หมายเหตุประเพทไทย: รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง ตั้งแต่ยุคสมัยรัฐจารีตที่สังคมปกครองด้วยระบบฟิวดัล หรือระบบศักดินา และพัฒนาก่อเกิดมาเป็นระบอบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งดึงศูนย์อำนาจการเมืองการปกครองจากเจ้าเมืองหรือเจ้าที่ดินมารวมไว้ที่กษัตริย์ รวมถึงการลงหลักปักฐาน และสาเหตุของการเสื่อมถอยลงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ทั้งในยุโรปและสยาม ซึ่งเปลี่ยนผ่านมาสู่สังคมสมัยใหม่ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย พบกับปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ และแขกรับเชิญพิเศษ รศ.ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด

คลิกไลค์เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่ facebook.com/maihetpraphetthai

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์