Skip to main content
sharethis

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา เว็บสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภารายงานว่า นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงถึงความหน้าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนและปรับแก้ถ้อยคำในบางมาตราของหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ ได้กำหนดแนวทางให้รัฐพึงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะอย่างอื่น และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินต่อประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ และพึงจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยสะดวก รวมถึงกำหนดให้รัฐมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาต่อในประเด็นเกี่ยวกับการที่รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

นอกจากนี้  ASTVผู้จัดการออนไลน์ และ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. รายงานตรงกันว่า นายอมร ระบุว่า มีองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ยื่นหนังสือต้องการให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เราได้รับไว้พิจารณาแต่ยังไม่การลงรายละเอียดว่าจะบัญญัติอย่างไร

เมื่อถามว่าในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ สำหรับการจัดสรรบำรุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการหยิบยกเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่หรือไม่ นายอมรกล่าวว่า ที่ประชุมมีการถกเถียงประเด็นดังกล่าวว่า คลื่นความถี่คือทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ โดยที่ผ่านมาเรื่องนี้มีความก้าวหน้าเชิงความคิดมากเกินไป และปัญหาในอดีตการจัดสรรไม่เป็นธรรม มีราคาแพงไม่เหมาะสม ซึ่งตรงนี้เราก็มีการอภิปรายว่าอาจจะมีองค์กรใดขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีการบริหารทรัพยากรให้ทุกคนได้รับโอกาสมากที่สุด แต่อย่างไรก็ดีเรายังไม่ได้มีข้อยุติในเรื่องนี้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net