ครม.ไฟเขียวแก้กม.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินกำหนด ห้ามขู่ลูกหนี้ บทลงโทษแรงขึ้น

ครม. เห็นชอบให้ธุรกิจสปาอยู่กำกับของก.สาธารณะสุข, กำหนดค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้างใหม่, การเช่าในพื้นที่ราชพัสดุเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ปรับลดขั้นการเข้าร่วมลงทุน PPP Fast track เหลือ 9 เดือน, ขยายเวลาการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็น 7 ปี

3 พ.ย. 2558 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.  ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อควบคุมดูแลการติดตามหนี้กับลูกหนี้นอกระบบ เนื่องจากการกระทำเอารัดเอาเปรียบ  หากกระทำการเข้าข่ายเป็นแก๊งทวงหนี้มีการกระทำข่มขู่ลูกหนี้  จึงกำหนดบทลงโทษรุนแรงมากขึ้น แม้ศาลได้ลงโทษรอลงอาญาอาจเรียกเงินประกันและห้ามประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้การดำเนินธุรกิจสปา การเปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพ และะธุรกิจเสริมความงาม โดยแยกออกมาจาการดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณะสุข โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตอายุ 10 ปี ด้วยการกำหนดคุณสมบัติ การกำหนดมาตรฐานการรักษาความสะอาด คุณภาพบริการ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับ

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ครม. ร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อกระจายความเสี่ยง บริการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นชอบให้ กองทุน กบข.นำเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มจากร้อยละ 25 เพิ่มเป็นร้อยละ 30 และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มจากร้อยละ 8 เพิ่มเป็นร้อยละ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการหาประโยชน์ให้กับสมาชิก กบข.เพิ่มเติม

เห็นชอบกำหนดค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้างใหม่ หลังพบการข่มขู่เอาเปรียบผู้โดยสาร

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงปรับปรุงค่าโดยสารรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ เพื่อมิให้ผู้ขับขี่เอาเปรียบผู้โดยสาร และให้เกิดความเป็นธรรม จึงกำหนดให้ระยะทาง 2 ก.ม.แรก จัดเก็บไม่เกิน  25 บาท, กิโลเมตร 2-5  ไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท , ระยะทาง 5-15 กิโลเมตร จากเดิมให้ตกลงกันเอง เปลี่ยนเป็นตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนสิ้นสุดการรับจ้างเก็บค่าโดยสารไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท และหากระยะทางมากกว่า 15 กิโลเมตรขึ้นไป ให้ตกลงราคากันเอง และหากไม่ได้ตกลงกันให้คิดค่าโดยสารกิโลเมตรละ 10 บาท

เห็นชอบการเช่าในพื้นที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ครม.ยังเห็นชอบ การเช่าในพื้นที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บค่าเช่ากับภาคเอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม 6 พื้นที่ ประกอบด้วย จ.สงขลา จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.ตราด จ.มุกดาหาร และ จ.หนองคาย โดยกำหนดอัตราค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ 15 ทุกๆ 5 ปี หรือเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี แต่หากเป็นการนิคมอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนจะได้รับส่วนลดค่าเช่าเพิ่มอีกร้อยละ 30  กำหนดอายุสัญญาเช่า 50 ปี  ในส่วนของค่าธรรมเนียมได้กำหนดอัตราใหม่ ให้ลดลงร้อยละ 50 ต่อปี จากอัตราปกติ และหากมีการผ่อนชำระจะต้องมีการจ่ายค่าเสียโอกาส หรือ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีการกำหนดในเร็วๆนี้   เช่น จังหวัดสงขลา อัตราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี 40,000 บาท ค่าธรรมเนียมให้เช่าต่อไร่ต่อ 50 ปี จำนวน 3 แสนบาท

ปรับลดขั้นการเข้าร่วมลงทุน PPP Fast track ให้เหลือเวลา 9 เดือน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการเสนอผ่อนปรนเงื่อนไข โครงการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น จากเดิมเมื่อต้องเร่งการลงทุนต้องใช้เวลานาน 1 ปี 10 เดือน ทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กว่าจะเริ่มขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เพราะแต่ละหน่วยงานจะเริ่มส่งต่อขั้นตอนให้แต่ละแห่งกว่าจะศึกษาเสร็จ จึงเปลี่ยนวิธีใหม่ให้ทุกหน่วยงานรัฐเริ่มศึกษาไปพร้อม ๆกันตามหน้าที่รับผิดชอบ จึงทำให้ทุกขั้นตอนรวดเร็วขึ้น นับว่าเป็นการปฏิรูประบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนมากขึ้น เพราะลดขั้นตอนเหลือเพียง 9 เดือน จะเริ่มต้นจัดซื้อจัดจ้างได้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการที่นำมาเข้าโครงการ PPP Fast track นำร่องใน 7 โครงการ มูลค่าการลงทุน 347,570 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อ-ท่าพระ มอเตอร์เวย์ ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา มอเตอร์เวย์ช่วงบางใหญ่-กาญจนบุรี โรงงานขยะ อบจ.นนทบุรี โรงงานขยะนครราชสีมา เมื่อผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีมาตรา 44 ในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่

ขยายเวลาการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็น 7 ปี

นายอภิศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอของ กระทรวงการคลัง ในการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว( LTF) จากเดิมกำหนดสิ้นสุดการลดหย่อนในปี 59 ขยายเวลาออกไปอีก 3 ปี  และได้ปรับเงื่อนไขการถือครองจากเดิมนับตั้งแต่วันซื้อกองทุน  เพื่อถือครองหน่วยลงทุนจากเดิม 5 ปีเพิ่มเป็น 7 ปี โดยสามารถซื้อวันที่ 31 ธ.ค.ของปีแรกในการซื้อ และขายในวันที่ 1 ม.ค.ของปีที่ 7 สามารถนับเป็น 7 ปีได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมเงินในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุน

เรียบเรียงจาก สำนักข่าวไทย

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์