ประยุทธ์ ชวนคนไทยทั่วโลก ‘BIKE FOR DAD’ 11 ธ.ค.นี้ บอกรักพ่อให้ก้องโลก

วานนี้(21ต.ค.58) รายงานข่าวจากกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล ระบุว่าเวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติยศด้วยความเรียบร้อย

ภาพจาก ศูนย์สื่อทำเนียบ

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” และเปิดตัวโครงการ BIKE FOR DAD โดยการกดกระดิ่งจักรยานฯพร้อมรับมอบแท็คกิจกรรมฯ จากพลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและงานอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดขบวนจักรยาน คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงโขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม และคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดภาพและจัดแสดงนิทรรศการภาพ ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวว่า จากพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารที่ทรงมุ่งมั่นให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมพลังความสามัคคี แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน เช่นเมื่อครั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ที่ประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจ รวมพลังปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศ ในรูปแบบขบวนพาเหรดจำนวนมากที่สุดในโลก จนสามารถสร้างสถิติโลก ซึ่งเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 รัฐบาลร่วมกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารอีกครั้งกับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD”ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยในส่วนของเส้นทางการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานคร มีจุดเริ่มต้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต ผ่านเส้นทางที่เป็นจุดรวมของย่านการค้าเก่าแก่ของประเทศ สถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อาทิ ราชประสงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยาวราช วงเวียนใหญ่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และกลับมาสิ้นสุดที่เดิมที่พระลานพระราชวังดุสิต สำหรับในส่วนภูมิภาค เริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านศาสนสถาน และสถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัด โดยกำหนดระยะทางในการปั่นจักรยาน 29 กิโลเมตรเท่ากันทั่วประเทศ

กิจกรรมการปั่นจักรยานครั้งนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนไทยในประเทศไทยเท่านั้น แต่รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยทั้งในประเทศและที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมปั่นจักรยานพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่แต่ละประเทศกำหนด โดยผ่านจุดสำคัญๆของประเทศนั้นๆ และเราจะได้เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังๆ พร้อมกัน เป็นการบอกรักพ่อให้ก้องโลก เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พ่อหลวงของแผ่นดิน”พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของคนไทย

สำหรับการปั่นจักรยานครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงปั่นจักรยานนำขบวน และพระราชทานเสื้อยืดปั่นจักรยานให้ประชาชนทั่วประเทศ 100,000 ตัว พร้อมน้ำดื่ม และสายรัดข้อมือ ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีโขนกลางแปลงพระราชทานให้ประชาชนได้ชม ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2558 อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นการแสดงถึงความเจริญทางอารยธรรมของประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีการแสดงชุดสำคัญ ๆ ที่มีเรื่องราวมาจากวรรณคดีไทย จำนวน 5 ชุด อาทิ นารายณ์ปราบนนทก ทศกัณฐ์ลักนางสีดา จองถนน พระรามรบทศกัณฐ์ และพระรามคืนนคร

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 นี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ภาครัฐ ภาคเอกชน และห้างร้านต่างๆ พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD”เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันถวายพระพรพระองค์ด้วยการติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจต้องการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานได้ทาง Website:Bikefordad2015.com ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2558 และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1122

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์