เปิดหลักสูตร คนพุธ-จีนชายแดนใต้เรียนรู้กระบวนการสันติภาพ

11 พ.ย.2558 นายรักษ์ชาติ สุวรรณ แกนนำเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ เปิดเผยว่า เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพร่วมกับมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) ทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทชาวพุทธในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะให้คนไทยพุทธในพื้นที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ

นายรักษ์ชาติ กล่าวว่า หลักสูตรนี้มี 3 วิชา ได้แก่ 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ : แนวคิดประสบการณ์สากล สถานการณ์ปัจจุบัน และกลไกเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ 2.สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง สถานการณ์การปฏิรูปประเทศกับสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 3.บทบาทชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายรักษ์ชาติ กล่าวอีกว่า หลักสูตรนี้จะเปิดสอนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2558 สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 2 วัน คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ โดยผู้เรียนทั้งหมด 40 คน เป็นคนไทยพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

“ในอนาคตอาจจะให้คนมุสลิมเข้าเรียนรู้ด้วยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน สำหรับคนไทยพุทธที่เข้าเรียนคัดเลือกจากผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนหรือผู้นำธรรมชาติตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ เมื่อบุคคลเหล่านี้เรียนจบหลักสูตรแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อคนไทยพุทธตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป” เขากล่าว

นายรักษ์ชาติ ระบุว่า สถานที่เรียนนั้นจะสลับกันใน 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา, อ.เมือง จ.ปัตตานี, อ.เมือง จ.ยะลา,และอ.เมือง จ.นราธิวาส

“เป้าหมายของโครงการคือ เพื่อเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ ความเข้าใจในสภาพการณ์ พัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพด้วย” นายรักษ์ชาติ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการสร้างแกนนำชาวพุทธให้มีบทบาทในกระบวนการสันติภาพและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนไทยพุทธต่อไป เพราะในอนาคตทั้งคนไทยพุทธและคนมุสลิมในพื้นที่จะต้องทำงานร่วมกันในเรื่องสันติภาพ เพราะสันติภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมกันทำงานจึงจะประสบความสำเร็จได้

นายรักษ์ชาติ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญคือเพื่อให้ผู้เรียนกล้าที่จะก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างได้ โดยเฉพาะเรื่องความเจ็บปวด เรื่องที่เก็บไว้ในใจ เพื่อให้ออกมาเรียนรู้เรื่องสันติภาพได้ เพราะทั้งคนพุทธและมุสลิมในพื้นที่ต่างก็มีความเจ็บปวดเหมือนกัน หลายคนยังคงเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจจนทำให้เกิดอคติต่อกัน

นายรักษ์ชาติ เปิดเผยด้วยว่า สำหรับการจัดการเรียนการสอน ครั้งแรกจะเริ่มด้วยวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ : แนวคิดประสบการณ์สากล สถานการณ์ปัจจุบันและกลไกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ : แนวคิด ประสบการณ์สากลและสถานการณ์ปัจจุบัน 2.ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) : หลักการ กลไก ประสบการณ์ระดับสากล ประเทศไทยและจังหวัดชายแดนใต้ 3.กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law: IHL) หรือกฎหมายการขัดกันด้วยอาวุธ (Law of Armed Conflict)

ครั้งที่ 2 วิชาสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง สถานการณ์การปฏิรูประเทศกับสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1.กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการดำเนินคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ 2.สถานการณ์การปฏิรูปประเทศกับสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 วิชาบทบาทชาวพุทธและไทยจีนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น