สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินเดือนตลอดรับราชการให้มูลนิธิ รร.จปร.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ทรงได้รับจากการรับราชการตลอดระยะเวลา 35 ปี จำนวน 26 ล้านบาทให้กับมูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา - ขณะที่ก่อนหน้านี้เสด็จไป รร.จปร. ร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพล เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2558 (ที่มา: ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)

มติชนออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 2 ต.ค. ว่า พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ในฐานะอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ผบ.รร.จปร.) ยอมรับข่าวที่มีการแชร์ข้อความส่งต่อในโซเชียลมีเดียว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมด ที่ทรงได้รับจากการรับราชการตลอดระยะเวลา 35 ปีจำนวนกว่า 26 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยชี้แจงว่า "เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมด เข้ามูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเบื้องต้นก่อนจำนวน 7 ล้านบาท และจะทยอยพระราชทานที่เหลืออีกตามลำดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและเพื่อพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ "

พล.อ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่า แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่พระองค์ท่านก็จะยังคงเสด็จมาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเรื่อยๆ ทั้งในงานพิธีการต่างๆ ของโรงเรียนและเรื่องการศึกษาด้วย

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 ก.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่จะทรงเกษียณอายุราชการ และพิธีอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพล ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้มีนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 332 นาย อาทิ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ในฐานะปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรอง ผบ.ทบ. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ในหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ประจำกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษาใน รร.นายร้อยจปร. เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2523 ในช่วงแรกทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย สังคมวิทยา พร้อมปฎิบัติพระราชกรณียกิจในงานบริหาร งานการสอน และงานวิชาการอื่นๆ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี โดยทรงสอนที่ รร.นายร้อยจปร.ครั้งสุดท้ายในรายวิชาไทยศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธีว่า ขอขอบใจท่านทั้งหลายในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ ความปราถนาดีของท่านทั้งหลายที่แสดงต่อข้าพเจ้ามีคุณค่าสูงส่ง ทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจและจะจำไว้ไม่ลืมเลือน การที่ข้าพเจ้าเข้ามารับราชการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดจากความมีใจรักที่จะเพิ่มพูนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุคคลอื่น และปรารถนาจะสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยคนหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนา สติปัญญา และวิสัยทัศน์ให้กับนักเรียนนายร้อย ผู้ที่จะเป็นอนาคตของกองทัพบกและชาติบ้านเมืองต่อไป ซึ่งหมายถึงการได้ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพบก สถาบันอันเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงของชาติ ที่มีภาระหน้าที่อันสำคัญในการสร้างเสริมความมั่นคง ปลอดภัยของชาติและความสงบสุขของสังคม นับตั้งแต่ข้าพเจ้ารับราชการจนถึงปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าปลื้มปิติใจที่ได้เห็นลูกศิษย์แต่ละรุ่น เจริญเติบโต และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมในฐานะที่เป็นทหารและประชาชนชาวไทย จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนให้บรรลุผล และขอให้ช่วยผดุงเกียรติของสถานศึกษาแห่งนี้ และรักษาเกียรติของตนไว้ให้มั่นคง ทั้งมีความสำนึกในคุณแผ่นดิน สุจริตใจปฎิบัติภารกิจน้อยใหญ่ให้ผสานสอดคล้อง เกื้อกูลกัน โดยยึดถือเอกราช อธิปไตยของชาติ และประโยชน์สุขอันยั่งยืนของประชาชนเป็นจุดหมายสูงสุด ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีมีแต่ความสุขสวัสดี เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกัน"

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์