพื่อทำกิจกรรมต่อ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบประมาณ 20 - 25 คน มายืนสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ บริเวณทางเข้าสวนลุม แต่จากการสังเกตไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเดินเข้าไปสังเกตการณ์ถึงที่ชุมนุมหรือถ่ายภาพผู้ร่วมกิจกรรมดังเช่นการชุมนุมของกลุ่มอื่นๆ โดยหลังแถลงข่าวเสร็จผู้ชุมนุมร่วมกันร้องเพลง สดุดีมหาราชา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นพ.เหรียญทองเริ่มต้นเชิญชวนประชาชนให้ชุมนุมหน้าสถานทูตอเมริกาผ่านเฟซบุ๊กในวันที่ 29 ก.ย. 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ข้อเรียกร้องทั้งสองประเด็นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากก่อนหน้าที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ไม่กี่วัน นายแบรด อดัมส์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์ ออกแถลงการเรียกร้องที่ประชุมกดดันพล.อ.ประยุทธ์ให้ยุติการละเมิดสิทธิและคืนอำนาจให้รัฐบาลพลเรือนโดยเร็วที่สุด และฮิวแมนไรท์วอทช์ยังเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ระบุถึงประเด็นต่างๆ หลายเรื่อง รวมถึงการเสนอแนะแนวทางต่อประเทศไทย เช่น ขอให้ยกเลิกใช้มาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ในส่วนของมาตรา 112 และ 116 ของประมวลกฏหมายอาญานั้น ฮิวแมนไรท์วอทช์เสนอให้ยุติการใช้กฎหมายเหล่านี้ในทางละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสันติ (อ่านรายงานฮิวแมนไรท์วอทช์ฉบับเต็มที่นี่)

 

0000

คำแถลงการณ์องค์การประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ถึง รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

เรื่อง ขบวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนพระองค์ด้วยการใช้แผ่นดินสหรัฐอเมริกา                                            

วันที่ 1 ตุลาคม 2558

กราบเรียน ฯพณฯ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

องค์การประชาชนเพื่อการปกป้องสถาบันกษัตริย์เป็นองค์กรภาคประชาชนของผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งได้รวมตัวกันเป็นพลังแผ่นดินแห่งธรรมของอารยชนเพื่อการต่อต้านขบวนการที่แอบอ้างการใช้สิทธิเสรีภาพ แต่กลับกระทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยมีความมุ่งหมายที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข

องค์การประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยขอเรียนชี้แจงต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าสถาบันพระมหากษัติย์ไทยนั้นดำรงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรม ดังนั้น พระมหากษัติย์ไทยและพระบรมบรมศานุวงศ์จึงไม่อยู่ในสถานะที่จะตอบโต้ ชี้แจง หรือฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ต่อประชาชนหรือบุคคลทั่วไปดังเช่นการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทที่ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปกระทำกัน อีกทั้งพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์จะไม่ทรงป่าวประกาศร้องขอความเห็นใจหรือร้องขอความช่วยเหลือใดๆ จากประชาคมโลกด้วย ดังนั้น ราชอาณาจักรไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายในการปกป้องการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยยังเป็นสถาบันหลักของชาติ หากถูกบ่อนทำลายลงไปแล้วก็จะเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยด้วย

เนื่องจากกมีกลุ่มบุคคลอันได้แก่ นายมนุูญ ชัยชนะ, นายเสน่ห์ ถิ่นแสน, นางฉัตรวดี อมรพัฒน์ และบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้อย่างครบถ้วนในที่นี้ ได้ใช้แผ่นดินสหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งซ่องสุมด้วยการอ้างตนว่าเป็นผู้ประสบภัยทางการเมืองแต่กลับกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ โดยได้กระทำการยุยงปลุกปั่นผ่านสื่อสารมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เเกิดการบ่อนทำลายล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยอย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตระหนักถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญแล้วได้โปรดคำนึงสิทธิมนุษยชนส่วนพระองค์ของพระมหากษัติย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย ทั้งนี้องค์กรประชาชนเพื่อการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยใครขอให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาควบคุมกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วยการไม่ให้ใช้แผ่นดินสหรัฐอเมริกาในการละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งนี้เพื่อนำมาซึ่งความสงบสุขและสันติภาพของราชอาณาจักไทย ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา

ผู้นำองค์การประชาชนเพื่อการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

0000

 

เรื่อง ประชาชนคนไทยเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาและฮิวแมนไรท์วอทช์ ยุติการแทรกแซงและบ่อนทำลายความมั่นคง ความสงบสุขของประเทศไทยและคนไทย

เรียน ท่าน กลีน ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ประเทศเรามีเอกราชมิได้เป็นเมืองขึ้นของประเทศใด เรามีสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นผู้นำในการก่อร่างสร้างแผ่นดินให้มั่นคง มั่งคั่ง สงบสุข ปลอดภัย มาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบัน เช่นนี้คนไทยทุกคนจึงรู้สึกหวงแหน รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิต

การที่องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ ประจำประเทศไทย ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 112 และ 116 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองป้องกันมิให้ผู้ใด ดูหมิ่น หม่นประมาท อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์และองค์รัชทายาท  ถือว่าเป็นการแทรกแซงคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเทิดทูนยิ่งของคนไทย

เราจึงมาเรียกร้ององค์กรเหล่านี้ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐอเมริกา ให้หยุดพฤติกรรมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยในทุกกรณี และออกมาขอโทษคนไทยต่อกรณีดูหมิ่นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของคนไทยด้วยการคุกคามสถาบันพระมหากษัติย์ของไทย เพื่อรักษาบรรยากาศในการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันอันมีมายอย่างยาวนาน

พวกเราประชาชนคนไทยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทูตและรัฐบาลสหรัฐจะให้ความสำคัญต่อข้อเรียกร้องนี้อย่างสร้างสรรค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

หลวงปู่พุทธอิสระ

0000

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์