ผลเลือกตั้งพม่า: NLD ได้ ส.ส.-ส.ว. 291 ที่นั่ง-เสียงเหลือเฟือเสนอชื่อประธานาธิบดี 2 ราย

ประกาศรับรองผลเลือกตั้งล่าสุดครั้งที่ 16 และ 17 ของ กกต. พม่า ทำให้ขณะนี้พรรคเอ็นแอลดีที่มีออง ซาน ซูจีเป็นแกนนำมีเสียง ส.ส.-ส.ว. รวมกัน 291 ที่นั่ง และทั้ง ส.ว.-ส.ว. ได้ที่นั่งเกินครึ่งของที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว ทำให้สามารถเสนอชื่อผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ 2 ราย ส่วนผู้ชิง ปธน. อีกรายจะเสนอชื่อโดยสมาชิกสภาโควตากองทัพพม่า

ผู้สนับสนุนพรรคเอ็นแอลดี หลังเลิกฟังปราศรัยที่ลานหน้าสถานีรถไฟย่างกุ้ง เมื่อคืนวันที่ 5 พ.ย. (ที่มา: แฟ้มภาพ/ประชาไท)

12 พ.ย. 2558 - เมื่อเวลา 15.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ (UEC) หรือ กกต.พม่า ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครั้งที่ 17 โดยครั้งนี้เป็นการประกาศรับรองผลสมาชิกสภาท้องถิ่นระดับภาคและรัฐ ทั้งสิ้น 60 ที่นั่ง โดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ได้ 53 ที่นั่ง พรรคสหภาพเพื่อความสามัคคีและการพัฒนา หรือ USDP ได้ 7 ที่นั่ง ทำให้ขณะนี้ กกต.พม่า ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว 820 ที่นั่ง จากทั้งหมดที่มีการแข่งขัน 1,171 ที่นั่ง

ทั้งนี้มีแนวโน้มว่าพรรค NLD จะชนะการเลือกตั้งในสภาท้องถิ่นเกือบทุกภาคและรัฐ โดยในรัฐกะยาห์ หรือรัฐคะเรนนี พรรคเอ็นแอลดีได้ที่นั่งในสภาแห่งรัฐกะยาห์ 11 ที่นั่งจาก 13 ที่นั่งที่มีการเลือกตั้ง ขณะที่สภาแห่งภาคมะกวย พรรค NLD ครองทุกที่นั่งในสภาที่มีการเลือกต้ั้ง

ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 12.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น กกต.พม่า ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเพิ่มเติมสำหรับสภาชนชาติ (Amyotha Hluttaw) หรือ ส.ว. จำนวน 33 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็นพรรค NLD 18 ที่นั่ง พรรค USDP 6 ที่นั่ง พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย หรือ SNLD ได้ 3 ที่นั่ง พรรคชาติยะไข่ หรือ ANP ได้ 2 ที่นั่ง พรรคคองเกรสโซมีเพื่อประชาธิปไตย หรือ ZCD ได้ 1 ที่นั่ง พรรคชาติมอญได้ 1 ที่นั่ง พรรคองค์กรแห่งชาติปะโอ (PNO) ได้ 1 ที่นั่ง และพรรคชาติตะอาง (Ta'ang National Party) ได้ 1 ที่นั่ง

 

ที่นั่งรวม ส.ส. และ ส.ว. NLD 291 ที่นั่ง USDP 33 ที่นั่ง พรรครัฐฉาน SNLD 15 ที่นั่ง

ทำให้ที่นั่งในรัฐสภาขณะนี้ (1) พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ได้ที่นั่งในสภาประชาชน (Pyitthu Hluttaw) หรือ ส.ส. 196 ที่นั่ง ที่นั่งในสภาชนชาติ (Amyotha Hluttaw) หรือ ส.ว. 95 ที่นั่ง รวมสองสภาได้ 291 ที่นั่ง

(2) พรรคสหภาพเพื่อความสามัคคีและการพัฒนา หรือ USDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ได้ที่นั่ง ส.ส. 23 ที่นั่ง และ ส.ว. 10 ที่นั่ง รวมสองสภาได้ 33 ที่นั่ง

(3) พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย หรือ SNLD ได้ที่นั่ง ส.ส. 12 ที่นั่ง และ ส.ว. 3 ที่นั่ง รวมสองสภาได้ 15 ที่นั่ง

(4) พรรคชาติยะไข่ (ANP) ได้ ส.ส. 3 ที่นั่ง และ ส.ว. 2 ที่นั่ง รวม 5 ที่นั่ง

(5) พรรคคองเกรสโซมีเพื่อประชาธิปไตย (Zomi Congress for Democracy Party - ZCD) ได้ ส.ส. 2 ที่นั่ง และ ส.ว. 2 ที่นั่ง รวม 4 ที่นั่ง

(6) พรรคองค์กรแห่งชาติปะโอ (PNO) ได้ ส.ส. 2 ที่นั่ง ส.ว. 1 ที่นั่ง รวม 3 ที่นั่ง

(7) พรรคชาติตะอาง (Ta'ang National Party) ได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง และ ส.ว. 1 ที่นั่ง รวม 2 ที่นั่ง

พรรคอื่นๆ ได้แก่ พรรคประชาธิปไตยว้า (Wa Democracy Party หรือ WDP) ได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง พรรคประชาธิปไตยรัฐคะฉิ่น (Kachin State Democratic Party หรือ KSDP) ได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง  พรรคชาติมอญ (Mon National Party หรือ Mon NP) ได้ ส.ว. 1 ที่นั่ง พรรคโกก้างเพื่อประชาธิปไตยและเอกภาพ (Kokang Democracy and Unity Party หรือ Kokang DUP) ได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง ขณะที่มี ผู้สมัครอิสระเป็น ส.ส. 1 ที่นั่ง และ ส.ว. 1 ที่นั่ง

 

ผลเลือกตั้งสภาท้องถิ่น 7 รัฐ 7 ภาค พรรค NLD ยังกวาดเรียบ

ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาประจำภาค 7 สภา และสภาประจำรัฐ 7 สภา รวม 14 สภา ประกาศแล้ว 438 ที่นั่ง จากที่มีการแข่งขันทั้งหมด 679 ที่นั่ง  ทำให้ขณะนี้พรรค NLD ได้ที่นั่งในสภาท้องถิ่น 367 ที่นั่ง พรรค USDP หรือพรรครัฐบาล ได้ 46 ที่นั่ง พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย SNLD ได้ 14 ที่นั่ง

พรรคประชาธิปไตยว้า หรือ WDP ได้ 2 ที่นั่ง  พรรคประชาธิปไตยรัฐคะฉิ่น KSDP ได้ 3 ที่นั่ง  พรรคชาติมอญ (Mon National Party - MNP) ได้ 1 ที่นั่ง  พรรคประชาธิปไตยแห่งแดนมอญทั้งปวง (All Mons Regions Democracy Party - All Mon) ได้ 1 ที่นั่ง พรรคประชาชนกะเหรี่ยง (Kayin People's Party) ได้ 1 ที่นั่ง  พรรคประชาธิปไตยแห่งเมียนมาร์ หรือ DP Myanmar ได้ 1 ที่นั่ง พรรคโกก้างเพื่อประชาธิปไตยและเอกภาพ (Kokang DUP) ได้ 1 ที่นั่ง และพรรคเพื่อเอกภาพและประชาธิปไตยแห่งรัฐคะฉิ่น (UDPKS) ได้ 1 ที่นั่ง

 

เสียงเอ็นแอลดีเหลือเฟือที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตประธานาธิบดี 2 ราย

ทำให้ขณะนี้พรรคเอ็นแอลดี ได้ที่นั่งในสภาเกินร้อยละ 50 ของที่จัดเลือกตั้งได้แล้วทั้ง 2 สภา โดยในส่วนของ ส.ส. พรรค NLD ขณะนี้ได้ที่นั่ง 196 ที่นั่ง ซึ่งเกิน 162 ที่นั่ง หรือครึ่งหนึ่งของที่มีการจัดเลือกตั้งทั้งหมด 324 ที่นั่ง ขณะที่ในส่วนของ ส.ว. พรรค NLD ได้ 95 ที่นั่ง ซึ่งเกิน 84 ที่นั่งหรือครึ่งหนึ่งของที่มีการจัดเลือกตั้งทั้งหมด 168 ที่นั่ง ทำให้ตามรัฐธรรมนูญพรรค NLD มีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นรองประธานาธิบดีได้ 2 คน คือจากเสียงของ ส.ส. และ เสียงจาก ส.ว. ขณะที่กองทัพพม่ากำหนดให้เสนอชื่อผู้เป็นรองประธานาธิบดีได้อีก 1 คน

ทำให้เมื่อเปิดประชุมสภาในเดือนมกราคม ส.ส. และ ส.ว. ทั้งหมด 657 คน ซึ่งรวม ส.ส. และ ส.ว. ร้อยละ 25 ที่แต่งตั้งโดยกองทัพแล้วจะเป็นผู้ลงมติเลือก 3 บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นรองประธานาธิบดี โดยผู้ชนะจะเป็นประธานาธิบดี และอีก 2 คนที่เหลือจะเป็นรองประธานาธิบดี

ที่มา: แปลและเรียบเรียงเพิ่มเติมจาก The Myanmar Times Election Live http://www.mmtimes.com/index.php/election-2015/live-blog.html

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์