รองโฆษกพูดคุยสันติสุขขอให้กลุ่มเห็นต่างงดให้ข่าว-หันมาพูดคุยกับรัฐดีกว่า

กรณีบีอาร์เอ็นให้ข่าวไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 'มาร่า ปัตตานี' ซึ่งร่วมเจรจากับรัฐบาลไทย พร้อมมีแถลงการณ์ขอให้รัฐไทยจริงใจในการเจรจาสันติภาพ ล่าสุดโฆษก กอ.รมน. ขอร้องกลุ่มเห็นต่างงดให้ข่าวด้านเดียว-หันมาพูดคุยกับรัฐดีกว่า ด้านเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายรัฐบาล บอกเนื้อหาในแถลงการณ์ไม่ชัดว่าต้องการอะไร แต่เชื่อไม่กระทบกับการพูดคุย

13 ต.ค. 2558 กรณีตัวแทนสี่คนอ้างตัวว่า เป็นฝ่ายข้อมูลของบีอาร์เอ็น หรือ แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี ให้สัมภาษณ์กับ นิเคอิ เอเชียน รีวิว ระบุว่า องค์กรบีอาร์เอ็นไม่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับรัฐบาลไทย และมองด้วยว่า การพูดคุยนี้เป็น "ปรากฎการณ์ในแง่ลบ" ในขณะที่มีเอกสารที่อ้างว่า เป็นแถลงการณ์ของบีอาร์เอ็นเผยแพร่ออกมาในอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ 12 ต.ค. ระบุว่า บีอาร์เอ็นไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการสันติภาพ หากแต่ต้องทำอย่างจริงใจ มีคนกลางและผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศ และไม่ใช่อุบายทางการเมืองนั้น (อ่านข่าวก่อนหน้านี้) 

โฆษก กอ.รมน. ขอร้องกลุ่มเห็นต่างงดให้ข่าวด้านเดียว-หันมาพูดคุยดีกว่า

ล่าสุดในวันนี้ (13 ต.ค.) พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า ไม่ขอยืนยันที่มาและความถูกต้องของเอกสารแต่สำหรับเนื้อหาบางส่วนที่ได้ผลิตซ้ำๆ แล้วนำเสนอออกสู่สาธารณชน พบว่า มีบางประเด็นที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง จนอาจทำให้เกิดความสับสนขึ้นในสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

"จึงขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นงดให้ข่าวสารด้านเดียวตามลำพัง และหันมาเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยฯ ด้วยความจริงใจ ใช้เวทีการพูดคุยเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงท่าทีในเชิงสร้างสรรค์ต่อกัน ให้พร้อมที่จะพัฒนาเข้าสู่ระยะการพูดคุยอย่างเป็นทางการจนนำไปสู่การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อนำสันติสุขกลับคืนมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความคาดหวังของสังคม" พล.ต.บรรพต กล่าว

พล.ต.บรรพต กล่าวต่อไปว่า กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังขับเคลื่อนขณะนี้อยู่ในระยะการสร้างความไว้วางใจ ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของทุกฝ่ายด้วยเป้าประสงค์สุดท้ายที่เห็นพ้องร่วมกันคือ การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

พล.ต.บรรพต กล่าวว่า กระบวนการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาคมต่างๆ ด้วยดี และมีความก้าวหน้าในหลายมิติ ข้อหารืออย่างไม่เป็นทางการทุกข้อที่แต่ละฝ่ายได้นำเสนอในเวทีการพูดคุยนั้น ได้ผ่านการสนทนาเชิงอภิปรายของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมการถกแถลงด้วยเหตุและผลที่หลากหลายทุกครั้ง ภายหลังจากนั้นแต่ละฝ่ายจึงไปจัดทำเอกสารประกอบความเห็นเป็นรายประเด็นยื่นผ่านผู้อำนวยความสะดวกเพื่อเป็นหลักฐาน แต่ยังไม่พร้อมนำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันประเด็นที่ยังไม่ได้เห็นชอบร่วมกันถูกนำมาวิเคราะห์ในวงกว้างจนเกินเลย

พล.ต.บรรพต กล่าวว่า สำหรับกำหนดการพูดคุยครั้งต่อไปผู้อำนวยความสะดวกกำลังพยายามจัดให้มีขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อทุกฝ่ายมีความพร้อม โดยความคืบหน้าล่าสุดคณะพูดคุยฯ ฝ่ายไทยได้จัดเตรียมชุดความคิดในแต่ละด้านไว้แล้ว ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการพัฒนา และด้านความยุติธรรม เตรียมเป็นประเด็นข้อหารือเพื่อนำเสนอให้พิจารณาต่อไป

 

พล.ท.นักรบเชื่อแถลงการณ์บีอาร์เอ็นไม่กระทบการพูดคุยเพื่อสันติสุข

ด้านเพจบีบีซีไทย สัมภาษณ์ พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลไทย ซึ่งพล.ท.นักรบ ระบุว่า ยังไม่ชัดเจนนักว่าเนื้อหาในแถลงการณ์ต้องการบ่งบอกอะไร แต่สำหรับกับการพูดคุยเพื่อสันติสุขหรือสันติภาพนั้น เชื่อว่าไม่กระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าทีมมารา ปาตานี เองก็ยืนยันมาเช่นนั้น

เมื่อถามว่า แถลงการณ์ที่ออกมาเช่นนี้จะเป็นสัญญาณของความแตกแยกในกลุ่มบีอาร์เอ็นหรือไม่ พล.ท.นักรบชี้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะหมายถึงการที่สองฝ่ายซึ่งหมายถึงบีอาร์เอ็นส่วนที่ออกแถลงการณ์กับส่วนที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยภายใต้มารา ปาตานี เลือกที่จะแสดงบทบาทกันคนละด้านก็เป็นได้ด้วย แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ตนเชื่อว่าการพูดคุยเดินหน้าต่อโดยไม่กระทบ เพราะในด้านหนึ่งพบว่า คนในพื้นที่เวลานี้ตื่นตัวต่อเรื่องสันติภาพมากแล้ว

“คนในพื้นที่เริ่มตื่นตัว การสนับสนุนในเรื่องการพูดคุยและสันติภาพจะทำให้การใช้กำลังจะหมดความหมายลงไปเรื่อยๆ”

พล.ท.นักรบ เห็นว่า แม้แต่กลุ่มที่ออกแถลงการณ์เองก็ดูเหมือนจะลดระดับของความแรงลง และชี้ว่า กลุ่มที่มีความเห็นรุนแรงจริงๆ จะไม่มีลักษณะการเขียนหรือแสดงออกดังเช่นที่เห็น รวมทั้งในเวลาออกแถลงการณ์ก็จะมีอาการที่กร้าวมากกว่า เมื่อถามเรื่องข้อเรียกร้องห้าข้อของบีอาร์เอ็นที่แถลงการณ์อ้างถึง อันเป็นเรื่องที่บีอาร์เอ็นเคยนำเสนอในช่วงที่มีการพูดคุยสันติภาพภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขระบุว่า เรื่องนี้ทางฝ่ายตัวแทนบีอาร์เอ็นที่อยู่ในมารา ปาตานีไม่ได้พูดถึงแต่อย่างใด และอันที่จริงแล้วพวกเขาบอกว่าให้วางไว้ก่อน และในเวลานี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดคุยเรื่องเหล่านี้เพราะยังไม่ได้แม้แต่หารือเรื่องปัญหาในพื้นที่จากมุมมองของกลุ่มมารา

ในส่วนของฝ่ายไทย พล.ท.นักรบยืนยันว่า การพูดคุยกำลังไปได้ดี กลางเดือน พ.ย.นี้จะมีการนัดพูดคุยรอบถัดไป โดยประเด็นใหญ่จะยังเป็นเรื่องเงื่อนไขในการพูดคุยที่ต่างฝ่ายต่างเสนอมาฝ่ายละสามข้อ ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง จะมีทีมงานพูดคุยเพื่อสรุปการทำเรื่องหลักเกณฑ์ในการพูดคุยหรือ Terms of reference แยกต่างหากไปอีกชุดหนึ่ง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์